Rehberim

Finansal Analizler

Ödev Kaynakları bölümü Diğer Ders Ödevler / Finansal Analizler konusu gösteriliyor Özet:Yatırımcılar, hisse senetleri sahipleri, bankerler ve diğer finansal tablo kullanıcılarının uluslararası finansal tabloları analiz etme ve uluslararası kıyaslamalar yapma ihtiyaçları ...


Go Back   Rehberim > EĞİTİM VE KÜLTÜR REHBERİM > Yardımcı Kaynaklar > Ödev Kaynakları > Diğer Ders Ödevler

Finansal Analizler

Açılış Sayfam Yap Reklam Kayıt ol Konuları Okundu Kabul Et

  Sponsorlu Bağlantılar

Cevapla

Seo Seçenekler Stil
  #1  
Okunmamış 06-02-2008, 02:00 AM
Blackberry Torch
Standart Finansal Analizler

Yatırımcılar, hisse senetleri sahipleri, bankerler ve diğer finansal tablo kullanıcılarının uluslararası finansal tabloları analiz etme ve uluslararası kıyaslamalar yapma ihtiyaçları günden güne artmaktadır. Birinci bölümde de tartışıldığı gibi, son yıllarda özelleştirme, ekonomik gelişmeler, sermaye kontrollerinin yumuşaması ve daha başka nedenlerden dolayı uluslararası sermaye hareketlerinde ve uluslararası ticarette önemli gelişmeler olmuştur.

Uluslararası finansal tabloları anlama ve kullanma, uluslararası alanda yapılan büyük çaptaki şirket birleşmeleri(evlilikleri) ve devirlerinin artması sonucunda çok daha önemli hale gelmiştir. Uluslararası şirket birleşmeleri 1990’lı yıllarda sürekli olarak artmıştır. Bu birleşmelerin oranı 1987de %0.5 iken aynı oran 1999 yılında %2ye yükselmiştir. Bu birleşmelerin büyük bir bölümü gelişmiş ülkelerde olmaktadır.

Sonuç olarak, ticaret küresel hale geldikçe, uluslararası tabloların rekabet, kredi, ticari pazarlıklar gibi bir çok yönden önemi oldukça artmıştır. Ülkeler arası ticarette uygulanan çeşitli engellerin azalması, Avrupa’nın hızla ”Birleşik Tek Pazar” haline gelmesi, tüketici zevk ve tercihlerinin birbirine yakınlaşması, ileri teknolojiye sahip firmaların kendi pazarlarının dışına çıkması sonucunda uluslararası alanda şiddetli bir rekabet ortamı oluşmuştur. Bunların hepsi uluslararası finansal tablolara olan ihtiyacı arttırmaktadır.

Bu bölümde çeşitli örneklemeler ile bölüm 1 ila 8e kadar yapılan açıklamaların bir sentezi yapılmıştır.

2.ULUSLARARASI ANALİZLERİN YARARLARI VE BU ANALİZLERİN ÖNÜNDEKİ ÇEŞİTLİ ENGELLER:

Uluslararası finansal analizlerde karşılaşılan en büyük sorun, ülkelerin uyguladıkları muhasebe prensipleri-yöntemleri arasındaki büyük farklardır. Bu fark kendini en çok muhasebe uygulamalarının sunumun-açıklanmasının kalitesinde, hukuk ve denetim sisteminde göstermektedir. Bu farklar analizi yapanı oldukça zor durumda bırakmaktadır. Bir uygulamanın diğer bir ülkede farklı olması önemli sorunlar yaratmaktadır.

Uluslararası finansal analizlerde bir çok çelişki bulunmaktadır. Bir tarafta uluslararası muhasebe prensiplerinde yapılacak hızlı bir uyumlaştırmanın dünya çapındaki finansal araştırmalara olacak olumlu etkisinden söz edilirken öte yandan bu uyumlaştırma yönünde herhangi bir ciddi çalışma yapılmamaktadır.

