Rehberim

Allah'ın Kuran-ı Kerim'de Öğrettiği Dualar, Dua Ayetleri

İslam ve insan bölümü Dualar / Allah'ın Kuran-ı Kerim'de Öğrettiği Dualar, Dua Ayetleri konusu gösteriliyor Özet:Fatiha 1-7. Ayet Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla, Hamt, âlemlerin Rabbi Allah'adır. Rahman'dır, Rahîm'dir O. Din gününün Mâlik'i/ sultanıdır O... ...


Go Back   Rehberim > EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM > İslam ve insan > Dualar

Allah'ın Kuran-ı Kerim'de Öğrettiği Dualar, Dua Ayetleri

Açılış Sayfam Yap Reklam Kayıt ol Konuları Okundu Kabul Et

  Sponsorlu Bağlantılar

Cevapla

Seo Seçenekler Stil
  #1  
Okunmamış 17-02-2008, 04:29 AM
metobagdadi
Standart Allah'ın Kuran-ı Kerim'de Öğrettiği Dualar, Dua Ayetleri

Fatiha 1-7. Ayet
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla, Hamt, âlemlerin Rabbi Allah'adır. Rahman'dır, Rahîm'dir O. Din gününün Mâlik'i/ sultanıdır O... Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Dosdoğru giden yola ilet bizi... Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlığa/şaşkınlığa saplanmamışların yoluna...

Müminun 97.98 Ayet
Rabbim, şeytanların dürtüklemelerinden sana sığınırım! Onların, başıma üşüşmelerinden de sana sığınırım Rabbim!

Şuara 77-.84. Ayet

Şüphesiz onlar benim düşmanım. Ama âlemlerin Rabbi dostum. O yarattı beni, O yol gösteriyor bana.O'dur beni doyuran, suvaran. Hastalandığımda O'dur bana şifa ulaştıran. Beni öldürecek, sonra diriltecek O'dur. Din gününde hatalarımı affetmesini umup durduğum da O'dur. Rabbim, bana hükmetme gücü/hikmet bağışla, beni hak ve barış seven iyiler arasına kat! Sonradan gelecekler arasında benimle ilgili doğru/isabetli bir dil oluştur. Beni, nimetlerle dolu cennetin mirasçılarından kıl. Babamı da affet. Çünkü o, sapmışlardandır. Herkesin diriltileceği gün beni utandırma. Bir gündür ki o, ne mal fayda verir ne oğullar. Yalnız temiz bir kalple Allah'a varan kurtulur.

Neml 19. Ayet
Rabbim, bana ve ebeveynime lütfettiğin nimetine şükretmeme, hoşnut olacağın hayırlı ve barışçıl bir iş yapmama imkân ver. Ve rahmetinle beni iyilik ve barışı seven kullarının arasına sok.

Kassas 24. Ayet
Rabbim, bana indireceğin her nimeti bekleyen bir çaresizim.

Müminun 93.94. Ayet
Rabbim, tehdit edildikleri şeyi bana mutlaka göstereceksen, Beni o zalimler topluluğunun içinde tutma Rabbim!

Müminun 118. Ayet

Affet, merhamet et Rabbim! Sen merhametlilerin en hayırlısısın!

Furkan 65. Ayet
Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut! Doğrusu, onun azabı gelip geçici değil,süreklidir.

Furkan 74. Ayet
Rabbimiz, Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla. Bizi takvaya sarılanlara önder kıl.

İbrahim 40.41. Ayet
Rabbimiz, hiç kuşkusuz sen bizim gizlediğimizi de bilirsin, açığa vurduğumuzu da. Yerde de gökte de hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rabbim! Beni, namazı/duayı yerine getiren bir insan yap. Soyumdan bir kısmını da. Rabbimiz, duamı kabul et! Rabbimiz, hesabın ortaya geleceği gün; beni, anne-babamı ve inananları affet!

