Rehberim

Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM bölümü Hukuk Rehberim / Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ? konusu gösteriliyor Özet:İdare Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi Dosya Esas No: …/… Karar No: …/… BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE Sunulmak Üzere SİVAS İDARE ...


Go Back   Rehberim > EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM > Hukuk Rehberim

Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Açılış Sayfam Yap Reklam Kayıt ol Konuları Okundu Kabul Et

  Sponsorlu Bağlantılar

Cevapla

Seo Seçenekler Stil
  #91  
Okunmamış 23-05-2008, 01:17 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

İdare Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi
Dosya Esas No: …/…
Karar No: …/…
BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE
Sunulmak Üzere
SİVAS İDARE MAHKEMESİNE
Gönderilmek Üzere
ERZİNCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
İTİRAZ EDEN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ANKARA
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
TALEP KONUSU : Hukuka aykırı olarak verilen idari para cezasının iptaline ilişkin talebimizin reddine dair verilen kararın bozulması talebidir.
AÇIKLAMALAR :
1- Hukuka aykırı işlemin iptali talebi ile açılan adı geçen davanın reddine ilişkin karar usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki; sigortalı işe giriş bildirgelerinin ve 4 aylık prim bordrolarının verilmemesi idari para cezasını gerektirmediği halde ve bu durum da Yargıtay kararları ile sabit olduğu halde verilen para cezasının iptaline ilişkin davamız reddedilmiştir. Kaldı ki müvekkil ailesiyle birlikte çalışarak 3–4 yılda inşaatın hali hazırdaki yarı kısmını yapmıştır.
2- Sigorta Kurumu müvekkilin özel inşaatında işçi çalıştırıldığını ispat edemediği halde bu cezanın verilmesi usul ve yasaya aykırı iken davanın reddi yerinde değildir. Müvekkilim işçi çalıştırmadığı için de 506 sayılı SSK Kanununun 9. maddesindeki bildirge ve prim bordrolarını vermek zorunda da değildir.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : İlgili Mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenler ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle itirazımızın kabulü ile işbu hükmün bozulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…
Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Sponsorlu Bağlantılar
Alıntı ile Cevapla
  #92  
Okunmamış 23-05-2008, 01:18 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Taksirli İflas Eden Kişinin Cezalandırılması İstemi Dilekçesi
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
ANKARA
MÜŞTEKİ : … Bankası A.Ş. Sincan Şubesi
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
ŞÜPHELİLER : Adı ve Soyadı, Açık Kimliği, Adres
Adı ve Soyadı, Açık Kimliği, Adres
SUÇ : Taksiratlı İflas, Taksirli İflas
SUÇ TARİHİ : …/…/…
TALEP KONUSU : İflasına karar verilen müvekkil bankaya borçlu E. İnş. ve Tur. Ltd. Şti. Yetkililerinin taksirli iflas suçu sebebiyle Türk Ceza Kanununun 162. maddesi ve İcra ve İflas Kanununun 310/7. maddesi gereğince cezalandırılması talebidir.
AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim bankanın Sincan Şubesi’ne Genel Nakdi ve Gayrı nakdi Sözleşmesinden dolayı borçlu E. İnş. ve Tur. Ltd. Şti. aleyhinde Ankara 22. İcra Müdürlüğünün 2004/845 E. sayılı, Ankara 14. İcra Müdürlüğü’nün 2004/7631–7632–7633–7634–7635–7636–7637–7638–7639–7640 – 7641 sayılı dosyaları ve Ankara 31. İcra Müdürlüğü’nün 2005/71 sayılı dosyası ve şirket ortağı Ali Yılmaz hakkında Ankara 31. İcra Müdürlüğü’nün 2005/978 E. sayılı dosyası üzerinden icra takiplerine geçilmiştir.
2- Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 01.03.2006 tarih ve 2005/85 E. 2006/52 K. sayılı ilâmı ile şirketin iflasına karar verilmiştir. Ancak, şirket yetkilileri ya da vekili 16.06.2006 tarihli birinci alacaklılar toplantısına iştirak etmemiş, müflis sorguya gelmemiş, beyanı alınamamıştır. Bu sebeple de ticari defterler ibraz edilmediğinden alacak talepleri defterlerden kontrol edilememiştir.
3- İcra ve İflas Kanunu’nun 310. maddesinde taksiratlı iflas suçunun oluşturan haller sayılmıştır. Böylece, iflas takibi sırasında mahkeme, iflas idaresi ve ya iflas dairesi tarafından çağrıldığı halde makbul bir mazeret olmaksızın gelmeyen müflisin Türk Ceza Kanunu’nun 162. maddesi gereğince cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.
4- Yukarıda belirtilen gerekçelerle taksirli iflas/taksiratlı iflas suçu sebebiyle şirket yetkilisi şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmamız zorunlu olmuştur.
DELİLLER : Ankara İflas Müdürlüğünün 2006/5 E. sayılı dosyası, Müvekkil bankanın alacaklı, E. İnş. ve Tur. Ltd. Şti. nin borçlu olduğu icra dosyaları, (Ankara 22. İcra Müdürlüğü’nün 2004/845 E. sayılı, Ankara 14. İcra Müdürlüğü’nün 2004/7631–7632–7633–7634–7635–7636–7637–7638–7639–7640 – 7641 sayılı, Ankara 31. İcra Müdürlüğü’nün 2005/71–978 E. sayılı dosyaları), Borçlu şirkete ait ticaret sicil gazetesi ve tüm yasal deliller.
HUKUKİ SEBEPLER : Türk Ceza Kanunu md. 162, HUMK. ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirtilen sebeplerle müvekkil bankaya borçlu E. İnş. ve Tur. Ltd. Şti. Yetkilileri hakkında taksirli iflas/taksiratlı iflas suçu sebebiyle Türk Ceza Kanunu’nun 162. maddesi ve İcra ve İflas Kanununun 310/7. maddesi gereğince ceza davası açılmasını, sanıklar hakkında tutuklama kararının çıkarılmasının sağlanmasını, takipsizlik kararı verilmesi halinde karara itiraz edebilmemizi teminen takipsizlik kararının bir örneğinin tarafımıza tebliğini, dava açılması halinde davaya müdahil olarak katılmamızı teminen tarafımıza duruşma gününün tebliğ edilmesini vekâleten talep ederim. …/…/…