Daha önce 5.bölümde belirtildiği gibi artık dünya çapındaki firmalar kendi haklarında daha fazla ve daha inandırıcı bilgiler açıklamaktadırlar. Bir çok ülkede bu yönde umut verici gelişmeler olmaktadır. Örnek olarak, Japonya, G.Kore, Çek.Cumhuriyetinin de dahil olduğu bir çok ülke devlet kurumları hakkındaki bilgilere ulaşmayı kolaylaştıracak ve bu bilgilerin kalitesini artıracak çalışmalar yapmaktadırlar. Finansal analizlerin sunduğu bilgilere ulaşmak, internetin yaygınlaşması ile oldukça kolay hale gelmiştir. Buna rağmen bilgiye ulaşmanın önündeki engeller değişik şekillerde devam etmektedir. Ayrıca bazı hükümetlerde şüpheli bilgiler yayınlamaya devam etmektedir.

Muhasebe kalitesi ve muhasebe kayıtlarının inandırıcılığı ile ilgili ABD’de de çeşitli görüşler vardır. ABD’de diğer ülkelere nazaran daha sıkı ve daha geleneksel düzenlemeler vardır.US-SEC(ABD-Hisse Senetleri ve Borsa Komisyonu) eski başkanı A.Levitt’in belirtiği gibi ”Eğer bir kimse ABD’de yatırım yapar yada parasını Amerikan piyasalarında kullanmak isterse bunu ABD’nin sıkı kurallarına uygun olarak yapmalıdır. Amerikan ekonomisine uymayan hiçbir standart ABD ekonomik hayatında kullanılamaz”

Uluslararası finansal analizlerin önündeki engellerin azalması, bu analizler için oldukça olumlu bir gelişmedir. Sermaye piyasalarının küresel hale gelmesi, bilgi teknolojisindeki gelişmeler, borsaların etkisinin artması,rekabetin gelişmesi gibi nedenlerle firmalar gönüllü olarak finansal raporlarını geliştirmişler, bu raporların kalite-inandırıcılığını arttırmışlardır.

Küreselleşmenin artması ve buna ek olarak uluslararası muhasebedeki gelişmeler,uluslararası ve ulusal finansal analizler arasındaki ayrımı azaltmıştır. Sırf ulusal nitelikteki analizler önemini yitirmiştir. Ekonomilerin karşılıklı olarak birbirlerine olan bağımlılığı artmakta ve hiçbir firma kendini dünya ekonomisindeki gelişmelerden ayrı tutamamaktadır.Uluslararası boyuttaki finansal analizlerin geçerliliği günden günde artmaktadır.

3.İŞLETME ANALİZLERİNİN ÇERÇEVESİ:
İşletme analizlerinin çercevesi 4 farklı boyutta değerlendirilir. Bunlar:
1-İşletme stratejisi analizleri
2-Muhasebe analizleri
3-Finansal analizler(oran ve nakit akım analizleri)
4-Geleceğe yönelik analizler(tahmin ve yeniden değerlendirme)

Bu analizleri ayrıntılı olarak inceleyelim.

3.1.Uluslararası İşletme Stratejisi Analizi:
İşletme stratejisi analizleri, finansal tablolar analizler için gerekli ilk adımdır. Şirketin niteliğinin, rakiplerinin, ekonomik çevresinin anlaşılmasının yanında yapılacak sayısal analizler içinde gerçekci bir temel oluşturur. Bu analizler geleceğe yönelik gerçekci analizler yapılmasını sağlar ve ticari riskleri belli oranda azaltır. Bu analiz için gerekli bilgiler, standart yöntemler ile sağlanır. Bu yöntemler şirketin yıllık ve diğer çeşitli muhasebe sunumlarının incelenmesi ve şirket çalısanları ile yapılacak görüşmelerdir. Ayrıca ticari gruplar, rakipler, tüketiciler, denetleyiciler ile yapılacak görüşmeler ve bunlara ek olarak internet ve basın da yeni bilgi kaynakları olarak ön plana çıkmaktadır. Doğru, güvenilir her türlü bilgi işletme stratejisi analizleri yapılırken değerlendirilir.

Bu analizi uluslararası boyutta yaparken çeşitli karışıklılar ve zorluklar ile karşılaşmak mümkündür. Bu karışıklıkların en önemlisi, ülkelerin birbirlerinden çok farklı özellikler sergilemeleridir. Karşılaşılan ticari riskler, karlı alan ve sektörler, ticari ve hukuki çevre ülkeden ülkeye değişmektedir. Bu farklılıklar iyice incelenmeli ve olası zararları en aza indirgenmelidir. Bazı ülkelerde de bilgi kaynakları oldukça sınırlı ya da tam belli değildir.