İsra 24. 111. 80.81. Ayet
Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirdilerse,şimdide sen Ana ve Babama rahmet et!Çocuk edinmeyen,hakimiyette ortağı bulunmayan,acizlikten ötürü bir dosta ihtiyacı olmayan ALLAH’A hamd ederim.Rabbim!Gireceğim yere doğruluk-dürüstlükle girmemi sağla, çıkacağım yerden de doğruluk-dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana katından yardımcı bir güç/kuvvet ver. Hak geldi bâtıl yıkılıp gitti. Bâtıl, yok olmaya zaten mahkûmdu.

Zümer 46. Ayet
Ey Allahım! Ey gökleri ve yeri yaratan, ey görülmeyeni ve görüleni bilen! Sen hüküm vereceksin kulların arasında, ihtilaf ettikleri şeyleri hakkında.

Tahrim 8. Ayet
Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla! Sen her şeye Kadîr'sin, senin her şeye gücün yeter.

Seba 39. Ayet
Rabbim, kullarından dilediğine rızkı bolca-genişçe verir, dilediğine de kısarak verir. Bir şey infak ederseniz O, onun yerine başka bir şey lütfeder. Rızk verenlerin en hayırlısıdır O.

Ahkaf 15. Ayet
Rabbim; beni, bana ve ebeveynime verdiğin nimete şükretmeye, hoşnut olacağın iyi bir iş yapmaya yönelt! Soyum içinde, benim için barışı gerçekleştir. Sana yöneldim ben, sana teslim olanlardanım ben!
Haşr 10. Ayet
Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi affet; kalplerimizde, inananlara karşı bir düşmanlık bırakma! Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin!

Nuh 28. Ayet
Rabbim! Beni, anne-babamı, inanmış olarak evime gireni, tüm inanmış erkekleri ve inanmış kadınları affet! Zalimlerin de sadece helâk ve perişanlığını artır!

Mümin 7.8.9. Ayet (Meleklerin duası)
Rabbimiz! Sen her şeyi rahmet ve ilim halinde kuşattın. Tövbe edip senin yoluna uymuş olanları bağışla. Ve onları cehennem azabından koru! Ey Rabbimiz, onları kendilerine vaat etmiş olduğun Adn cennetlerine koy! Atalarından, eşlerinden, zürriyetlerinden barışa yönelenleri de. Azîz ve Hakîm olan, hiç kuşkusuz sensin, sen! Koru onları kötülüklerden! O gün kötülüklerden koruduğuna mutlaka rahmet etmişsindir sen! İşte budur o en büyük kurtuluş ve eriş.

Araf 156. Ayet
Bize hem bu dünyada güzellik yaz hem de âhrette! Dönüp dolaşıp sana geldik.

Ali İmran 191.192,193,194 147. 26.27.8. Ayet
Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Şanın yücedir senin!Ateş azabından koru bizi! Ey Rabbimiz! Sen birini ateşe soktun mu onu tam rezil etmişsindir. Zalimlerin, yardımcıları olmayacaktır. Ey Rabbimiz! Bir çağırıcının, 'Rabbinize inanın!' diye imana çağırdığını işittik ve iman ettik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla bizim. Kötülüklerimizin üstünü ört ve bize iyilerle birlikte ölmek nasip et.Ey Rabbimiz! Bağışla bizim günahlarımızı, affet işlerimizdeki taşkınlığımızı, sağlam bastır ayaklarımızı ve yardım et bize küfre sapan topluma karşı!Ey mülkün/saltanatın Mâlik'i/sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü/saltanatı dilediğine verir, mülkü/ saltanatı dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltip aziz edersin, dilediğini alçaltıp zelil kılarsın. İmkân, mal ve nimet senin elindedir. Sen, her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü diriden çıkarırsın. Dilediğini hesapsızca rızıklandırırsın.Ey Rabbimiz! Bizi doğruya ve güzele yönelttikten sonra kalplerimizi bozup eğriltme ve bize katından bir rahmet bağışla! Sen, yalnız sen Vahhâb'sın, bol bol bağışta bulunansın.