… Bankası A.Ş.
Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

EK: Vekâletname
Ticaret Sicil Gazetesi
Alıntı ile Cevapla
  #93  
Okunmamış 23-05-2008, 01:18 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Taşınmazın İzinsiz Olarak Alt Kiracıya Kiralanması Nedeni ile Tahliye Davası Dilekçesi
SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
ERZİNCAN
DAVACI : Firma adı
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Taşınmazın izinsiz olarak alt kiracıya kiralanması nedeni ile tahliye
AÇIKLAMALAR :
1- Davacı müvekkil şirket, sahibi olduğu işyerini …………. tarihli kira kontratı ile M. A’ya isimli şahsa kiralamıştır. Ancak müvekkilin işyerini kiraladığı M. A. müvekkil şirketin muvafakati olmadan söz konusu işyerini davalı Y. A.’ya kiralamıştır.
2- Müvekkil tarafından davalıya işyerini tahliye etmesi için yapılan ihtarlar cevapsız kalmıştır. Söz konusu işyerini halen davalı Y. A. kullanmaktadır. Bu nedenle 6570 Sayılı Gayrimenkullerin Kiralanması Hakkında Kanunun 12. maddesinin 1. fıkrası gereğince taşınmazın izinsiz olarak alt kiracıya kiralanması nedeni ile tahliyesi için iş bu davayı açmak zorunluluğu hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Tanık beyanları, ihtarname vs. deliller.
HUKUKİ NEDENLER : 6570 Sayılı Kanun md. 12/1 ve sair mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle taşınmazın izinsiz olarak alt kiracıya kiralanması nedeni ile tahliyesine ve yargılama gideri ve ücreti vekâletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #94  
Okunmamış 23-05-2008, 01:19 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Delil Tespiti Dilekçesi
SULH HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DELİLLERİN TESPİTİNİ
İSTEYEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
KARŞI TARAF : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Delil tespiti
AÇIKLAMALAR :
1- Erzincan ili, Merkez ilçesi, Aşağı Çarşı Toplu Konut İdaresi Konutları, 14. Blok, No: 7’de bulunan taşınmazımı, kiracı ile yapmış olduğum yazılı kira sözleşmesi çerçevesinde kiraya vermiştim. Taşınmazın ilk kiracısıdır. Taşınmaz Toplu Konut İdaresinden teslim alındıktan hemen sonra hiç kullanılmadan kiracıya kiraya verilmiştir. Fakat son zamanlarda kiracının ödemelerini aksatması nedeni ile kiracı ile aramızda bazı tartışmalar olmuştur.
2- Kiracımın tayininin çıkması nedeni ile kiracı söz konusu taşınmazı …/…/… tarihinde boşaltarak ve anahtarını karşı komşuya bırakarak taşınmazı boşaltmıştır. Anahtarı teslim aldıktan sonra kiracıya verilen eve gittiğimde taşınmazın tanınamayacak kadar kötü kullanıldığını, hatta kasıtlı olarak lavabolara, kapılara, duvarlara, banyodaki dolap, küvete ve şofbene zarar verildiğini görmüş bulunmaktayım.
3- İleride açacağım tazminat davasına konu olmak üzere söz konusu taşınmazdaki hasarın tespiti amacı ile bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
KANITLAR : Kira sözleşmesi, bilirkişi incelemesi ve her tür kanıt.
HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 368-374 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahallinde yapılacak inceleme neticesinde kiraya vermiş olduğum taşınmazda kiracı tarafından meydana getirilen zararın malzeme ve işçilik dâhil olmak üzere tespitine karar verilmesini saygı-larımla arz ve talep ederim. …/…/…
Tespit İsteyen
Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #95  
Okunmamış 23-05-2008, 01:19 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Husumete İzin Verilmesi Davası Dilekçesi
SULH HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
DAVALI : Hasımsız
DAVA KONUSU : Husumete izin verilmesi
AÇIKLAMALAR :
Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… gün ve E. 2007/…, K. 2007/… sayılı kararı ile kısıtlı … vasisi bulunmaktayım. Kısıtlı aleyhine Erzincan 1. Asliye Hukuk mahkemesinde açılan evlat edinilme davasında kısıtlıyı temsil edebilmek için husumete izin verilmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.
2-Talebim Türk Medeni Kanununun 462. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan hususa yönelik olup, husumete izin verilmesi kısıtlının menfaatine uygun olacaktır. Bundan dolayı bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : TMK. 462/8 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, Erzincan 1. Asliye Hukuk mahkemesinde (Aile Mahkemesi Sıfatı İle) görülmekte olan kısıtlının evlat edinilmesi davasında, kısıtlının vasisi olarak kısıtlıyı temsil edebilmem için gerekli olan husumete izin verilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #96  
Okunmamış 23-05-2008, 01:20 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Oturulan Konutun Aile Konutu Olarak Tahsis Edilmesi İstemi Dilekçesi
İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
(Aile Mahkemesi Sıfatı İle)
ERZİNCAN