3.1.1.Bilgi Elde Edilmesi:
Bu analizler, makro ekonomik gelişmeler, sektör koşulları ve analiz edilen şirketler hakkındaki güvenilir bilgi eksikliğinden dolayı bazı ülkelerde oldukça zordur. Bazen gelişmekte olan ülkelerde hükümetler yanıltıcı ekonomik verilere bile yayınlamaktadırlar.
Ekonomik durum kötüleştikçe, yanıltıcı bilgilerin düzeyi de artmaktadır.1994-95 yıllarında Meksika’da görülen döviz krizin sebebi işte bu yanlış ve yanıltıcı olan ekonomik verilerdir. Bazen ekonomik veriler, hükümetlerin arzu ettiği gibi olmazsa, hükümet bu verilerin yayınlanmasını erteleyebilir ya da verileri tamamen değiştirebilir. Bu nedenlerden dolayı makro ekonomik gelişmeler hakkında sağlıklı ve güvenilir bilgi edinmek bu gibi ülkelerde oldukça zordur.

Bazı ülkelerde ise sektör yada firmalar hakkında ki bilgilere ulaşmak çeşitli nedenlerden dolayı zordur. Yatırımcılar çoğu zaman bu bilgi eksikliğinden şikayetçi olurlar. Firmalar hakkında bilgi edinebilme ve bu bilginin kalitesi ülkeden ülkeye değişmektedir. Dikkati çeken, gelişmekte olan ülkelerde bu bilgiye ulaşmanın zorluğu ve ulaşılan bilginin kalitesinin düşüklüğüdür. Son zamanlarda gelişmiş ülkelerde bulunan ve uluslararası pazarlara açılan firmaların kendileri ile ilgili dışarıya verdikleri bilgi ve açıklamaların çerçevesi oldukça genişlemiştir. Ayrıca muhasebe uygulamalarında da bu şirketlerde belli bir uyumlaştırma görülür. Bu duruma örnek olarak IAS(Uluslararası Hesap Standartları)nın yaygınlaşması verilebilir.

3.1.2.Analiz İçin Tavsiyeler:

Geleneksel metodlar kullanılarak uygun bir uluslararası işletme analizi yapmak zordur. İlk olarak yapılması gereken, sıksık yapılacak seyahatlerdir. Bu seyahatler ile yerel ticari yapının, sektörlerin ve firmaların gerçekte nasıl işlediğini görmek mümkün olacaktır. Bu seyahatler gelişmekte olan ülkelere yapılacak yatırımlardan önce kesin gereklidir.Maalesef, gelişmekte olan bazı ülkeler bu tür seyahatleri çeşitli yöntemlerle engellemektedirler. Ama günümüzde internet sayesinde daha önce ulaşılması çok zor hatta imkansız olan bilgilere rahatça ulaşmak mümkündür. Aşağıda bulunan Tablo-1’de belirtilen internet sitelerinde ülkeler,seyahat koşulları hakkında ayrıntılı bilgi mevcutttur.

KURULUŞ WEB ADRESİ AÇIKLAMA
Political and Economic Risk
Con.Ltd.(PERC) [Linkler için 10 saniyede ücretsiz üyelik... ]
Ülkeler genel bakış ve linkler
US.State.Department [Linkler için 10 saniyede ücretsiz üyelik... ]
Seyahat uyarıları
Financial Times [Linkler için 10 saniyede ücretsiz üyelik... ]
Ülkeler hakkında ayrıntılı raporlar
World Tourism Org. [Linkler için 10 saniyede ücretsiz üyelik... ]
Makaleler,ayrıntılı bilgiler
Canada Dep.of Foreign Aff. And İnternational Trade [Linkler için 10 saniyede ücretsiz üyelik... ]
Pazar araştırmaları ve Pazar bilgileri
TABLO-1: Ülke ve Seyahat Bilgilerinin Bulunduğu İnternet Siteleri