Bakara 286. 201. 255. Ayet
Ey Rabbimiz! Unutur yahut hata edersek bizi hesaba çekme. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize, güç yetiremeyeceğimiz şeyleri de yükleme. Affet bizi, bağışla bizi, acı bize. Sen bizim Mevlâ'mızsın.Gerçeği örten nankörler/inkârcılar topluluğuna karşı yardım et bize!Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, âhrette de güzellik ver! Ve bizi ateş azabından koru!Allah'tan başka ilah yok. Hayy'dır O, sürekli diridir; Kayyûm'dur O, kudretin kaynağıdır. Ne gaflet yaklaşır O'na ne kendinden geçme ne de uyku. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O'nundur. O'nun huzurunda, bizzat O'nun izni olmadıkça, kim şefaat edebilir! O, insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da!... İnsanlar O'nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır. Göklerin ve yerin korunması O'na hiç de zor gelmez. Aliyy'dir O, yüceliği sınırsızdır; Azim'dir O, büyüklüğü sınırsızdır.

İhlas 1.2.3.4. Ayet
Allah'tır; Ahad'dır, tektir! Samed'dir/tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği tek kuvvettir! Ne doğurmuştur O, ne doğrulmuştur! Hiç kimse O'nun dengi ve benzeri olmamıştır, olamaz!

Felak 1.2.3.4.5 . Ayet
Yarılan karanlıktan çıkan sabahın Rabbine/yarılışlardan fışkıran oluşun Rabbine sığınırım! Yarattıklarının şerrinden, Çöktüğü zaman karanlığın/gelip çattığı zaman göz perdelenmesinin/tutulduğu zaman Ay'ın/battığı zaman Güneş'in/taştığı zaman şehvetin/soktuğu zaman yılanın/ümit kırdığı zaman musibetin şerrinden! Düğümlere üfleyip tüküren üfürükçülerin şerrinden! Kıskandığı zaman hasetçinin şerrinden...

Nas 1..2.3.4.5.6 Ayet
İnsanların Rabbine sığınırım! İnsanların yöneticisine, yönlendiricisine, İnsanların ilahına; Kıvrılıp kıvrılıp saklanan, sinip sinip gizlenen vesvesenin/o sinsi, o aldatıcı şeytanın şerrinden, İnsanların göğüslerine kuşkular, kuruntular sokar o; Cinlerden de insanlardan da olur o!

Bakara 136. 156. 250. Ayet
Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, onun torunlarına indirilene, Mûsa'ya ve İsa'ya verilene ve diğer nebilere verilene inandık. Bunlar arasından hiç kimseyi ayırmayız. Biz yalnız O'na/Allah'a teslim olanlarız.Biz Allah içiniz ve sonunda O'na dönüp gideceğiz.Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı yere sağlam bastır. Ve küfre sapanlara karşı bize yardım et.

Enam 162. Ayet
Benim namazım da, kulluğum da, hayatım da, ölümüm de âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.

Araf 149. Ayet
Rabbimiz bize merhamet etmez, bizi affetmezse mutlaka hüsrana düşünlerden olacağız.

Enbiya 83. Ayet
Dert/zorluk gelip çattı bana; sen, rahmet edenlerin en merhametlisisin.

Müntehine 5. Ayet
Ey Rabbimiz! Bizi, küfre sapanlar için bir fitne/imtihan aracı yapma! Bağışla bizi ey Rabbimiz! Sen, yalnız sen sonsuz kudretin, sonsuz hikmetin sahibisin.