AİLE KONUTU TAHSİSİ
TALEP EDEN DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Aile Konutu olarak tahsis talebi
AÇIKLAMALAR :
1-Taraflar yaklaşık 1 aylık evli olup, evlilik sonrası davalının babasına ait yukarıdaki adresteki taşınmazda oturmaya başlamışlardır. Ancak davalı, bilinmeyen bir nedenle 3 – 4 gündür yukarıdaki müşterek evi terk edip kendi babasının evine gitmiş ve müvekkilimim müşterek evden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Bugün itibari ile davalı Eyüp kendi annesini eve getirmek istemiş ve eşyaları boşaltmak müvekkilimi kapı önüne atmak isterken müvekkilimin polis çağırmak istemesi üzerine evden ayrılmış fakat ev telefonunu görüşmeye kapatmış belki elektrik ve suyu da kapatarak müvekkilimi evden atmaya çalışmaktadırlar.
2-Müvekkilim ev hanımı olup çalışmamakta ve geliri de bunmamaktadır. Davalı Eyüp, inşaat malzemeleri satan, maddi durumu oldukça iyi olan tüccar birisidir. Davalı, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek için müvekkilimi terk etmiş ve onu evden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Nafaka taleplerimizi daha sonra bildireceğiz. Davalı, Haksız yere, müvekkilimle yaşamaktan kaçındığı için Medeni Kanunun 194, 195, 196, 197 ve devamı maddelerine göre hakimin müdahalesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
DELİLLER : Nüfus kaydı, şahit vs. tüm deliller.
HUKUKİ NEDENLER :
SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile Türk Medeni Kanununun 194, 195, 196, 197 ve devamı maddelerine göre Ergenekon Mah. Zümrüt Yapı Kooperatifi 116 Sok C Blok N: 3 ERZİNCAN adresindeki müşterek evin, eşyaları ile birlikte müvekkilimin kullanması hususunda aile konutu tahsis kararı verilmesine, müvekkilimin konut ve ev eşyalarından (elektrik, su ve telefon da dahil) yararlanmasına, müvekkilimin kapı önüne atılma tehlikesi nedeni ile bu konuda öncelikle tedbir kararı verilmesine avukatlık ücreti dahil yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #97  
Okunmamış 23-05-2008, 01:21 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Yakalamaya İtiraz Dilekçesi
SULH CEZA MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
YAKALAMAYA
İTİRAZ EDEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
TALEP KONUSU : Hukuka aykırı ve haksız yakalamaya itirazımızdır.
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilim …/…/… tarihinde gözaltına alınmış bulunup, halen Erzincan il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde gözetim altında tutulmaktadırlar.
2- Müvekkilime yönelik herhangi bir “suç isnadı” olmadığı gibi, Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilmiş bulunan yakalamanın hiçbir şartı da gerçekleşmemiştir. Terörle Mücadele Şubesi ile yapılan görüşmeler sonunda şahsın “şüpheli şahıs” olarak yakalandığı ve gözetim altında bulundurulduğu öğrenilmiştir.
3- Ceza Muhakemesi Kanununda “şüpheli şahıs” diye bir yakalama veya gözaltına alma nedeni bulunmamaktadır. Yapılmış olan yakalama işlemi tamamen keyfi ve hukuka aykırıdır.
4- Ceza Muhakemesi Kanununda 128/3 gereğince gereken incelemenin kolluktan hazırlık evrakları getirtilerek yapılması ve müvekkilin haksız yakalanmasına son verilmesi gerekmektedir.
5- Anayasanın 19. maddesinde İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesinin 5 maddesinde hangi hallerde kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılabileceği belirtilmiştir. Bunlara göre belirtilmiş olan nedenlerden hiç birisi müvekkilim için söz konusu olmadığı gibi, yukarıda açıkladığımız gibi, müvekkilime yönelik herhangi bir suç isnadı dahi yoktur. Yapılan yakalama, Anayasanın 19. maddesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesinin 5. maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanununda ilgili hükümlere açıkça aykırıdır.
SONUÇ VE İSTEM : Anayasanın 19. maddesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 5. maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanununda ilgili hükümlerine açıkça aykırı olarak müvekkilime uygulanan haksız gö-zaltının “Kolluktan hazırlık evrakları getirtilerek incelenmesi” ve sona erdirilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
İtiraz eden müdafii
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Konu Teknoloji Haber tarafından (23-05-2008 Saat 09:15 AM ) değiştirilmiştir.
Alıntı ile Cevapla
  #98  
Okunmamış 23-05-2008, 09:15 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Muvazaa Nedeni ile Satışın İptali ve Tescil Davası Dilekçesi
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACILAR : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
VEKİLLERİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Muvazaa nedeni ile satışın iptali ve tescil
DAVA DEĞERİ : 30.000,00 Yeni Türk lirası harca esas değer
TALEP KONUSU : Borçlar Kanununun 18. maddesine dayalı olarak Erzincan İli, Karaağaç Mah. 106 ada 18 no.lu parselin davalı adına olan ½ hissesinin müvekkillerimin hisseleri oranında muvazaa nedeni ile iptali ile veraset ilamındaki hisse oranında davacılar adına tapuya kayıt ve tesciline bu mümkün olmadığı takdirde faizi ile birlikte tenkisine karar verilmesi dileğidir.
AÇIKLAMALAR :
1- Muris M. A., 09.01.2006 da vefat etmiştir. Dava dilekçemiz ekindeki nüfus kayıtlarından da anlaşılacağı üzere taraflar, murisin mirasçılarıdır. Muris, mirasçılarından mal kaçırmak amacı ile davaya konu taşınmazın yarı hissesini davalıya bağışlamış ve bunu gizleyerek satış göstermiştir. Çünkü murisin bu gayrimenkulün yarısını satmaya hiçbir zaman ihtiyacı olmamıştır. Kendisi emekli olup, bankalarda parası olan, borcu olmayan, başkaca gayrimenkulleri olan birisidir. Bu yüzden adı geçen taşınmazın yarı hissesini satacak herhangi bir neden bulunmamaktadır.
2- Muris, en değerli taşınmazının yarısını davalıya gerçekte hibe etmiştir. Muris M. A., gerçek iradesini satış göstererek gizlemiştir. Müvekkillerimden mal kaçırmak için bu yolu seçmişlerdir. Tapuda gayrimenkule konulan 5.000,00 Yeni Türk Lirası değerde bu satışın gerçekte satış olmadığını, hibe olduğunu göstermektedir. Hibe de Medeni Kanunun 706/1 md. sinde düzenlendiği gibi resmi şekilde yapılmadığından ve şekil eksikliği nedeni ile geçersizdir. Davaya konu yer ticari saha haline getirilmiş ve iş yeri niteliği olan bir yerdir. Çevredeki emsal taşınmazlar aylık 2.000,00 Yeni Türk Lirası kira getirisi olan taşınmazlardır. Bu yüzden muvazaa olduğu satış senedinden anlaşılmaktadır ve dava açma zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Tapu kayıtları, veraset ilamı, satış senedi, tanık vs. tüm deliller.
HUKUKİ NEDENLER : BK. md. 18 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile açılan davanın konusuz kalmaması ve ilerde telafisi güç zararların doğmaması için iptale tabi gayrimenkulün başkalarına devrinin önlenmesi için tapu kaydına tensiple birlikte hüküm kesinleşinceye kadar ihtiyati tedbir konulmasına ve Tapu Sicil Müdürlüğüne Müzekkere yazılmasına, davalıya yapılan satış nedeni ile Borçlar Kanununun 18. maddesine dayalı olarak Erzincan İli, Karaağaç Mah. 106 ada 18 no.lu parselin davalı adına olan ½ hissesinin müvekkillerimin hisseleri oranında muvazaa nedeni ile iptali ile veraset ilamındaki hisse oranında davacılar adına tapuya kayıt ve tesciline bu mümkün olmadığı takdirde faizi ile birlikte tenkisine, tapu kayıtlarının ve satış akdinin Erzincan Tapu Sicil Müdürlüğünden celbine, avukatlık ücreti dâhil yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

