Rehberim

Endokrin Sistem

Ansiklopedi bölümü E-F-G / Endokrin Sistem konusu gösteriliyor Özet:Yüksek yapılı canlılarda vücuttaki çeşitli faaliyetleri düzenleyen ve bütünlüğü sağlayan sistemler düzenleyici sistemlerdir. Düzenleyici sistemlerin bu etkilerine dolaşım ve boşaltım ...


Go Back   Rehberim > EĞİTİM VE KÜLTÜR REHBERİM > Yardımcı Kaynaklar > Ansiklopedi > E-F-G

Endokrin Sistem

Açılış Sayfam Yap Reklam Kayıt ol Konuları Okundu Kabul Et

  Sponsorlu Bağlantılar

Konu Kapatılmıştır

Seo Seçenekler Stil
  #1  
Okunmamış 07-01-2008, 10:57 PM
Facebook Oyunları
Standart Endokrin Sistem

Yüksek yapılı canlılarda vücuttaki çeşitli faaliyetleri düzenleyen ve bütünlüğü sağlayan sistemler düzenleyici sistemlerdir. Düzenleyici sistemlerin bu etkilerine dolaşım ve boşaltım sistemlerinin katılmasıyla dengeli bir iç çevre oluşur. Endokrin sistem ve sinir sistemi uyarısı alma tepki gösterme ve organizmayı bütünleştirmeyle homeostasinin (kararlı iç çevre) sağlanmasında etkili olurlar.Sinir sisteminin çevrede oluşan uyarılara karşı çok hızlı ve etkili tepkiler verirken, hormonların etkileri ise yavaş ve uzun sürede ortaya çıkar.
I. ENDOKRİN SİSTEM; Hormon oluşturup kana veren iç salgı bezleridir.a. Bitkilerde hormonal düzenlemeBitki hormonları bitkinin herhangi bir bölgesindeki hücreler tarafından oluşturulur. Bitkinin büyümesini farklılaşmasını ve yaraların onarımını düzenleyen organik maddelerdir.Bitki hormonlarının en önemlileri: Oksinler, Giberillinler, Sitokininler, Etilen ve Absisik asittir.OKSİNLER : Kök, gövde ve dal uçlarındaki hücrelerce salgılanır .Büyüme ve gelişme olaylarını diğer hormonlarla birlikte sağlar. Bitkinin az ışık alan kısmında daha çok birikir.Etkileri :• Hücre büyümesi, hücre bölünmesi, hücre ve doku farklılaşmasını düzenler.• Bitkinin ışığa yönelmesini sağlar.• Uzamayı gerçekleştirir.• Yaprak dökümünü düzenler. Oksin azlığı yaprakların dökülmesine neden olur.• Döllenmemiş çiçeğin dökülmesini önler.• Meyve oluşumunu etkiler.• İlkbaharda kambiyum faaliyetini başlatır.• Fazla sentezlenmesi büyümeyi durdurdur. • Oksin sentezlendiği bölümden dağılarak büyümeyi sağlar. Oksin hormonu ışığın geldiği yönün aksi tarafında birikir. Böylece bitki ışık gelen tarafa doğru yönelir (asimetrik büyüme).• Bitkinin tepe tomurcuğu ya da koleoptil (uç) kısmı kesilirse büyüme durur. GİBERİLLİNLER• Tohum çimlenmesini uyarır.• Meyvenin büyümesini hızlandırır.• Gövde uzamasını hızlandırır.• Bitkinin erken ya da geç çiçek açmasına neden olur.• Yaprak büyümesinde etkisi azdır.• Kökte etkisi yoktur.SİTOKİNİNLER• Tohumun çimlenmesi ve tomurcuk gelişmesinde• Yaprakların geç yaşlanmasında etkili olur.ETİLEN• Sadece üretildiği yerde etkili olan hidrokarbondur.• Yaprak dökümünü ve meyve olgunlaşmasını hızlandırır.ABSİSİK ASİT Uyku halindeki tomurcukların gelişmesini engeller.
HAYVANLARDA HORMONAL DÜZENLEMEHayvanlarda endokrin sistem iyi gelişmiştir. Özelleşmiş endokrin bezler kan dolaşım sistemine sahip hayvanlarda bulunur.Böceklerde ve yumuşakçalarda özel endokrin organlar bulunur. Sölenter ve halkalı solucanlarda ise hormonları sinir hücreleri oluşturur.
HORMONLARIN ÖZELLİKLERİ• Belli bir gruba girmeyen mesaj taşıyıcı özel maddelerdir. (Steroid, aminoasit, protein, yağ asiti ve türevi gibi)• Endokrin bez, sinir hücresi ya da başka doku ve organdan salgılanabilirler.• Kanla taşınır hedef organda etkili olurlar.• Hormon salgılanması sinir sistemi tarafından kontrol edilir. • Miktarları az biyolojik etkileri fazladır. Etkilerini kanda belirli bir düzeye ulaştıktan sonra gösterirler.Hormonların fizyolojik etkileri• Büyümeyi kontrol ederler.• Homeostasis sağlarlar.• Sinir sistemiyle birlikte düzenleme (koordinasyon) ve bütünleştirme yaparlar.• Beslenme, üreme, ikincil eşey özelliklerinin ortaya çıkmasında etkili olurlar.

