Rehberim

ATATÜRK Kronolojisi

EĞİTİM VE KÜLTÜR REHBERİM bölümü ATATÜRK Köşesi / ATATÜRK Kronolojisi konusu gösteriliyor Özet:-1881 Mustafa Kemal' in doğumu. -1886 Mustafa Kemal' in ilk öğretimine başlaması. -1888 Babası Ali Rıza Efendi'nin ölümü. -1893 Selanik ...


Go Back   Rehberim > EĞİTİM VE KÜLTÜR REHBERİM > ATATÜRK Köşesi

ATATÜRK Kronolojisi

Açılış Sayfam Yap Reklam Kayıt ol Konuları Okundu Kabul Et

  Sponsorlu Bağlantılar

Cevapla

Seo Seçenekler Stil
  #1  
Okunmamış 18-01-2008, 04:06 AM
Blackberry Torch
ATATÜRK Kronolojisi

-1881 Mustafa Kemal' in doğumu.
-1886 Mustafa Kemal' in ilk öğretimine başlaması.
-1888 Babası Ali Rıza Efendi'nin ölümü.
-1893 Selanik Askeri Rüştiyesi' ne girdi ve Mustafa adını aldı.
-1895 Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdi. Manastır Askeri İdadisi' ne girdi.
-13.03.1899 İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.
-1902 Harp Akademisine girdi ve burada gazete çıkardı.
-11.01.1905 Harp Akademisini yüzbaşı olarak bitirdi, Şam' a 5.Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.
Ekim 1906 Şam' da "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni " kurdu. Şam' da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu.
-23.07.1908 Meşrutiyet' in ilan edilmesi için çalışmalar.
-31.03.1909 31 Mart ihtilaliyle Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.
-13.09.1911 Mustafa Kemal, İstanbul' a Genelkurmay' a naklen atandı.
-27.11.1911 Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.
-09.01.1912 Mustafa Kemal, Trablusgarp' ta Tobruk Saldırısını.
-27.10.1913 Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliğe atandı.
-01.03.1914 Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseldi.
-02.02.1915 Mustafa Kemal, Tekir dağında 19. Tümeni kurdu.
-25.02.1915 Mustafa Kemal' in Maydos' a gidişi.
-25.04.1915 Mustafa Kemal, Arıburnun da itilaf Devletleri' ne karşı koydu.
-01.06.1915 Mustafa Kemal' in Albaylığa yükselişi.
-09.08.1915 Mustafa Kemal, Anafartalar Gurubu Komutanlığına atandı.
-10.08.1915 Mustafa Kemal, Anafartalar'dan düşmanı geri attı.
-01.04.1915 Mustafa Kemal, Tuğgeneralliğe yükselişi.
-06.08.1916 Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş' u düşmanın elinden kurtardı.
-20.09.1917 Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporu yazdı.
-Ekim 1917 Mustafa Kemal, İstanbul' a döndü.
-26.10.1918 Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırısını durdurdu.
-30.10.1918 Mondros Mütarekesi'nin imzası.
-31.10.1918 Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması.
-13.11.1918 Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal' in İstanbul' a dönüşü.
-30.04.1919 Mustafa Kemal' in Erzurum' da bulunan 9. Ordu Müfettişliği' ne atanması.
-15.05.1919 İzmir' e Yunanlıların asker çıkarması.
-16.05.1919 Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul' dan ayrıldı.
-19.05.1919 Mustafa Kemal' in Samsun' a çıkışı.
-15.06.1919 Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi unvanını aldı.
-21.06.1919 Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi' ne çağırdı.
-8-9.07.1919 Mustafa Kemal, Askerlikten çekildi.
-23.07.1919 Mustafa Kemal' in başkanlığında Sivas Kongresi'nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (Dağılma tarihi: 7 Ağustos 1919)
-04.09.1919 Mustafa Kemal' in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül'de sona ermesi.
-11.09.1919 Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi başkanlığına seçildi.
-22.10.1919 Amasya Protokolü' nün imzalanması.
-07.11.1919 Mustafa Kemal, Erzurum' dan Milletvekili seçildi.
-27.12.1919 Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara' ya geldi.
-20.03.1920 İstanbul' un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal' in protestosu, Ankara da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.
-18.03.1920 İstanbul' da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı.
-19.03.1920 Mustafa Kemal tarafından Ankara' da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında ileri duyuruda bulunması.
-23.04.1920 Mustafa Kemal, Ankara' da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.
-24.04.1920 Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.
-05.05.1920 Mustafa Kemal' in Başkanlığında ilk Hükümet' in toplanması.
-11.05.1920 Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.
-24.05.1920 Mustafa Kemal' in cezası Padişah tarafından onaylandı.
-10.08.1920 Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nın imzalanması.
-10.01.1920 I. İnönü Savaşı
-20.01.1921 İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anaysa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.
-01.04.1921 II. İnönü Savaşı
-10.05.1921 Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması ve Mustafa Kemal' in Grup Başkanlığı'na seçilmesi.