Davalılar vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #99  
Okunmamış 23-05-2008, 09:16 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Terekenin Tespitini İsteme Dilekçesi
SULH HUKUK MAHKEMESİNE

ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
(Kendisine asaleten çocuğuna velayeten)
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Hasımsız
DAVA KONUSU : Terekenin tespiti
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilim eşi ve eşinin anne ve babası ile birlikte aynı evde yaşamakta iken, eşinin anne ve babasının evliliklerine müdahalesi neticesinde aile içinde yaşadığı sorunlar dolayısıyla bir süre önce müşterek çocuklarına yanına alarak kendi anne ve babasının evine yerleşmiştir. Müvekkilimin eşi …/…/… tarihinde trafik kazası geçirmiş ve vefat etmiştir.
2- Bu üzücü olaydan sonra müvekkilim eşinden kendisine ve müşterek çocuklarına intikal eden ev eşyaları ve mirasın kendilerine teslim edilmesini istemelerine rağmen bir netice elde edememiştir. Harici duyumlarımıza göre, müvekkilimin eşinden intikal eden malların kaçırılma ve gizlenmesi girişimlerinin başladığını öğrenmiş bulunmaktayız. Varlıklı bir kişi müvekkilimin eşinin mirasının kaçırılmasını önlemek amacı ile terekenin tespiti talep etme zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 590 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimin eşinden intikal eden mirasın kaçırılmasına engel olmak için terekesinin tespitinin yapılmasını müvekkilim adına saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #100  
Okunmamış 23-05-2008, 09:16 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Vergi Ziyaı Cezasının Terkini İstemi Dilekçesi
VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA
DAVACI : M. O. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : M. Vergi Dairesi Müdürlüğü
Adres
DAVA KONUSU
VERGİNİN NEVİ
DÖNEMİ, MİKTARI : 2000 Yılı Kurumlar Vergisi, 7.141.880.000 TL
DAVA KONUSU
CEZANIN NEVİ
DÖNEMİ, MİKTARI : 2000 Yılı, Vergi Zıyaı, 11.105.620.000 TL
İHBARNAMENİN
TEBLİĞ TARİHİ : …/…/…
AÇIKLAMALAR :
1- 10/1999–12/1999 dönemi K. Geçici Vergiyi sehven 7.141.880.000 TL eksik beyan ve tahakkuk ettirdiğimizi fark ederek, 02.05.2000 tarihinde (1999 dönemi kurum-lar vergisi beyan süresinden sonra) VUK’un pişmanlık hükümleri çerçevesinde düzelt-me beyanında bulunulmuştur. Bu beyan neticesinde, eksik tahakkuk eden K. Geçici Vergi (mahsup süresi geçmiş olması nedeniyle) pişmanlık zammının belirlenmesine esas alınıp daha sonra terkin edilmesi gerekirken Mithatpaşa Vergi Dairesince 16.05.2000 tarihinde müvekkil şirketten pişmanlık zammı ile birlikte tahsil edilmiştir.
2- VUK’un pişmanlık hükümleri çerçevesinde düzeltme beyanında bulunduğumuz 10/1999 –12/1999 dönemine ait bu K. Geçici Verginin, Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğünce terkin edilmeyerek müvekkil şirketten tahsil edilmesi üzerine, müvekkil şirket bu verginin mahsubunu sağlayabilmek amacıyla 2000 yılı kurumlar vergi beyannamemizde mahsup edilecek geçici vergiye eklenmesi cihetine gitmiştir.
3- 27.11.2000 tarihinde müvekkil şirketin 1999 dönemine ilişkin olarak Vergi Denetim Bürosunca yapılan denetim raporuna istinaden Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü ile uzlaşma yoluna gidilmiş ve bunun sonucunda da:
a-01/1999-03/1999 dönemi için 823.000.000 TL,
b-04/1999-06/1999 dönemi için 1.693.000.000 TL,
c-07/1999-09/1999 dönemi için 5.973.000.000 TL,
d-10/1999-12/1999 dönemi için 1.865.000.000 TL
Kurum Geçici Vergi aslında uzlaşılmıştır. Bu uzlaşma sonucuna göre de mahsup süresi geçmiş olması nedeniyle K. Geçici Vergi asıllarının terkini gerekirken Mithatpaşa Vergi Dairesine 25.12.2000 tarihinde a, b ve d’de belirtilen K. Geçici Vergi asılları gecikme faizi ile Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğünce müvekkil şirketten tahsil edilmiştir. Tahsilâtın gecikme faizleri ile birlikte vergi asıllarını da kapsayacak şekilde yapılması sonucunda müvekkil şirket büyük bir mali sıkıntı içine girmiş ve c bendinde belirtilen K. Geçici Vergi ve gecikme faizine ilişkin ödeme yapılamamıştır.
4- Yukarıda 3. maddenin c bendinde belirtilen K. Geçici Vergi aslı ile ilgili olarak Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü daha önce yapılan hatayı fark ederek 414 seri no.lu Tahsilat Genel tebliği kapsamında taksitlendirme isteğimizde vergi aslının terkini yoluna gitmiştir.