Sponsorlu Bağlantılar

Konu UYAL tarafından (07-05-2010 Saat 08:57 PM ) değiştirilmiştir.
  #2  
Okunmamış 07-05-2010, 08:56 PM
UYAL
Standart Cevap: Endokrin Sistem

İNSANDA ENDOKRİN BEZLER VE ETKİLERİI. HİPOFİZ BEZİ : Ön, ara, arka lop olmak üzere üç loptan oluşur. Ara lop ergin dönemde kaybolur. Arka lop sinir dokusu yapısında, ön lop ve ara lop bez epiteli yapısındadır.Hipofizin çalışmasını hipotalamus denetler.Diğer endokrin bezlerinin çalışmasını, büyümeyi ve eşeysel organların olgunlaşmasını sağlayan hormonlar salgılar.Ön Loptan Salgılanan HormonlarSomatotropin Hormon (STH)• Büyüme hormonudur. Büyüme çağında az salgılanması Cücelik çok salgılanması Devlik (Jigantizm) nedenidir.• Karaciğerden; kemik, kas, kıkırdak ve bağ dokuların büyümesini etkileyen polipeptitin serbest bırakılmasını sağlar.• Protein, yağ, karbonhidrat ****bolizmasını hızlandırır.Melanosit Uyarıcı Hormon (MSH)İndermedin de denir. Melanosit hücrelerdeki melanin sentezini hızlandırarak deriyi koyulaştırır.Tiroid Uyaran Hormon (TSH = Tritropin)Tiroid bezini uyarır. Böylece tiroid hormonlarının sentezi ve salgılanması sağlanır.ADRENOKORTİKOTROPİN (ACTH)Adrenal bezin (böbrek üstü bezi) korteks bölgesinden steroid yapıda hormonların salgılanmasını sağlar.GONATROPİN HORMONLAR1– Folikül Uyarıcı Hormon (FSH)Yumurtalıklarda olgunlaşmayı, yumurta oluşumunu sağlar. Folikülden ÖSTROGEN Hormonu salınmasını etkiler.2– Lüteinleştirici Hormon (LH)Yumurtanın serbest bırakılmasını (ovulasyon) ve Korpus Luteum oluşmasını sağlar. Korpus luteum çok az östrogen fazlaca progesteron salgılar.3– Luteotropik Hormon (LTH) ; Prolaktin ya daLaktojenik Hormon da denir.Döllenme olmuşsa korpus luteumun devamlılığını sağlar. Ayrıca süt bezlerinin gelişmesini, memeden süt salgılanmasını, analık iç güdüsünün oluşmasını etkiler.Arka Loptan Salınan HormonlarANTİDİÜRETİK HORMON (ADH); Vasopressin hormon da denir.• Atardamar kaslarının kasılmasını sağlar.• Kan basıncını arttırır.• İdrar tüplerinden suyun geri emilimini hızlandırır.Yetersiz salgılanırsa idrar yoğunlaşamaz, vücudun su kaybı artar. (Şekersiz diyabet)OKSİTOSİNRahim (döl yatağı) kaslarının kasılmasını arttırır (doğum olayı) memelerden süt çıkışına neden olur.TİROİD BEZİİçi boş tek tabakalı kürelerden (folikül) oluşur. Küp biçiminde epitel hücrelere sahiptir. Gırtlağın iki yanında bulunur. Hormonları tiroksin ve kalsitonindir.Tiroksin hormonu ****bolizma hızını arttırır. Büyümeyi etkiler. Hücrelerin oksijen kullanımı artar.Tiroksinin az salgılanması halinde ****bolizma yavaşlar. Doku sıvısında su ve Na+ artar, kanda kolesterol yükselir. Alınan besinler enerji (solunum) olaylarına katılmadığından depo edilir. Vücut sıcaklığı düşer.Bezin tembelliğiÇocuklarda Krentizim (ahmaklık), yetişkinlerde ise miksodemi yapar. Miksodemide bazal ****bolizma yavaşlar, vücut ısısı düşer, saç dökülür. Deride ödem görülür.••• Yılın soğuk aylarında daha fazla tiroksin salgılanır. Tiroid bezinin iyot yetersizliğinde büyümesine GUATRE denir.
  #3  
Okunmamış 07-05-2010, 08:56 PM
UYAL
Standart Cevap: Endokrin Sistem