-05.08.1921 Mustafa Kemal' e Başkumandanlık görevinin verilmesi.
-22.08.1921 Mustafa Kemal' in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı' nın başlaması.
-13.09.1921 Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması.
-19.09.1921 Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi unvanını alması.
-26.08.1922 Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruzu yönetmesi.
-30.08.1922 Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.
-01.09.1922 Gazi Mustafa Kemal'in: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini vermesi.
-09.09.1922 Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.
-10.09.1922 Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi.
-11.10.1922 Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.
-01.11.1922 Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine Saltanatlığın kaldırılması.
-17.11.1922[/b] Vahdettin'in bir İngiliz Harp gemisiyle İstanbul'dan kaçması.
-29.01.1923 Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım ile evlenmesi.
-24.07.1923 Lozan Antlaşması'nın imzalanması.
-09.08.1923 Gazi Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması.
-11.08.1923 Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.
-29.10.1923 Cumhuriyet'in ilan edilmesi.
-29.10.1923 Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması.
-01.03.1924 Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliğin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.
-03.03.1924 Hilafetin Kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer'iyeve Evkaf Vekaletiyle, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi.
-20.04.1924 Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi.
-17.02.1924 Aşarın kaldırılması.
-24.08.1925 Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi.
-25.11.1925 Şapka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
-30.11.1925 Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.
-26.12.1925 Uluslararası takvim ve saatin kabulü.
-17.02.1926 Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.
-01.07.1927 Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gelmesi.
-20.10.1927 Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2.Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku söylemesi.
-01.11.1927 Gazi Mustafa Kemal'in 2. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
-09.08.1928 Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk Alfabesi hakkında nutkunu söylemesi.
-03.11.1928 Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
-15.04.1931 Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.
-04.05.1931 Gazi Mustafa Kemal'in 3. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
-12.07.1932 Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.
-29.10.1933 Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10.Yıl dönümünde tarihi nutkunu söylemesi.
-24.11.1934 Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi.
-01.03.1935 Atatürk'ün 4. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
-01.05.1937 Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışlaması.
-31.03.1938 Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu.
-15.09.1938 Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması.
-16.10.1938 Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayına başlanması.
-10.11.1938 ATATÜRK'ÜN VEFATI ... (Perşembe, saat: 09.05)
-11.11.1938 İstanbul Şehir Meclisi'nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunu indirerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı'nın çekilmesi.
-12.11.1938 Atatürk'ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim Gençliği'nin Üniversite Konferans Salonu'nda toplanması.
-13.11.1938 Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i koruyacaklarına ant içmeleri. -14.11.1938 Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.
-15.11.1938 Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.
-16.11.1938 İstanbullular Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.
-19.11.1938 Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan cenazesi, önce Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü. Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.
-20.11.1938 Atatürk'ün naşının Ankara'ya ulaşması ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankaralılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.
-21.11.1938 Atatürk'ün cenazesinin Etnografya Müzesi'ndeki geçici Kabre konulması.
-25.11.1938 Atatürk'ün vasiyetnamesinin açılması.
-26.12.1938 Atatürk'ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabulü.
-04.11.1953 Atatürk'ün Geçici Kabri açılması.
-10.11.1954 Atatürk'ün cenazesinin Anıt-Kabir'e nakledildi.
alıntı..
Sponsorlu Bağlantılar
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Okunmamış 01-11-2010, 12:03 AM
blackwind12
Standart Cevap: ATATÜRK Kronolojisi