5- 10/1999 –12/1999 dönemiyle ilgili V.U.K. pişmanlık hükümleri kapsamında beyan ve tahakkuk ettirdiğimiz ve dönemi geçmiş olmasına rağmen Mithatpaşa Vergi Dairesi tarafından aslı da müvekkil tarafından tahsil edilen K. Geçici Vergi 2. de belirtilmiş oldukları mahsup işlemine rağmen, bu mahsup yapılmamış gibi müvekkil şirket tarafından sehven 26.06.2001 tarihinde mahsup için yazılı başvuru da yapılmış ve bir kez daha mahsup ettirilmiştir.
6- Yukarıda anlatılan olaylar 26.04.2002 tarihli dilekçe ile Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğüne izah edilerek,
-2000 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde usulsüz olarak müvekkil şirketçe mahsup edilen 7.141.880.000 TL mahsup işlemimizin düzeltilerek ödenecek kurumlar vergisinin bu tutar karşılığında vergi dairesi müdürlüğünce önceden tahsil edilen K. Geçici vergi bulunması nedeniyle arttırılan Kurumlar Vergisine mahsup edilmesi ve arttırılan bu tutara gecikme faizi yürütülmemesi,
—Müvekkil şirketçe sunulan 26.06.2001 tarihli mahsup dilekçesinin dikkate alınmaması
-3. maddede anlatılan K. Geçici Vergi tahsilatlarının da yine kanuna aykırı olarak önceden tahsil edilmiş olması durumu dikkate alınarak taksit tarihleri esas alınmak suretiyle 2000 yılı Kurumlar Vergisi ne mahsup edilmesi,
hususları şirketimizce Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğünce talep edilmiştir.
7- Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğünün 10/05/2002 tarih ve 13////6130094066-18742
Sayılı cevabı yazısında müvekkil şirketten usulsüz olarak alınan K. Geçici Vergilerin rızaen ödendiği gerekçesiyle söz konusu talebimizin reddedildiği gerekçesiyle müvekkil şirketçe yapılan talebin reddedildiği anlaşılmaktadır.
8- Ayrıca Vergi dairesi Müdürlüğünün söz konusu cevabi yazısından ve ekte sunduğumuz vergi/ceza ihbarnamesinden anlaşıldığına göre Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü dilekçeyi cevaplamak yerine müvekkil şirketin usulsüz mahsup yaptığını belirtmiştir. Ve hemen ardından müvekkil şirkete 06.05.2002 tarihinde vergi ziyaı cezası kesmiştir.
Yukarıda açıklandığı üzere, müvekkil şirketten usulsüz olarak alınan K. Geçici Verginin tahsil edildikleri tarih esasa alınmak suretiyle müvekkil şirketin mahsup talebinin reddine esas alınan rızaen ödemenin vergi dairesinin usulsüz tahsilâtına gerekçe olamayacağı açıktır. Kaldı ki, müvekkil şirketçe sözlü olarak yapılan tüm itirazlara rağmen sadece gecikme faizi tahsilinin vergi dairesi kabul etmediği için vergi aslı da ödenmek zorunda kalınmıştır. Bu nedenle yukarıda izah ettiğimiz olaylar çerçe-vesinde müvekkil şirketten usulsüz olarak tahsil edilen K. Geçici Vergi asıllarını yine müvekkil şirketçe sehven usulsüz olarak yapılan mahsup işlemlerinin düzeltilmesi so-nucu ortaya çıkacak olan kurumlar vergisi ile henüz ödenmemiş durumdaki kurumlar vergisi borçlarına (tahsilâtın vergi dairesince yapıldığı tarihler esas alınmak suretiyle) mahsup edilmesinin vergi mevzuatının ruhuna ve hakkaniyet ilkelerine uygun olacağı kanaatindeyiz: Aksi halde herhangi bir kasıtla yapılmayan ve müvekkil şirketten peşin olarak ve fazladan tahsil edilmiş olan ödemelere dayalı bu mahsup işleminin kabul edilmemesi müvekkil şirket için büyük bir sorun yaracaktır.
DELİLLER : Tahakkuk fişleri ve sair deliller.
HUKUKİ SEBEPLER : Vergi Usul Kanunu ve sair kanunlar.
SONUÇ VE İSTEM : Davanın kabulü ile kesilen vergi ziyaı cezasının terkinine, pişmanlık hükümleri çerçevesinde tahakkuk eden 10/1999–12/1999 dönemi K. Geçici verginin usulsüz olarak tahsil edilmiş olduğu dikkate alınarak ya 2000 yılı kurumlar vergisi beyannamemizdeki mahsup işleminin kabulü ve kurumlar vergi tarhiyatının terkinini ya da tarhiyatı yapılan kurumlar vergiye tahsil edildiği tarihler esasa alınmak suretiyle mahsup edilmesini, usulsüz olarak tahsil edilen K. Geçici Vergilerin tahsil edildiği tarihler esas alınmak kaydıyla tahakkuk eden ve ödenmemiş durumdaki kurumlar vergisi borçlarımıza mahsubunun kabulünü ve yargılama giderleri ile yasal vekâlet ücretinin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini talep ederim. …/…/…

