Rehberim

Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM bölümü Hukuk Rehberim / Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ? konusu gösteriliyor Özet:Dosya Esas No: …/… Dosya Karar No: …/… TUNCELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE Gönderilmek Üzere ERZİNCAN AĞIR CEZA MAHKEMESİNE KARARA İTİRAZ ...


Go Back   Rehberim > EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM > Hukuk Rehberim

Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Açılış Sayfam Yap Reklam Kayıt ol Konuları Okundu Kabul Et

  Sponsorlu Bağlantılar

Cevapla

Seo Seçenekler Stil
  #76  
Okunmamış 23-05-2008, 01:08 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Dosya Esas No: …/…
Dosya Karar No: …/…
TUNCELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
Gönderilmek Üzere
ERZİNCAN AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

KARARA İTİRAZ EDEN
SANIK : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
SUÇ : Adam öldürmeye teşebbüs
SUÇ TARİHİ : …/…/…
AÇIKLAMALAR :
Müvekkilim A. A.’nın 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanununun suça teşebbüsü düzenleyen 35/2. md. sinin sanığa uygulanmaması bakımından hüküm usul ve yasaya aykırıdır. Çünkü mahkemenin kabulüne göre adam öldürmeye teşebbüs eylemine konu mağdur müştekinin yarasının mahiyeti gereği zarar çok hafiftir. Mağdurda kalıcı bir yaralanma oluşmamış, 10 günlük iş ve güçten kalmaya dair rapor verilmiştir. Bu raporda göstermektedir ki eski yasanın 62. md. sine göre yeni yasanın 35. md. si lehte düzenleme getirmektedir. Yine Türk Ceza Kanununun 59. maddesinin yerine, Yeni Türk Ceza Kanununun 62. maddesinde de lehe düzenlemeler mevcut olduğu halde bu hükmün uygulanmaması bakımından verilen karar yerinde değildir.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : TCK. md. 35/2, 59, CMK. 267 vd. ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenler ve tetkiklerin esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle itirazımızın kabulü ile sanık lehine olan 5237 sayılı yasanın lehe hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

Sanık vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Sponsorlu Bağlantılar
Alıntı ile Cevapla
  #77  
Okunmamış 23-05-2008, 01:08 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Yazılı Vaade Aykırı Davranış Nedeni ile Tazminat Davası Dilekçesi
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Yazılı vaade aykırı davranış nedeni ile tazminat
DAVA DEĞERİ : 7.500,00 Yeni Türk Lirası
AÇIKLAMALAR :
1- Merkezi Erzincan’da bulunan Erzincan … Vakfı bir yarışma düzenleyerek, “Erzincan Üniversitesi Nasıl Bir Üniversite Olmalı?” konulu bir yarışma düzenlenmiştir. Bu yarışmada birinciye 7.500,00 Yeni Türk Lirası, ikinciye 5.000,00 Yeni Türk Lirası, üçüncüye 2.500,00 Yeni Türk Lirası ödül vaat edilmiştir.
2- Yarışma sonuçlanmış ödül töreni düzenlenmiş ve ödül töreninde yarışmada dereceye girenlere sadece birer başarı belgesi ve birer kalem hediye olarak verilmiş bu yarışma dolayısıyla vaade bulunan iş adamlarının parayı vermedikleri gerekçe gösterilerek para ödülleri verilmemiştir.
3- Tüzel kişiliği olan ve yetkili organlarının aldığı kararla yarışma düzenleyen, yarışmayı mahalli gazete ve televizyonlara verdiği ilanlarla duyuran, bu konuda basın toplantısı düzenleyen, fakat yarışmacıların ödüllerini vermeyen Erzincan … Vakfına karşı bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : BK. md. 8 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle açılan davanın kabulüne, yazılı olarak vaat edilen fakat ödenmeyen 7.500,00 Yeni Türk Lirasının dava tarihi itibariyle yasal faizi ile birlikte davalı Erzincan … Vakfından alınarak müvekkilime ödenmesine, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #78  
Okunmamış 23-05-2008, 01:09 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
İTİRAZ EDEN
(BORÇLU) : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
KARŞI TARAF
(ALACAKLI) : Adı ve Soyadı
Adres
KONUSU : itirazımın sunulması istemidir.
AÇIKLAMALAR :
1- Alacaklının şikâyeti üzerine Erzincan İcra mahkemesinin …/…/… tarih ve 2007/… esas, 207/… karar sayılı mahkeme kararı ile mal beyanında bulunmamak suçundan dolayı 10 gün disiplin hapsi ile cezalandırılmama karar verildi. İcra ve İflas Kanununun 353. maddesi gereğince tefhim (veya tebliğ) tarihinden itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde itiraz ediyorum.
2- Karşı tarafa her hangi bir borcum bulunmamaktadır. Borcumu ödediğim halde karşı taraf beni borçlu göstererek aleyhime icra takibi yapmıştır. Borçlu olmadığım için mal beyanında da bulunmadım. Bu durumda verilen karara karşı itirazımın kabulü ile cezanın kaldırılması için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : İcra ve İflas Kanunu md. 353 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Erzincan İcra mahkemesinin …/…/… tarih ve 2007/… esas, 2007/… karar sayılı mahkeme kararı ile mal beyanında bulunmamak suçundan aleyhime verilen karara karşı itirazımın kabulü ile verilen cezanın kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