Saol kardeşim çok işime yaradın teşekkürler :P
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Okunmamış 01-11-2010, 03:11 PM
Hercai34
Standart Cevap: ATATÜRK Kronolojisi

Güzel hazırlanmış, teşekkürler.
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Okunmamış 06-11-2010, 08:41 PM
cino12
Standart Cevap: ATATÜRK Kronolojisi
2010 yılında "Atatürk ilke ve inkılaplarına" bağlı bir parti Türkiye'de hayatiyetini sürdürebilir mi? Siz, ülkeyi tam bir diktatörlükle yönetmiş birinin "ilkelerine" sahip çıkarak bu halkla bir "bağ" kurup siyaset yapabilir misiniz?Kendini "Atatürk ilkeleriyle" tarif eden hiçbir partinin yaşama şansı olmadığını belirten Ahmet Altan, Taraf gazetesinin dünkü nüshasında kaleme aldığı yazısında tam bir Kemalizm eleştirisi yaptı. Atatürk'ün diktatörlüğü ve Kemalist pragmatizm üzerinden CHP'nin parçalanma arifesinde oluşunun arka planına dikkat çeken Altan, Atatürk'ü, devleti, orduyu kutsayan; Kürtlerin, dindarların, solcuların hakkını vermeyenlerin bu çağda siyaset yapmalarının mümkün olmadığını ifade ediyor.

İşte o yazı:


CHP

Ahmet Altan / Taraf

Partinin genel merkezinin dördüncü katında bir "merkez yönetim kurulu", on ikinci katında bir başka "merkez yönetim kurulu" toplanıyor.

Genel başkan, genel sekreteri "korku imparatorluğu kurmakla", genel sekreter genel başkanı "partiye tasallut etmekle" suçluyor.

CHP açıkça parçalanıyor.

Bu, beklenen bir gelişmeydi, kimsenin şaşırdığını sanmıyorum.

Ama "niye parçalandığı" konusunda epeyce değişik fikirler çıkacağına eminim.

Bu parçalanmayı, "Önder Bey, Kemal Bey" diye açıklamaya çalışanlar da olacaktır, "türban tartışmasına" bağlayanlar da.

Bence parçalanma nedeni bunlardan çok daha derinde.

İzninizle bir soru sorayım.

2010 yılında "Atatürk ilke ve inkılaplarına" bağlı bir parti Türkiye'de hayatiyetini sürdürebilir mi?

Bence, kendini "Atatürk ilkeleriyle" tarif eden hiçbir partinin yaşama şansı yok.

Bir kere, Atatürk'ün bir ilkesi yok.

Daha doğrusu tek bir ilkesi var, "demokrasisiz" bir ortamda ülkeyi yönetme gücünü elinde tutmak.

Onun dışında, Atatürk'ün "tersini" söylemediği bir sözüne, tersine davranmadığı bir eylemine kolay kolay rastlayamazsınız.

Kendi iktidarına odaklanmış, fevkalade pragmatist bir liderdi Atatürk.

Kendisinin iktidarda kalmasına yardım etmiş olan herkesle işbirliğine gitmiş, ihtiyacı kalmadığında da kendisine yardım eden herkesi kenara itmiştir.

Dindarların yardımına ihtiyaç duyduğunda Meclis'i camide dualarla açar.

Kürtlerin desteğine ihtiyaç duyduğunda "savaştan sonra eşit haklar" için söz verir.

Sovyet parası gerektiğinde komünistlerle iyi geçinir.

İttihatçıların örgütçülüğü işe yaradığında eski İttihatçıları yanına toplar.
Artık ihtiyaç duymadığında ise dindarları da, komünistleri de, Kürtleri de, İttihatçıları da ezer geçer.

Siz, ülkeyi tam bir diktatörlükle yönetmiş birinin "ilkelerine" sahip çıkarak bu halkla bir "bağ" kurup siyaset yapabilir misiniz?