Davacı vekili
Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #101  
Okunmamış 23-05-2008, 09:17 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Dosya Esas No: …/…
Dosya Karar No: …/…
YARGITAY ( ). CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Sunulmak Üzere
ERZİNCAN ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE
EK TEMYİZ DİLEKÇESİ
VEREN SANIKLAR : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
SUÇ : İhaleye fesat karıştırma
TALEP KONUSU : Daha önce verdiğimiz ek temyiz dilekçesine ilaveten iş bu temyiz dilekçemizin de kabulüne karar verilmesi ile hükmün bozulmasına karar verilmesi dileğidir.
TEMYİZ NEDENLERİ :
1- Mahkemece verilen hüküm usul ve yasaya aykırıdır. Müvekkiller suçlu olmadığı halde, yeterli delil olmadığı halde müvekkillerimin mahkûm edilmesi yerinde değildir. Bu olay eski ihale yasasının hatalarından kaynaklanmıştır. Çünkü diğer müvekkilim olmayan sanıklar ihaleye, katılma koşulları olmadığı halde haksız kazanç elde etmek için bu ihaleye katılmışlardır. Yine T.C.K. 29. Maddesinin uygulanması, 59. maddenin ve 647 sayılı yasanın 4. ve 6. maddelerinin uygulanmaması bakımından da hüküm usul ve yasaya aykırıdır. Yine bu karar bu haliyle Yargıtay’ın yerleşmiş kararlarına da aykırıdır. Mahkeme soyut gerekçelerle lehe hükümlerin uygulanması talebimiz reddedilmiştir.
2- Yargıtay 1. CD’nin 91/631 esas 91/835 sayılı 26.03.1991 tarihli kararında “erteleme konusunda karar verilirken, sanığın olay öncesi ve sonraki davranışları ve lehine düşünülebilecek olumlu özelliklerde göz önünde tutulması gerektiği “belirtilmiştir. Oysa mahkeme gerek cezayı üst hadden verirken ve 59 ve 647 maddelerini lehe hükümleri uygulamamanın gerekçesi olarak, sadece müvekkillerimin suça yatkın kişiliğini gerekçe göstermiştir. Bu gerekçe müvekkillerimi tatmin edecek bir gerekçe olmadığı gibi dosyadaki bilgi ve belgelere, olayın özelliklerine uygun düşecek ve Yargıtay denetimine imkân sağlayacak gerekçe değildir. Böylece müvekkillerimin savunmaları red edilirken inandırıcı gerekçe gösterilmeden red edilmiştir.
3- Yargıtay’ın 1. CD 96/3208 sayılı kararında, 647 sayılı yasanın 4. ve 6. maddenin uygulanmasına yer olmadığına karar verilip istem red edilirken “Yargıtay denetimine olanak sağlayacak açıklıkta yasal ve gerekçe gösterilmesi gerekir. Hüküm bu bakımdan yani Yargıtay denetimine olanak tanımayan bir gerekçe taşıdığı içinde usul ve yasaya aykırıdır. Müvekkillerimin sabıkasızlıkları, evli oluşları, bütün aşamalardaki samimi beyanları, mahkemece nazara alınmamıştır.
4- Mahkeme kamunun bir zarara girip girmediğini araştırmadan, müvekkiller dışındaki sanıkların ihaleye girme nedenlerini araştırmadan, bilirkişi incelemesi yaptırmadan eksik incelemeyle bu karar verilmiştir. Bu bakımdan da verilen hüküm yerinde değildir.
HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. md. 286 vd. ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenler, tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle iş bu hükmün bozulmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