İtiraz Eden
Adı ve Soyadı
Alıntı ile Cevapla
  #79  
Okunmamış 23-05-2008, 01:09 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

SULH HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACI : Emniyet Genel Müdürlüğü/ANKARA
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adresi
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Rücuen tazminat
AÇIKLAMALAR :
1- Erzincan ili, Cumhuriyet Caddesinde …/…/… tarihinde saat … sıralarında aşırı derecede sarhoş olan iki kişinin kendilerini Erzincan Çarşı Polis Merkezine davet eden polis memuruna saldırmaları neticesinde polis memuru … yaralanmış ve Erzincan Devlet Hastanesinin ../…/… gün ve … sayılı raporu ile beş gün iş ve güçten yoksun kalmıştır. Sanıklar hakkında Erzincan Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmış sövme, saldırgan sarhoşluk ve görevli memura cebir ve şiddet kullanma suçundan dolayı cezalandırılmalarına karar verilmiştir.
2- Emniyet Genel Müdürlüğü Nakdi Tazminat Komisyonunun …/…/… tarih ve 2007/… Karar numarasıyla mağdur polis memuruna 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik gereğince hesaplanan … Yeni Türk Lirası nakdi tazminat ödenmesine karar verilmiş ve …/…/… tahakkuk ve verile emri belgelerinden de anlaşıldığı üzere … Yeni Türk Lirası ödeme yapılmıştır. Bu olaya sebebiyet veren ve ceza yargılaması neticesinde suçlu bulunan davalılara karşı idarenin ödemek zorunda kaldığı … Yeni Türk Lirasının davalılardan tahsili için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : Bk. md. 51 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, … Yeni Türk Lirasının ödendiği tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin talep haklarımızın saklı tutulmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #80  
Okunmamış 23-05-2008, 01:10 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Çocuk Teslimine Muhalif Hareket Edenlerin Cezalandırılması İstemi Dilekçesi
İCRA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
ERZİNCAN
ŞİKÂYET EDEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
SANIK : Adı ve Soyadı
Adres
SUÇ : Çocuk teslimine muhalif hareket etme
SUÇ TARİHİ : …/…/…
AÇIKLAMALAR :
1- Erzincan Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatı İle) görülmekte olan dava sonuçlanmıştır. …/…/… gün ve E. 2007/… Esas, 2007/… Karar sayılı mahkeme kararı ile müşterek çocuğumuz …’in velayeti tarafıma verilmiştir. Bu karar kesinleşmiştir.
2- Bunun üzerine Erzincan 1. İcra Müdürlüğünün 2007/… Esas sayılı dosyası ile çocuk teslimine ilişkin olarak icra takibi başlatılmış ve çocuk teslimi ile ilgili karşı tarafa Örnek No: 3 icra emri gönderilmiştir.
3- Çocuk teslimi hakkındaki ilamın gereğini yerine getirmeyen borçlunun cezalandırılması için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : İcra Müdürlüğünün 2007/… Esas sayılı dosyası ve her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : İcra ve İflas Kanunu md. 341 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, çocuk teslimine muhalif hareket eden sanığın cezalandırılmasına ve yargılama giderlerinin sanığa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Şikâyet Eden
Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #81  
Okunmamış 23-05-2008, 01:10 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Yardımcı Şahsın Fiilinden Doğan Sorumluluk Davası Dilekçesi
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : … Yetkili Servisi Adına
Şirket Sahibi Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Yardımcı şahsın fiilinden doğan sorumluluk
DAVA DEĞERİ : 7.200,00 Yeni Türk Lirası
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilim, mülkiyeti kendisine ait olan 24 AZ 340 plakalı hususi otomobilini yıllık genel bakımının yapılması amacı ile … Yetkili Servisine bırakmıştır. Aracın bakımı tamamlandıktan sonra akşam saatlerinde araç teslim edilecektir.
2- Aracın bakımı yapılıktan yetkili serviste çalışan … aracı denemek amacı ile servisten Erzincan Çevre Yoluna süratli bir çıkış yaparken çevre yolunda hareket halindeki 34 BR 3470 plakalı tır ile çarpışması neticesinde hasar görmüştür. Araçta meydana gelen hasarı Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve 2007/… esas Değişik İş, 2007/… karar Değişik İş sayılı kararı ile tespit ettirmiş bulunmaktayız.
3- Yaptığı hatayı anlayan yetkili servis çalışan aracı orada bırakarak kaçıp gitmiştir. Müvekkilimin yapmış olduğu harici araştırmada kazaya sebebiyet veren yetkili servis çalışanının anne ve babasının yoksul olduğu kirada oturdukları, annesinin ev hanımı olduğu, babasının at arabası çalıştırarak evinin geçimini sağladığı tespit edilmiştir. Bu durumda yetkili servis sahibine karşı bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür yasal delil.
HUKUKİ NEDENLER : BK. md. 100 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, olay tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte 7.200,00 Yeni Türk Lirasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini davacı vekili olarak sayın mahkemenizden arz ve talep ederim. …/…/…
Davacı vekili
Adı ve Soyadı
Alıntı ile Cevapla
  #82  
Okunmamış 23-05-2008, 01:10 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Yardımcı Şahsın Fiilinden Doğan Sorumluluk Davası Dilekçesi
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : … Yetkili Servisi Adına
Şirket Sahibi Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Yardımcı şahsın fiilinden doğan sorumluluk
DAVA DEĞERİ : 7.200,00 Yeni Türk Lirası
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilim, mülkiyeti kendisine ait olan 24 AZ 340 plakalı hususi otomobilini yıllık genel bakımının yapılması amacı ile … Yetkili Servisine bırakmıştır. Aracın bakımı tamamlandıktan sonra akşam saatlerinde araç teslim edilecektir.
2- Aracın bakımı yapılıktan yetkili serviste çalışan … aracı denemek amacı ile servisten Erzincan Çevre Yoluna süratli bir çıkış yaparken çevre yolunda hareket halindeki 34 BR 3470 plakalı tır ile çarpışması neticesinde hasar görmüştür. Araçta meydana gelen hasarı Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve 2007/… esas Değişik İş, 2007/… karar Değişik İş sayılı kararı ile tespit ettirmiş bulunmaktayız.
3- Yaptığı hatayı anlayan yetkili servis çalışan aracı orada bırakarak kaçıp gitmiştir. Müvekkilimin yapmış olduğu harici araştırmada kazaya sebebiyet veren yetkili servis çalışanının anne ve babasının yoksul olduğu kirada oturdukları, annesinin ev hanımı olduğu, babasının at arabası çalıştırarak evinin geçimini sağladığı tespit edilmiştir. Bu durumda yetkili servis sahibine karşı bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür yasal delil.