Ülkeler hakkında bilgilere ayrıca, büyük muhasebe şirketleri ve bankalar tarafından basılan ”uluslararası brifing” yayınlarından da ulaşmak mümkündür. Ayrıca ”Uluslararası Menkul Kıymetler Federasyon”u ve ”Avrupa Menkul Kıymetler Federasyon”u tarafından hazırlanan konuyla ilgili oldukça bilgi verici makalelerde mevcuttur. Bunların yanında The Economist, Financial Analysts Journal ve Euromoney gibi dergilerde de konu ile ilgili bir çok bilgi bulunmaktadır.
Sonuç olarak unutulmaması gereken uygun bir işletme stratejisi analizi yapılmazsa, firmanın çok büyük riskler ile karşı karşıya kalacağıdır. Doğu Asya finansal krizleride bu konuyla yakından ilgilidir. Bazı yorumcular, bu krizin nedenini, yapılan faaliyetlerin uygun bir stratejiye dayanmaması olarak görmektedirler.
3.2.MUHASEBE ANALİZLERİ:

Bu analizin ana amacı, firma içinde yapılan muhasebe işlemlerinin ekonomik gerçekçiliğini ölçmektir. Analizi yapan kişi firmanın muhasebe politikasını, firmanın geleceğe yönelik tahminlerini, firma muhasebesinin esnekliğinin iyice değerlendirmelidir. Analiz sonunda güvenilir bilgi edinilmek isteniliyosa, analizi yapan kimse analiz boyunca firmanın muhasebe kayıtlarına sadık kalmalıdır.

Finansal raporların esnek olması oldukça önemlidir. Çünkü bu esneklik firma yöneticilerine en uygun metodu kullanmalarını sağlamanın yanında firmaları hakkında güvenli saptamalar ve ileriye dönük gerçekçi tahminler yapma imkanı sağlar. Bunun yanında, bazı firma yöneticileri, firmalarının karlarını çeşitli hileler ile yüksek göstermeye çalışırlar. Bunun altında yatan neden, yöneticinin sergilediği yönetim performansı ile karlılık arasındaki yakın ilişkidir. Yöneticiler performanslarını fazla göstermek için karlılığı fazla gösterirler.

Healy, Bernard and Palepu ”Kaliteli Muhasebenin Çervesini” 6 madde de özetlemişlerdir.
Bunlar;
1-Çağdaş ve önemli muhasebe politikalarının benimsenmesi
2-Muhasebe sisteminin esnek olması
3-Uygun muhasebe stratejisinin belirlenmesi
4-Muhasebe sunumları-açıklamalarının kalitesinin yüksek olması
5-Potansiyel tehlike noktalarının saptanması
6-Muhasebe sistemindeki aksakların kısa zamanda düzeltilmesi


Uluslararası muhasebe analizlerinde 2 ana sorun vardır, bunlar:
-Ülkeler arasında muhasebeleştirme, muhasebe işlemlerinin sunum-açıklaması, denetim alanlarında görülen önemli kalite farkları
-Bazı ülkelerde muhasebe analizi için gerekli bilgilere ulaşmanın zorluğu

Ülkelerin bazı karakteristik özelliği bu farkın ortaya çıkışında önemli bir etmendir.
Örneğin Almanya’daki muhasebe uygulamalarını göz önüne alalım. Almanya’da muhasebenin ilk amacı vergilendirmedir, bundan sonraki ikinci amaç ise alacaklıların korunmasıdır. Sonuç olarak Almanya’da finansal raporlar yatırımcıdan çok alacaklı odaklı olarak hazırlanır. Almanya’da vekalet, denetim, raporları zorla uygun hale getirme gibi konulardaki kendine özgü kurallar, yatırımcılara ABD’den çok farklı imkanlar tanımaktadır.

Muhasebe açıklama-sunumlarının kalitesi ve denetim, Alman firmalara ait finansal tablolar incelenirken ayrıca gözden geçirilmelidir. Yıllık raporlarda dipnot bilgileri Almanya’da oldukça azdır. Ayrıca Almanya uygulanan denetim ve görevli olan denetçilerin durumu ABD ve İngiltere’ye göre oldukça farklıdır.

Almanya’da ki mali denetçilerin bağımsızlığı ABD, İngiltere gibi ülkelere nazaran oldukça düşük orandadır. Ayrıca denetim Almanya’da oldukça karışık kurallar ile düzenlenmiştir. Almanya’da mali denetçiler sorumluluk alırken ABD’deki meslektaşlarına oranla oldukça tereddütlü davranırlar.