Sanıklar vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #102  
Okunmamış 23-05-2008, 09:17 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Yargıtay İlgili Dairesinin Kararına Karşı Karar Düzeltme İstemi Dilekçesi
Dosya Esas No: .../…
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİNE
Sunulmak Üzere
ERZİNCAN İCRA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
TASHİHİ KARAR İSTEYEN
(BORÇLU) : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
KARŞI TARAF
(ALACAKLI) : Adı ve Soyadı
Adres
KONUSU : Karar düzeltme istemi hakkındadır.
TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…
AÇIKLAMALAR :
1- Erzincan 1. İcra Müdürlüğünün 2007/… esas sayılı dosyası ile aleyhime yapılan icra takibinde, borcumu ödediğime dair sunmuş olduğum belgeler yeterli bulunmayarak itirazım Erzincan İcra Mahkemesinin …/…/… gün ve E. 2007/…, K. 2007/… sayılı kararı ile kaldırılmıştır. Mahkemeye sunduğum belgeleri yeteri kadar ciddiye almayarak aleyhim verilen kararın bozulması dileği ile verilen kararı temyiz etmiştim.
2- Söz konusu belgelerin temyiz incelemesi sırasında dikkate alınmadığını verilen onama kararından anlamaktayım. Erzincan İcra Mahkemesinin kararına karşı Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından onama kararı verilmiştir. Verilen onama kararı yetersiz inceleme neticesinde verilmiş olup hukuka uygun değildir. Onama kararının düzeltilmesi istemi karar düzeltme yoluna başvurma zarureti hasıl olmuştur.
DELİLLER : İcra Müdürlüğünün ilgili dosyası ve her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : İcra ve İflas Kanunu md. 363-366 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Erzincan İcra Mahkemesinin …/…/… gün ve 2007/… Esas, 2007/… Karar sayılı kararının onanmasına yönelik olarak verilen Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin …/…/… Gün ve 2007/… Esas, 2007/… Karar sayılı ilamının düzeltilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
Kararın Düzeltilmesini İsteyen
Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #103  
Okunmamış 23-05-2008, 09:18 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Su Baskını Nedeni ile Meydana Gelen Hasarın Tespiti İstemi Dilekçesi
NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE
ANKARA
TESPİT İSTEYEN : … Bankası A.Ş.
… Şubesi
Adres
VEKİLİ : Adı ve Soyadı
Adres
KARŞI TARAF : K. Dershanesi
Adres
TALEP KONUSU : Su baskını sebebiyle şubemizde meydana gelen hasarın tespiti talebidir.
AÇIKLAMALAR :
1- 02.11.2001 tarihinde sabah 07.30 sularında hizmetlinin şubemize gelmesi üzerine şubeyi su bastığı görülmüştür. Şubemizin üst katında bulunan K. Dershanesinden muhtemelen muslukların açık bırakılma sebebiyle akan sular Şubemizde su baskınına neden olmuştur.
2- Bunun sonucunda binada ve elektronik cihazlarımızda ciddi zararlar meydana gelmiştir. Zemin ve duvarlar ıslanmış, tavanda yer yer su sızmaları halen devam etmektedir. Asma katın elektrik tesisatı tamamen çalışmaz hale gelmiştir. 2 adet bilgisayar tamamen çalışamaz hale gelmiş, 3 adet bilgisayar kısmen zarar görmüştür. Ayrıca fotokopi makinesi, 2 adet telefon çalışmaz hale gelmiştir. Bankamız açısından çok önemli olan 2 adet ATM cihazı ciddi şekilde arızalanmıştır.
3- Meydana gelen zarar Bankamızın işleyişini önemli ölçüde sekteye uğrattığından hasar tespiti için mahkemenize müracaat edilmesi zarureti hâsıl olmuştur.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirtilen sebeplerden ötürü; keşif yapılarak Şubemizde meydana gelen hasarın neler olduğunun ve miktarının bu konuda belir-lenecek uzman bilirkişiler marifetiyle tespitini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
Tespit isteyen vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #104  
Okunmamış 23-05-2008, 09:18 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Nafaka Borcu İçin Teminat Verilmesi İstemi Dilekçesi
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
(Aile Mahkemesi Sıfatı İle)
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Nafaka borcu için teminat verilmesi
AÇIKLAMALAR :
1- Davacı ile davalı evliyken anlaşamadıkları için boşanmışlar ve müşterek çocuklarının velayeti anneye verilmiş, baba da aylık 250,00 Yeni Türk Lirası iştirak nafakası ödemekle yükümlü tutulmuştur. Buna dair ilam ekte sunulmuştur.
2- Şimdi ise nafaka yükümlüsü davalı babanın yurt dışına gitme hazırlıklarında bulunduğunu, hatta bunun için Erzincan Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesinden pasaport aldığını, vize işlemleri için de İstanbul’da bulunan İngiltere Konsolosluğuna başvurduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.
3- Davalının yurt dışına gitmesi halinde gelecekte doğacak nafaka alacaklarının tahsilinin mümkün olamayacağı, bunun da çocuğun geleceğini olumsuz etkileyeceği aşikârdır. Bu sebeple doğacak nafaka borçlarına karşılık davalıdan teminat alınabilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.
DELİLLER : Boşanma ilamı, tanık beyanı ve her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 182, 334 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, davanın kabulü ile doğacak nafaka borçlarına karşılık davalıdan teminat alınmasına, masraf ve vekâlet ücretlerinin de davalıya aidiyetine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. .../.../…