KALSİTONİN (TRİKALSİTONİN) Parathormonla birlikte kandaki Ca++ ve fosfor ****bolizmasını düzenler. İdrarla atılan kalsiyum miktarını arttırır. Kandan kemiklere Ca++ geçişini arttırır.PARATİROİD BEZİTiroid bezi üzerinde bulunan dört küçük bezdir.Kana parathormon (paratirin) salgılar.Parathormon etkileri• Doku sıvısı ve kandaki kalsiyum ve fosfor dengesini sağlar.• Kas ve sinir fizyolojisini düzenler.• Vücut içi dengesinin kullanılmasında etkili olur.Parathormon azlığı :Kandan, kemiklere Ca++ geçişini hızlandırır.Tetaniye (kaslarda ağrılı kasılma) neden olur.Tetanide kaslarda titreme, parmaklarda içe bükülme görülür.Parathormon fazlalığı;Kemiklerden kana Ca++ geçişini hızlandırır.Kaslar uyarılara cevap vermez.Kemik kaybı artar.Böbreklerde böbrek taşları (CaPO4) oluşur.
BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZ) Böbreklerin üstünde kapsül şeklinde bezlerdir Korteks (kabuk) ve medulla (öz) bölgelerinden oluşur.Korteksten salgılanan hormonlar steroid yapıdadır.KORTİZOL etkileri :Protein ve yağ yıkımını hızlandırır. Karbonhidrat ****bolizması hızlanır. Kandaki şeker düzeyi yükselir.ALDESTEROL etkisi :Böbrekteki idrar tüplerinden Na+ ve CI– iyonlarının kana geçişi hızlanır.Korteks hormonlarının yetersizliği Addison (Tunç) hastalığı yapar.Addison hastalığında;• Kan basıncı düşer.• Na+ ve CI– iyonlarının idrar tüplerine geçişi artar.• Kanda K+ iyonları artar.• Kaslarda zayıflama ve genel halsizlik• İştahsızlık görülür.Medulla bölgesi endokrin bez olmasının yanında değişikliğe uğramış sinir hücreleri gibi davranır.Adrenalin etkileriSempatik sinir sistemi faaliyetlerini arttırır.Adrenalin fazla salgılanırsaKalp atışları, kan şekeri, kan basıncı ve yorgunluğa dayanıklılık artar. Göz bebekleri büyür, damarlar genişler, kıl kasları kasılır, kanın pıhtı oluşturma süresi kısalır.Adrenalin salınması, hipofizin ACTH salgısının denetimindedir.Korku, heyecan, soğuk, ağrı ve ilaçların etkisiyle adrenalin salgısı artar.Norodrenalin, adrenalinle birlikte kan basıncını yükseltir. Kılcal damarların büzülmesine neden olur. Sinir uçlarından salgılanan nörotransimiter hormondur.
PANKREASKarma salgı bezidir. Açık salgı bezi olarak pankreas özsuyu salgılar. Langerhans odacıkları denen özel hücre grupları hormon salgılayan kısımlardır.Langerhans odacıklarının b tipi hücreleri insulin a tipi hücreleri glukagon hormonu salgılar.İnsulin, kaslarda ve karaciğerde glikojen sentezini hızlandırır. Aminoasit ve glikozun hücrelere girişini hızlandırır. Böylece kandaki glikoz düzeyini azaltan yönde etkili olur.İnsulin yetersizliği aminoasit ve glikoz kullanımını azaltarak kanda ve idrarda aminoasit ve glikoz düzeyini yükseltir. (Şeker hastalığı)Bu yüzden şeker hastaları çok yedikleri halde kilo kaybederler. (Yağ ve proteinler enerji kaynağı olarak kullanılır).
  #4  
Okunmamış 07-05-2010, 08:57 PM
UYAL
Standart Cevap: Endokrin Sistem