Yabancı mali denetçiler, bir ülkede genel kabul görmüş muhasebe standartlarının uygulanmasında kilit rol oynarlar. Bazen yasal düzenlemeler ile denetçilere geniş bir hareket alanı tanınırken, bazı ülkelerde de bu durumun tersi görülür. Denetçilerin etkisin ülkeden ülkeye ne kadar farklı olduğu Tablo-2 de net bir şekilde görülmektedir. Bu tabloda ABD’de mali denetçilerin taraf olduğu dava sayısı 35 iken Almanya’da ise sadece 2 dir.

Anglo-Sakson ülkelerde ki muhasebe uygulamalarının ne kadar farklı olduğunu göstermesi açısından Çin ikinci önemli örnektir. Çin planlı ekonomiden kontrollü pazar ekonomisine geçerken geniş kapsamlı bir muhasebe reformu yapmasına rağmen,finansal raporlama ve denetim gibi konularda batı ile uyum sağlayamamıştır. Çin Halk Cumhuriyet’i 1948’de kurulduktan sonra 30 yıl süreyle hiçbir özel teşebbüs hareketine kesinlikle izin vermemiştir. İlk muhasebe kanunu ise ancak 1985 yılında çıkartılmıştır. 1993’de ise yabancı yatırımların yoğunlaşması ile ”çift-kayıt” ve ”tahakkuk”esasına dayalı muhasebe sistemleri Çin’de etkili hale gelmiştir. Bunun yanında mali denetçilik Çin’de çok yeni bir meslektir.

Firma
ülke Arthur
Andersen Coopers
&Lybrand Deloitte
Touche Ernst &
Young KPMG Price
Waterhouse Öteki
Firmalar TOPLAM
ABD 7 8 7 3 5 1 4 35
İngiltere 1 3 3 2 5 1 2 17
Avustralya 1 1 4 -------- 3 3 2 14
Kanada ----------- 3 1 2 1 -------------- 3 10
İtalya 1 ------------ --------- 1 2 2 1 7
İspanya 1 1 --------- 1 -------- 2 ----------- 5
Y.Zelanda ----------- ------------ --------- 1 1 -------------- 1 3
Almanya ----------- ------------ --------- 1 -------- 1 ----------- 2
HongKong ----------- ------------ 1 -------- -------- 1 ----------- 2
İrlanda ----------- ------------ --------- 1 -------- -------------- 1 2
İsveç ----------- ------------ --------- -------- 1 1 ----------- 2
Hollanda ----------- ------------ --------- 1 -------- -------------- ----------- 1
TOPLAM 11 16 16 13 18 12 14 100
TABLO-2:MALİ DENETİM FİRMLARININ SON YILLARDA TARAF OLDUKLARI DAVA SAYAYILARI VE BU DAVALARIN AÇILDIĞI ÜLKELER

3.2.1.Analiz İçin Tavsiyeler:

Özelikle gelişmekte olan, analizi yapan kimse firma yönetimi ile sık sık biraraya gelmeli ve yönetimin mevcut muhasebe politikasını çok iyi değerlendirmelidir. Muhasebe uygulamaları çoğu ülkede IAS kurallarının aynısı yada benzeridir ama yöneticiler çıkarlarına uygun olmadığı zaman bu kuralları değiştirmek için çaba harcarlar. Bu bir portföy yöneticisin Tayland’ın en büyük çimento şirketi olan Sıam Cement ile ilgili analizde açıkça görülmektedir.

Analizi yapan kimsenin unutmaması gereken bir başka konuda,ABD ve İngiltere’de finansal raporlar hazırlanırken gösterilen özenin ve bu raporların inandırıcılığının dünyanın başka hiçbir yerinde görülmemesidir. Gerçektende gelişmekte olan ülkelerde hatta bazen gelişmiş ülkelerde bile finansal raporların kalitesi şasırtıcı şekilde düşük olmaktadır.

Sonuç olarak,daha önce belirttiğimiz gibi, yeni iletişim teknolojisi finansal araştırmaların her safhasını çok büyük oranda etkilemiştir. Birçok şirket kurdukları internet siteleri ile,kendisi hakkında bilgi edinmek isteyen kimselere kolayca ulaşabilmektedir.