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #105  
Okunmamış 23-05-2008, 09:26 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Danışmanlık Eğitimi Verilmesi İstemi DilekçesiNÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DANIŞMANLIK EĞİTİMİ
VERİLMESİNİ
İSTEYEN DAVACI : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğü
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı (Baba)
Adres
Adı ve Soyadı (anne)
Adres
Adı ve Soyadı (koruma altındaki çocuk)
Adres
DAVA KONUSU : Danışmanlık Eğitimi Verilmesi
AÇIKLAMALAR :
1- Erzincan sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün müracaatı ile davalı koruma altına alınmış ve Erzincan Sabancı kız Yurduna yerleştirilmiştir.
2- Erzincan Sabancı Kız yurdunda kalan davalı .../.../... tarihinde erkek arkadaşı ile birlikte yurttan izinsiz olarak kaçmış ve yurda dönmemiştir.
3- H.A. halen 18 yaşındadır ve ergin değildir. 5395 sayılı kanunun 5/1-a maddesi gereğince ergin oluncaya kadar mağdur çocuk statüsünde bulunan H.A.’nın danışmanlık eğitimi verilmesinde yarar bulunduğundan bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : 5395 sayılı Kanun 5/1-a ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile 5395 sayılı kanunun 5. maddesinin 1. bendinin A. fıkrası gereğince davalıya danışmanlık eğitimi verilmesine, bu eğitimin sağlanabilmesi için İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün verilen tedbir kararının uygulanması hakkında görevlendirilmesine karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim. …/…/…
Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla

Etiketler
asliye hukuk mahkemesine, dilekce ornekleri, hakim, karisik dilekce ornekleri, ornek dilekce, savcilik, ssk dilekce ornekleri

Seçenekler
Stil


Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ? konusu, EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM/Hukuk Rehberim bölümünde tartışılıyor .Benzer Konular

Konu Kategori
Sanal Pos Nedir Nasıl Çalışır. Nasıl Entegre Edilir., Sanal Pos Çözümü Serisi 1 E-Gold & 2CO & Paypal
Bilgisayar DONANIM-YAZILIM-İNTERNET hakkında yararlı bilgiler ! Diğer Bileşenler
Bilgisayar virüsü nedir? Nasıl bulaşır? Yazılım Tanıtımları
Overclock Nedir? Ne işe Yarar? Nasıl yapılır? Resimli Program Anlatımları
Türkçede Dilbilgisi Konularinin Hepsinin Anlatimi Türkçe - Edebiyat


Gündemden Başlıklar

Konu Kategori
Evden eve nakliyat Liseler & Üniversiteler
Şehir ve Firma Rehberi Tatil ve Oteller
Tatil ve Oteller Seo

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 03:33 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Tynt Script Sponsored by Information Technology Salary
Bütün Hakları Saklıdır 2005-2011 Rehberim.net