ALLAH’ HIM; Sen yaratan ,ezeli ve ebedi olan,varlığında başkasına muhtaç olmayan,eşsiz olansın.Affeden,hataları,günahları bağışlaya AFÜVV,varlığında tek olan AHAD,sonu olmayan AHİR,tüm bilgilerin kaynağı olan ALİM, yüceliğin kaynağı olan ALİYY,ululuğun kaynağı olan AZİM,kudret ve onurun kaynağı olan AZİZ,var eden BARİ,en iyi şekilde gören BASİR,her şeyde kendinden bir güç bulunan BATIN,yarattıklarını ahenk ve güzellikle donatan BEDİ,iyiliği,lütfü, ve cömertliği sonsuz olan BERR,yarattığı her şeyi toplayan bir araya getiren CAMİ,yapılmasına karar kıldığı şeyi dilediğinde zorla yaptıran CABBAR,başlangıcı olmayan EVVEL,bir takım varlıkları parçalayıp,yeni oluşumlar yaratan FATIR,kolaylık sağlayan zafer veren FETTAH,günahları dilediğinde affeden GAFFAR,Sürekli affeden GAFUR,her zaman üstün gelecek olan GALİP ,sonsuz zengin olan GANİ,yaratan hayat veren HAALİK,her şeyden haberi olan HABİR,doğruya,iyiye ve güzele kılavuzla yan HADİ,koruyup gözeten HAFİZ,tüm hikmetlerin kaynağı olan HAKİM,gerçeğin kaynağı olan HAKK, şefkatli olan HALİM,sürekli yaratma halinde olan HALLAK,her türlü övgünün sahibi olan ve dilediğini de öven HAMİD,en iyi ve hassas bir şekilde sorguya çeken HASİB,sürekli diri olan HAYY,tapılmaya layık tek kudret olan İLAH,kudretin kaynağı,yüce ve eşsiz olan KAADİR,yarattıkları üzerinde hüküm ve egemenlik kuran KAAHİR,gücü her şeyde hissedilen KADİR,hem kendine,hem de yarattıklarına yeten KAFİ,buyruklarına karşı çıkan inkarcıları kahrı altında ezen KAHHAR,kullarına çok ama çok yakın olan KARİB,gücü ve kudreti bizzat kendinden olan KAVİ,kudretiyle her şeyi dengede tutan KAYYUM,büyüklüğü ve yüceliği sınırsız olan KEBİR,tüm varlıkların tespih edip yücelttiği ,noksan sıfatlardan arınmış olan KUDDUS,gözle görülmeye LATİF,her şeyin sahibi olan MALİK,sonsuz cömertliğin,sonsuz ululuğun sahibi olan MECİD,gücün,saltanatın ve yönetimin tek sahibi olan MELİK,her türlü durum ve şartta dayanıklılığını koruyan,çok zorlu ve çok güçlü olan METİN,sevdiklerini koruyup gözeten,onları hiçbir zaman yalnız bırakmayan MEVLA,en iyi sonuç ile kuluna en kısa zamanda cevap veren MUCİB,her şeyi çepe çevre kuşatan MUHİT,ölüleri dirilten,yaratan hayat veren MUHYİ,tüm yarattıklarını besleyen,beslenmelerini düzenleyen MUKİT,gücünü kendi dilediğinde görünür hale getiren,gerektiğinde yarattıklarına belli oranda nasip eden MUKTEDİR,en güzel deseni şekli ve rengi veren MUSAVVİR,yarattıklarını hükmü altında tutan ve denetleyen MÜHEYMİN,kendine iman eden kullarına inanan,güvenen ve yakın ilişkilerde bulunan MÜMİN,darda ve zorda kalanın baş vurduğu tek kudret olan MÜSTEAN,akıl ve bakışların ulaşamayacağı ve kavrayamayacağı kadar yüce olan MÜTEAL,ululuğun ve yüceliğin kaynağı olan MÜTEKEBBİR,kuluna yardım edeceği zamanı,yeri ve sınırını kendi belirleyen NASİR,tüm ışığın aydınlığın ve yol gösterişin kaynağı olan NUR,her şeyi bir programa uygun şekilde düzene koyan,terbiye eden,birtakım hedeflere yönelten RAB,rahmet ve merhameti sınırsız olan RAHİM,kendisine inanan ve inanmaya tüm kullarına rahmetini ve merhametin veren RAHMAN,her şeyi gözleyip kontrol eden RAKİP,acıyan,şefkat gösteren ve sonsuz esirgeyen RAUF,dilediğine kendi dilediği yüceliği,makamı,gücü bağışlayan REFİ,yarattığı tüm varlıkları sonsuz rızıklandıran REZZAK ,tüm ihtiyaçları,yönelişlerin,övgülerin, yakarışların yöneldiği tek kudret olan SAMED,esenlik,barış ve mutluluğu sağlayan ve yönlendiren SELAM,her şeyi duyan SEMİ,kendisine şükredenlere karşılık veren ŞAKİR,her şey üzerinde tek tanık olan ŞEHİD,şükredenler için kat kat artıran ,şükürlerin yöneldiği tek kudret olan ŞEKÜR,tövbeleri cömertçe kabul eden TEVVAB,sürekli ve sınırsız bir şekilde bağışlayan VAHHAB,sıfatlarında tek ve benzersiz olan,kullarının kendisinden başkasından yardım dilmelerini yasaklayan VAHİD,tüm mülk ve saltanatın sahibi,mirasçısı olan,dilediğine dilediği miktarda veren VARİS,yaratışı sürekli genişleyen ve çoğalan VASİ,tüm sevgilerin kaynağı olan,seven ve sevilen tüm sevgilerin tek yöneldiği olan VEDUD,gücü ve yönetimi elinde tutan tek kudret olan,kendisine teslim olana vekalet veren VEKİL,kendisine inanan için tek dost olan,yardımcı ve destek olan VELİ,tüm yarattıklarında senden bir güç ve parça olan ZAHİR sensin ALLAH’HIM.Senin bu yüce sıfatlarını saygı ile anarım.
Sponsorlu Bağlantılar