3.3.ULUSLARARASI MUHASEBE ANALİZLERİ:

Finansal analizlerin amacı,firmanın geçmiş-şuanda ki genel performansını değerlendirmek ve bu performansı geliştirmektir.”Oran yöntemi ile analiz” ve “nakit akım analizi” finansal analizde kullanılan iki önemli araçtır. Oran analizi ile aynı sektörde yer alan firmaların performanslarını karşılaştırma imkanı buluruz. Buna ek olarak bir firmanın belli bir zamanda ki(bu genelde 1 yıldır) performansındaki değişmelerde bu yöntem sayesinde görülebilir. Oranlama analizleri,finansal tablo analizinde kullanılan araçların öneminin anlaşılması açısından etkili analizlerdir. Oran analizleri aşağıdaki yönetim politikaları ile yakından ilgilirir.
1-İşletme yönetimi
2-Yatırımlar
3-Finans stratejisi
4.Kar dağıtım-temettü politikası
Nakit akım analizleri yapılırkende,nakit akım tablosu göz önünde bulundurulur. Nakit akım tablosu belli bir dönemde işletmenin para hareketlerini yani nakit girdisi ile nakit çıktısını özetleyen tablodur. Analizi yapan kimse, firmanın performansı ve yönetimi hakkında aklına takılan bir çok sorunun cevabını bu tabloyu inceleyerek bulabilir. Bu tablo ile işletmenin hangi faaliyetten ne oranda nakit girdisi elde ettiği, nakit para hareketlerinin ne yönde ve ne sıklıkta değiştiği, nakit durumunun firmanın yönetiminin kararlarını ne derecede etkileyebildiği gibi bir çok konuda fikir edinilmesini sağlar.

3.3.1.Oran(Rasyo) Yöntemi İle Analiz:

Uluslararası boyutta oran yöntemi ile analiz yapılırken 2 temel sorun vardır. Bunlardan ilki uluslararası muhasebenin temel sorunu olan, ülkelerin uyguladıkları muhasebe prensiplerinin birbirinden farklı olmasıdır. İkinci önemli sorun ise, ülkelerin kültür-ekonomi-rekabet yapıları açısından oluşturduğu farkların finansal tablolara yansıması ve bunun sonucunda iki farklı ülkeye ait finansal tabloların mukayese edilebilirliğinin kaybolmasıdır.

Ülkerler arasındaki farklar karlılıktan borçlanmaya,borçlanmadan finansal tablolara kadar çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Tablo-3’de Fransa-Almanya-Japonya-İngiltere-ABD’de bulunan 400 şirketin satış gelirleri,net gelirleri ve borçlanmaları-kredi kullanımları görülmektedir. Tablo-3 de bu üç mali oran arasında ülkeden ülkeye önemli farklar olduğu görülür. Örneğin net gelirler İngiltere ve ABD’de Almanya ve Japonyaya göre oldukça fazladır. Gene aynı tabloda kredi kullanımı-boçlanmanın ABD’de Japonya ve Almanya’ya oranla düşük olduğu görülmektedir. Tablo-3’de borçlanma-kredi kullanımı, toplam borçların hissedarlar sermayesine bölünmesi sonucu bulunmuştur.
Toplam-Medyan Fransa Almanya Japonya İngiltere ABD
Firma Sayısı ------------------------ 80 80 80 80 80
Satışlar
($-Milyon) Toplam-
Medyan 2.262.293
(617.039) 3.571.104
(760.686) 2.053.024
(405.415) 1.310.285
(289.887) 1.645.580
(426.980)
Net Gelir
($-Milyon) Toplam-
Medyan 41.289
(8.296) -21.884
(1.808) -15.522
(0.894) 67.098
(19.688) 50.413
(13.188)
Kredi kullanımı-Borçlanma Toplam-Medyan 1,007
(0.665) 1.116
(0.560) 2.032
(1.282) 0.852
(0.330) 0.514
(0.400)
TABLO-3:ÜLKELERİN FARKLI FİNANSAL KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNE ÖRNEKLER