HUKUKİ NEDENLER : BK. md. 100 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, olay tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte 7.200,00 Yeni Türk Lirasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini davacı vekili olarak sayın mahkemenizden arz ve talep ederim. …/…/…
Davacı vekili
Adı ve Soyadı
Alıntı ile Cevapla
  #83  
Okunmamış 23-05-2008, 01:10 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Yardımcı Şahsın Fiilinden Doğan Sorumluluk Davası Dilekçesi
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : … Yetkili Servisi Adına
Şirket Sahibi Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Yardımcı şahsın fiilinden doğan sorumluluk
DAVA DEĞERİ : 7.200,00 Yeni Türk Lirası
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilim, mülkiyeti kendisine ait olan 24 AZ 340 plakalı hususi otomobilini yıllık genel bakımının yapılması amacı ile … Yetkili Servisine bırakmıştır. Aracın bakımı tamamlandıktan sonra akşam saatlerinde araç teslim edilecektir.
2- Aracın bakımı yapılıktan yetkili serviste çalışan … aracı denemek amacı ile servisten Erzincan Çevre Yoluna süratli bir çıkış yaparken çevre yolunda hareket halindeki 34 BR 3470 plakalı tır ile çarpışması neticesinde hasar görmüştür. Araçta meydana gelen hasarı Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve 2007/… esas Değişik İş, 2007/… karar Değişik İş sayılı kararı ile tespit ettirmiş bulunmaktayız.
3- Yaptığı hatayı anlayan yetkili servis çalışan aracı orada bırakarak kaçıp gitmiştir. Müvekkilimin yapmış olduğu harici araştırmada kazaya sebebiyet veren yetkili servis çalışanının anne ve babasının yoksul olduğu kirada oturdukları, annesinin ev hanımı olduğu, babasının at arabası çalıştırarak evinin geçimini sağladığı tespit edilmiştir. Bu durumda yetkili servis sahibine karşı bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür yasal delil.
HUKUKİ NEDENLER : BK. md. 100 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, olay tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte 7.200,00 Yeni Türk Lirasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini davacı vekili olarak sayın mahkemenizden arz ve talep ederim. …/…/…
Davacı vekili
Adı ve Soyadı
Alıntı ile Cevapla
  #84  
Okunmamış 23-05-2008, 01:10 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Yardımcı Şahsın Fiilinden Doğan Sorumluluk Davası Dilekçesi
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : … Yetkili Servisi Adına
Şirket Sahibi Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Yardımcı şahsın fiilinden doğan sorumluluk
DAVA DEĞERİ : 7.200,00 Yeni Türk Lirası
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilim, mülkiyeti kendisine ait olan 24 AZ 340 plakalı hususi otomobilini yıllık genel bakımının yapılması amacı ile … Yetkili Servisine bırakmıştır. Aracın bakımı tamamlandıktan sonra akşam saatlerinde araç teslim edilecektir.
2- Aracın bakımı yapılıktan yetkili serviste çalışan … aracı denemek amacı ile servisten Erzincan Çevre Yoluna süratli bir çıkış yaparken çevre yolunda hareket halindeki 34 BR 3470 plakalı tır ile çarpışması neticesinde hasar görmüştür. Araçta meydana gelen hasarı Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve 2007/… esas Değişik İş, 2007/… karar Değişik İş sayılı kararı ile tespit ettirmiş bulunmaktayız.
3- Yaptığı hatayı anlayan yetkili servis çalışan aracı orada bırakarak kaçıp gitmiştir. Müvekkilimin yapmış olduğu harici araştırmada kazaya sebebiyet veren yetkili servis çalışanının anne ve babasının yoksul olduğu kirada oturdukları, annesinin ev hanımı olduğu, babasının at arabası çalıştırarak evinin geçimini sağladığı tespit edilmiştir. Bu durumda yetkili servis sahibine karşı bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür yasal delil.
HUKUKİ NEDENLER : BK. md. 100 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, olay tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte 7.200,00 Yeni Türk Lirasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini davacı vekili olarak sayın mahkemenizden arz ve talep ederim. …/…/…
Davacı vekili
Adı ve Soyadı
Alıntı ile Cevapla
  #85  
Okunmamış 23-05-2008, 01:11 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Ara Kararından Dönülmeyi İsteyen İstem Dilekçesi
Dosya Esas: .../…
Duruşma Günü: .../…
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
VERİLEN ARAR KARARDAN
DÖNÜLMEYİ İSTEYEN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
TALEP KONUSU : Verilen ara kararından dönülme istemi
AÇIKLAMALAR :
1- Yukarıda dosya numarası ve tarafları belirtilen dosyada …/…/… tarihinde yapılan duruşmasında verilen bilirkişi raporu aleyhimize olduğu için yeni bir bilirkişi tayin edilmesini istemiştim.
2- Bu istememim mahkemece kabul edilerek yeni bir bilirkişi tayin edilmesine karar verilmiştir. Oysa daha sonra düşündüğümde bilirkişi raporu doğru ve adaletli bir rapor olduğu halde duruşmada hissi davranarak hareket ettiğimi anladım.
3- Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunu kabul ediyor. Yeni bir bilirkişi tayin edilmesi istemimi geri alıyorum. Mahkemenizden de …/…/… tarihinde yapılan duruşmada yeni bir bilirkişi tayin edilmesine dair verilen karardan dönülmesine karar verilmesini itsime zarureti hasıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 388-393 ve İlgili mevzuat.
İSTEK VE SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, …/…/… tarihli ara kararından dönülerek bu kararın kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #86  
Okunmamış 23-05-2008, 01:12 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Nüfusta Cinsiyet Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Erzincan Nüfus Müdürlüğü/ERZİNCAN
DAVA KONUSU : Nüfusta cinsiyet kaydının düzeltilmesi
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilim Erzincan Askerlik Şubesinden kendisine gönderilen askere çağrı belgesini alınca nüfustaki kaydın yanlış olarak yazıldığını öğrenmiş bulunmaktadır.
2- Müvekkilim Erzincan Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek kendisinin bayan olduğunu oysa askerlik şubesinden gelen belgelerde erkek olarak göründüğünü belirterek bu yanlışlığın düzeltilmesini istemiştir.
3- Nüfus Müdürlüğündeki görevliler müvekkilime bu yanlığı kendilerinin düzeltmesinin mümkün olmadığını, bunun ancak bir mahkeme kararı ile düzeltilebileceğini belirtmişlerdir. Türk Medeni Kanununun 39. maddesi gereğince bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Nüfus Kaydı, Hekim raporu, tanık beyanı ve her türlü delil.
HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 39-40 ve ilgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilim erkek olarak görünen nüfus kaydının kadın olarak düzeltilmesine ve nüfusa tesciline karar verilmesini vekil eden adına saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