Kandaki glikozu azaltmak için fazla su kaybedilir. İdrar çıkışı artar.İnsulinin fazla salgılanmasında kan şekeri normal düzeyinin altına düşer. Sinir hücreleri, aşırı hassaslaşır, uyarılamaz duruma gelir. Kasılmalar, bayılma ve devamında ölüm olur.Glukagon kan şekerinin yükselmesine neden olur. Karaciğer ve kaslardaki glikojen yıkımını sağlayıp glikozu kana geçirir. Kandaki glikoz düzeyi yükselir. İnsuline zıt olarak çalışır.Kan şekerinin düzenlenmesinde, karaciğer, böbreküstü bezleri, pankreas etkili olur. Kan şekerinin düzenlenmesiEPİFİZ Beyin yarım küreleri arasında bulunur. Melatonin hormonu salgılar. Melatonin yumurtalıkların çalışmasını engelleyici özelliktedir. Göz retinasına düşen ışık melatonin hormonunun salgılanmasını hızlandırır. Az salgılandığında ergenliğe ulaşılır. Çocukluk bezidir.TİMUSKalp ve göğüs kafesinin üzerinde bulunur. Eşeysel olgunluğu ulaşıldığında körelir. Antikor oluşumunda (bağışıklık sistemi) etkilidir.

Yeni Konu aç Konu Kapatılmıştır

Etiketler
adrenalinin etkileri, böbreküstü bezleri, endokrin bezler ve etkileri, endokrin sistem, hayvanlarda hormonal düzenleme

Seçenekler
Stil


Endokrin Sistem

Endokrin Sistem konusu, Ansiklopedi/E-F-G bölümünde tartışılıyor .
Gündemden Başlıklar

Konu Kategori
Evden eve nakliyat Liseler & Üniversiteler
Şehir ve Firma Rehberi Tatil ve Oteller
Tatil ve Oteller Seo

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:48 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Tynt Script Sponsored by Information Technology Salary
Bütün Hakları Saklıdır 2005-2011 Rehberim.net