Ancak "elitist" bir diktayı destekleyenler, Kürtlere, dindarlara, komünistlere karşı olan, kimsenin "devletin resmî görüşü" dışında konuşmasını istemeyenler size oy verir.

Onların da bu ülkedeki sayısı belli.

Üstelik hızla da azalıyorlar.

Yirmi birinci yüzyılın başında, yirminci yüzyılın başında yaşananları tekrar etmeye, yüz yıl öncenin ölçüleriyle kendinize rota çizmeye kalkışırsanız yaşama şansınız yoktur.

Bugün bizzat Atatürk'ün kendisi gelse bir daha bu ülkede askerî bir diktatörlük kuramaz, nerede kaldı CHP'nin bugünkü yöneticileri kursun.


"Atatürk ilkeleri" diye yola çıktığında Atatürk hakkında yalan söyleyeceksin, resmî tarih konusunda yalan söyleyeceksin, diktatörlük hakkında, demokrasi hakkında, din hakkında, solculuk hakkında, Kürtler hakkında yalan söyleyeceksin.

Bu kadar yalanı, hayatın böylesine saydamlaştığı bir çağda sürdürmek mümkün olamaz.

Atatürk'ü kutsayacaksın, devleti kutsayacaksın, orduyu kutsayacaksın, Kürtlerin hakkını vermeyeceksin, dindarların hakkını vermeyeceksin, solcuların hakkını vermeyeceksin ve siyaset yapacaksın.

Parçalanırsın, atomlarına ayrışırsın.

Atatürk'ün ilkelerine göre hareket edip İskilipli Atıf Hoca'yı mı asacaksın, Dersim'i mi bombalayacaksın, Şeyh Sait'i darağacına mı göndereceksin?

Geçen yüzyılın başında yaşananlar, geçen yüzyılda kaldı.

O günlerde vahşete, baskıya, diktatörlüğe, hukuksuzluğa karşı çıkacak kimse yoktu.

Dünya da zaten kendi vahşetini yaşıyordu, kimse ayrıca Türkiye'ye karışmıyordu.

Türkiye de, dünya da değişti.

Kürtler kimliklerini, Sünni dindarlar inanç hürriyetlerini, Aleviler ibadethanelerinin resmen kabulünü, solcular düşünce özgürlüklerini istiyor.

Atatürk ilkelerinden hangisi bu istekleri karşılayabilir?

CHP'nin yeni lideri "Kürt" diyemiyor, başörtülü bir kadın var diye Çankaya'ya gidemiyor, Alevi olduğu halde "cemevlerinin" hakkını savunamıyor.

Nasıl siyaset yapacak, halkın taleplerini nasıl karşılayacak?

Atatürk'ün ve CHP'nin "ilkeleri" 2010 yılının Türkiye'sine uymuyor, onun için koskoca parti, siyaset tarihinde eşine az rastlanır biçimde parçalanıyor.

CHP'yi, Önder Bey'le Kemal Bey'in kavgası değil, hayatın değişen gerçekleri paramparça ediyor.
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla

Etiketler
kronolojisi, ataturk

Seçenekler
Stil


ATATÜRK Kronolojisi

ATATÜRK Kronolojisi konusu, EĞİTİM VE KÜLTÜR REHBERİM/ATATÜRK Köşesi bölümünde tartışılıyor .Benzer Konular

Konu Kategori
Atatürk'ün Spora ve Sporcuya Verdiği Önem A-B
Atatürk Gibi Düşünmek Kitap Özetleri
Dil Devriminin Gerçekleştirilmesi Türkçe - Edebiyat
ULU ÖNDER ATATÜRK'ün Vasiyeti Ve Gün Gün Hayata Gözlerini Yumuşu... ATATÜRK Köşesi


Gündemden Başlıklar

Konu Kategori
Evden eve nakliyat Liseler & Üniversiteler
Şehir ve Firma Rehberi Tatil ve Oteller
Tatil ve Oteller Seo

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 03:01 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Tynt Script Sponsored by Information Technology Salary
Bütün Hakları Saklıdır 2005-2011 Rehberim.net