EK:
Nüfus Kaydı, Vekâletname Örneği
Alıntı ile Cevapla
  #87  
Okunmamış 23-05-2008, 01:12 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Satışa İzin Davası Dilekçesi
SULH HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
SATIŞA İZİN TALEBİNDE
BULUNAN DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
VEKİLLERİ : Avukat Adı ve Soyadı - Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Satışa izin verilmesi
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilin annesi S. D. 1340 (1924) doğumlu olup, eşinin vefatından sonra 1983 yılından beri oğlu olan müvekkil ile kalmaktadır. Hayli yaşlı olup yalnız hukuki işlemlerini değil günlük faaliyetlerini dahi kendisi yerine getirememekte olup ilgi ve bakıma muhtaçtır. Bu nedenle de mahkemenize müvekkilim İ. D.’nin kendisine vasi olarak atanmasına ilişkin olarak açmış olduğumuz davada Erzincan Sulh hukuk Mahkemesinin Esas 2007/… ve Karar 2007/… sayılı kararı ile müvekkil annesi S. D.’a vasi olarak atanmıştır.
2- Kısıtlı S. D., Erzincan ili, Merkez Karaağaç Mahallesi 58 pafta 823 ada 26 parsel sayılı taşınmazda ¼ oranda paylı mülkiyete sahiptir. İş bu taşınmaz paylı olduğundan kısıtlı taşınmazdan yeterince yararlanamamaktadır. Diğer paydaşlarda yararlanamadığından satmak istemektedirler. Bu nedenle kısıtlının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yukarıda belirtilen taşınmazdaki hissesinin vasisi tarafından satılabilmesi için satışa izin verilmesini istemek zaruretimiz hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık vs her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : MK. md. 462/1 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile müvekkil vasi İ. D.’nin annesi kısıtlı S. D.’nin ¼ paylı mülkiyete sahip olduğu Erzincan ili, Merkez Karaağaç Mahallesi 58 pafta 823 ada 26 parsel sayılı taşınmazdaki ¼ hissesini kısıtlının bakım ve iaşesi maksadıyla satabilmesi için gerekli iznin verilmesini davacı vekili olarak sayın mahkemenizden arz ve talep ederim. …/…/…
Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #88  
Okunmamış 23-05-2008, 01:13 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Gaiplik Davası Dilekçesi
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACILAR : Adı ve Soyadı, Adı ve Soyadı, Adı ve Soyadı
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Gaiplik
AÇIKLAMALAR :
1-Müvekkillerimizin babası çobanlık yapmakta ve Erzincan sınırları içinde bulunan Ergan dağındaki arazilerde hayvanları otlatmaktadır. …/…/… tarihinde yine hayvanları otlatmak için gittiği dağdan dönmeyince tüm köy halkı aramaya çıkmış fakat tüm aramalarımıza rağmen ne ölüsünü ne de dirisini bulunabilmiştir.
2-Müvekkillerimin babasından o günden beri hiçbir haber alınamamıştır. Müvekkillerimin babasının kaybolduğu tarihten itibaren bey yıldan fazla zaman geçmiştir. Bu durumda bu davayı açmak zaruret hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ SEBEPLER : MK. md. 32-35, HUMK ve sair ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunulan nedenler karşısında, beş yıl fazla bir süre önce kaybolan müvekkillerimin babası … gaipliğine karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. …/…/…
Davacılar vekili
Adı ve Soyadı
İmza