Konu Raskolnikov tarafından (12-05-2010 Saat 11:13 PM ) değiştirilmiştir.
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Okunmamış 17-02-2008, 11:02 AM
_ZaQWeR_
Standart Cevap: ALLAH'IN KURAN-I KERiM'DE KULUNA OGRETiGi DUALAR

Allah razı olsun
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Okunmamış 25-04-2008, 07:04 PM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: ALLAH'IN KURAN-I KERiM'DE KULUNA OGRETiGi DUALAR

[Linkler için 10 saniyede ücretsiz üyelik... ]


Daha Önce Verilmiş ...
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Okunmamış 01-05-2008, 06:33 PM
nûr-efşân
Standart Cevap: ALLAH'IN KURAN-I KERiM'DE KULUNA OGRETiGi DUALAR

diğer konu çöpe taşınmıştır...
dikkat için teşekkürler

Konu nûr-efşân tarafından (01-05-2008 Saat 06:36 PM ) değiştirilmiştir.
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Okunmamış 01-05-2008, 06:35 PM
fikrimin_ince_gülü
Standart Cevap: ALLAH'IN KURAN-I KERiM'DE KULUNA OGRETiGi DUALAR

verdiklerine şükretmek bile bir nimetse sana daha nasıl şükredelim rabbim...
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Okunmamış 02-05-2008, 06:07 PM
çankırılının_gülü
Standart Cevap: ALLAH'IN KURAN-I KERiM'DE KULUNA OGRETiGi DUALAR

ey yaradılan...
yaradan senden yarattıklarının sayısınca razı olsun...
ellerine,yüreğine, sağlık...
rabbim iman ateşine kuvvet versin...
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla

Etiketler
dua ayetleri, kurandaki dua ayetleri

Seçenekler
Stil


Allah'ın Kuran-ı Kerim'de Öğrettiği Dualar, Dua Ayetleri

Allah'ın Kuran-ı Kerim'de Öğrettiği Dualar, Dua Ayetleri konusu, İslam ve insan/Dualar bölümünde tartışılıyor .Benzer Konular

Konu Kategori
FETHULLAH GÜLEN HOCA EFENDİ bütün eserleri burda buyrun İslami Bilgiler
Cenâb-ı Allah'ın güzel isimleri ve anlamları... İslam ve insan
Esmâü'l-hüsnâ E-F-G
Allah'tan korkmayan bir insan nasıl bir ahlaka sahiptir? İslam ve insan
Diyanet Tefsiri Kur'an-ı Kerim


Gündemden Başlıklar

Konu Kategori
Evden eve nakliyat Liseler & Üniversiteler
Şehir ve Firma Rehberi Tatil ve Oteller
Tatil ve Oteller Seo

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 10:49 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Tynt Script Sponsored by Information Technology Salary
Bütün Hakları Saklıdır 2005-2011 Rehberim.net