Oran yönetimi le analizde kullanılan bazı oranlar:
1-LİKİTİDE ANALİZİNDE KULLANILAN ORANLAR
-CARİ ORAN:
DÖNEN VARLIKLAR/KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
-LİKİTİDE(ASİT-TEST) ORANI:
DÖNEN VARLILAR-STOKLAR/KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
-HAZIR DEĞERLER ORANI:
HAZIR DEĞERLER/KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

2-VERİMLİLİK ANALİZİNDE KULLANILAN ORANLAR
-ALACAKLARIN DEVİR HIZI ORANI:
NET SATIŞLAR/ORTALAMA ALACAKLAR
-STOK DEVİR HIZI ORANI:
NET SATIŞLAR/ORTALAMA STOKLAR
-VARLIKLARIN DEVİR HIZI ORANI:
NET SATIŞLAR/MADDİ DURAN VARLILAR
3-KARLILIK ANALİZİNDE KULLANILAN ORANLAR
-BRÜT KAR ORANI:
BRÜT SATIŞ KARI/NET SATIŞLAR
-FAALİYET KARI ORANI:
FAALİYET KARI/NET SATIŞLAR
-NET KAR ORANI:
DÖNEM NET KARI/NET SATIŞLAR
-SERMAYENİN AMORTİSMAN ORANI:
DÖNEM KARI+UZUN VADELİ BORÇ GİRDİLERİ/ÖZKAYNAKLAR+UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
-ÖZKAYNAKLARIN AMORTİSMAN ORANI:
DÖNEM NET KARI/ÖZKAYNAKLAR

4-KAR PAYI ANALİZİNDE KULLANILAN ORANLAR
-HİSSE BAŞINA KAR PAYI ORANI:
DAĞITILACAK KAR/HİSSE SENETİ SAYISI
-FİYAT-KAZANÇ ORANI:
HİSSE SENEDİ BAŞINA KAR PAYI/HİSSE SENEDİNİN BORSA FİYATI
-PLASMAN ORANI:
DAĞITILACAK KAR/ÖDENMİŞ SERMAYE
-HİSSE SENEDİ MALİ DEĞER ORANI:
HİSSE SENEDİ BAŞINA KAR PAYI/CARİ FAİZ ORANI

GAAP(Genel Kabul Görmüş Muhasebe kuralları)ın ülkeden ülkeye farklı olması, finansal tablolarda bulunan rakamlarda da büyük farklılıklar oluşmasına neden olur. Örnek olarak Japonya-GAAP ile ABD-GAAP’ın finansal tablolara yansıyan rakamları incelenebilir.

Finansal tablolarda rasyonel mukayeseler yapmak için ülkeler arasındaki muhasebe politikaları, ekonomi, rekabet farklılıları iyice değerlendirilmelidir.


3.3.2.Nakit Akım Analizleri:
Nakit akım analizleri firmanın nakit hareketleri ve yönetimi hakkında bilgilenmemizi sağlar.US-GAAP,UK-GAAP ve IAS standartlarına bağlı ülkelerde ayrıntılı nakit akım tabloları düzenlenir. Uluslararası analizlerde nakit akım analizlerinin önemi oldukça fazladır. Çünkü bu analiz, ülkeler arasındaki muhasebe standartları farklarından en alt düzeyde etkilenir. Nakit akım tabloları oluşturulmazsa firmanın nakit hareketlerini takip etmek olanaksız hale gelir.
Sponsorlu Bağlantılar
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla

Seçenekler
Stil


Finansal Analizler

Finansal Analizler konusu, Ödev Kaynakları/Diğer Ders Ödevler bölümünde tartışılıyor .Benzer Konular

Konu Kategori
BankaciliĞin TarİhÇesİ Diğer Ders Ödevler
Alacaklılarla Ticaret Diğer Ders Ödevler
Karapara aklama Diğer Ders Ödevler
Finansal Formüller Muhasebe, Ekonomi, Finans, Borsa
Leasing,Factoring Nedir? Muhasebe, Ekonomi, Finans, Borsa


Gündemden Başlıklar

Konu Kategori
Evden eve nakliyat Liseler & Üniversiteler
Şehir ve Firma Rehberi Tatil ve Oteller
Tatil ve Oteller Seo

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 10:27 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Tynt Script Sponsored by Information Technology Salary
Bütün Hakları Saklıdır 2005-2011 Rehberim.net