Ek: Vekâletname.
Alıntı ile Cevapla
  #89  
Okunmamış 23-05-2008, 01:16 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Vasinin Azline Karar Verilmesi İstemi Dilekçesi
SULH HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
VASİNİN AZLİNİ
İSTEYEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
AZLİ İSTENEN VASİ : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Vasinin azli
AÇIKLAMALAR :
1- Davacı müvekkil temyiz kudretine haiz ancak henüz reşit olmayan, vesayet altında bir kişi, davalı ise vasisidir. Ancak Medeni Kanunun kendisine verdiği görevi yerine getirmemektedir.
2- Bu konuda kendisi birçok kez uyarılmış olmasına rağmen durumda hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu sebeple işbu azil talebinde bulunmak zorunlu olmuştur.
DELİLLER : Vesayet dosyası, rapor, bilirkişi incelemesi, tanıklar vs. delil.
HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 424 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile vasi (Adı ve Soyadı)'in vasilik görevinden azline ve mahkeme masrafları ile vekâlet ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Azil İsteyen Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #90  
Okunmamış 23-05-2008, 01:16 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Zorunlu Geçit Hakkı Tesisi Dilekçesi
SULH HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Geçit hakkı
DAVA DEĞERİ : 1.000,00 Yeni Türk Lirasıdır.
AÇIKLAMALAR :
1- Erzincan Çağlayan Köyü Sarıkaya Mevkiinde … ada, … pafta, … parsel’de kayıtlı olun bir üzüm bağım bulunmaktadır. Davalının ise, aynı mevkide … ada, … pafta, … parsel’de üzüm bağı bulunmaktadır. Sahibi bulunduğum taşınmazın yolu olmadığından komşu taşınmazın takımını yol olarak kullanmaktayım. Bu durum ise bazı sıkıntılara neden olmaktadır.
2- Sahibi bulunduğum üzüm bağım geçebilmek için 100 metre boyunda ve 5 metre eninde yol olarak kullanmak üzere geçit hakkı verilmesini, bu geçit hakkı dolayısıyla mahkemece tespit edilecek olan değer karşılığını yatırmaya hazır olduğumu bildirir, mahkemece tespit edilecek geçit hakkının tapuya tescilini talep ediyorum.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 747 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahkemece uygun görülecek olan bedeli mukabilinde sahibi bulunduğum taşınmaz lehine geçit hakkı tesi-sini ve tapuya tesciline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla

Etiketler
asliye hukuk mahkemesine, dilekce ornekleri, hakim, karisik dilekce ornekleri, ornek dilekce, savcilik, ssk dilekce ornekleri

Seçenekler
Stil


Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ? konusu, EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM/Hukuk Rehberim bölümünde tartışılıyor .Benzer Konular

Konu Kategori
Sanal Pos Nedir Nasıl Çalışır. Nasıl Entegre Edilir., Sanal Pos Çözümü Serisi 1 E-Gold & 2CO & Paypal
Bilgisayar DONANIM-YAZILIM-İNTERNET hakkında yararlı bilgiler ! Diğer Bileşenler
Bilgisayar virüsü nedir? Nasıl bulaşır? Yazılım Tanıtımları
Overclock Nedir? Ne işe Yarar? Nasıl yapılır? Resimli Program Anlatımları
Türkçede Dilbilgisi Konularinin Hepsinin Anlatimi Türkçe - Edebiyat


Gündemden Başlıklar

Konu Kategori
Evden eve nakliyat Liseler & Üniversiteler
Şehir ve Firma Rehberi Tatil ve Oteller
Tatil ve Oteller Seo

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 10:23 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Tynt Script Sponsored by Information Technology Salary
Bütün Hakları Saklıdır 2005-2011 Rehberim.net