Rehberim

Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM bölümü Hukuk Rehberim / Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ? konusu gösteriliyor Özet:Mazereti Nedeni ile Duruşmaya Katılamayacakların Verecekleri Dilekçesi Dosya Esas: .../… Duruşma Günü: …/…/… ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE ERZİNCAN SANIK : Adı ...


Go Back   Rehberim > EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM > Hukuk Rehberim

Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Açılış Sayfam Yap Reklam Kayıt ol Konuları Okundu Kabul Et

  Sponsorlu Bağlantılar

Cevapla

Seo Seçenekler Stil
  #106  
Okunmamış 23-05-2008, 09:26 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Mazereti Nedeni ile Duruşmaya Katılamayacakların Verecekleri Dilekçesi
Dosya Esas: .../…
Duruşma Günü: …/…/…
ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
SANIK : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
MÜŞTEKİ : Adı ve Soyadı
Adres
SUÇ : Yaralama
SUÇ TARİHİ : …/…/…
AÇIKLAMALAR :
1- Kalp rahatsızlığım nedeni ile …/…/… tarihinde Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kalp Hastalıkları Ana Bilim Dalında acilen anjiyo olacağımdan mahkemenizde görülmekte olan yaralama davasının …/…/… yapılacak olan duruşmasına katılamayacağım.
2- Mazeretim kabulü ile duruşmanın başka bir güne ertelenmesine ve duruşma gününün tarafıma tebliğ edilmesini talep ediyorum.
DELİLLER : Hastane randevu yazısı ve her tür delil.
HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. md. 151 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, mazeretimin kabul edilerek duruşmanın başka bir güne bırakılmasına, yeni duruşma gününün tarafıma tebliğine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Sanık
Adı ve Soyadı
İmza
Sponsorlu Bağlantılar
Alıntı ile Cevapla
  #107  
Okunmamış 23-05-2008, 09:27 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Derdestlik İtirazı Dilekçesi
Dosya Esas: .../...
Duruşma Günü: .../...
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DERDESTLİK İTİRAZINDA
BULUNAN DAVALI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
DAVACI : Adı ve Soyadı
Adres
TALEP KONUSU : Derdestlik itirazı
TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…
AÇIKLAMALAR :
1- Davacı aynı konuda, aynı hukuki vakıaya dayanarak Erzincan Asliye Hukuk Mahkemesinde 2007/… esas sayılı dava ile bu konuda dava açmıştır. Açılan bu dava derdest olup, halen devam etmektedir. Hal böyle iken aynı konuda ikinci bir dava açmasını anlayamıyorum.
2- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre, derdestlik ilik itirazında bulunuyorum. Bu konu karara bağlanıncaya kadar duruşmalara katılmayacağım. Derdestlik itirazım hakkında karar verilmesini istiyorum. Derdestlik itirazımın neticesine göre, dava ile ilgili olarak savunmamı sunacağım.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 187/4 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, derdestlik ilk itirazımın kabulü ile davanın reddine, yargılama giderinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davalı
Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #108  
Okunmamış 23-05-2008, 09:28 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Karar Düzeltme İstemine İlişkin Dilekçe Örneği
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ VARDIR
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA SUNULMAK ÜZERE
..... VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA
KARARIN DÜZELTİLMESİNİ
İSTEYEN : Adı Soyadı – Adresi, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ (VARSA) : Av. Adı Soyadı – Adresi
KARŞI TARAF : Adı Soyadı – Adresi
İSTEMİN KONUSU : Danıştay ..... Dairesinin .../.../... tarih ve E....., K..... sayılı kararının düzeltilerek kaldırılmasından sonra, dava konusu tarh ve ceza kesme işlemini iptal eden ..... ..... Vergi Mahkemesinin .../.../... tarih ve E....., K..... sayılı kararının onanması ve karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulması isteminden ibarettir.
KARARIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİNİN GEREKÇELERİ
1- .....
2- .....
3- .....
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI GEREKTİREN NEDENLER
1- .....
2- .....
3- .....
SONUÇ VE İSTEM : Danıştay ..... Dairesinin .../.../... tarih ve E....., K..... sayılı kararının düzeltilerek kaldırılmasından sonra, dava konusu tarh ve ceza kesme işlemini iptal eden ..... ..... Vergi Mahkemesinin .../.../... tarih ve E....., K..... sayılı kararının onanmasını, karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasını ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesini saygıyla arz ederim. .../.../...

Kararın Düzeltilmesini İsteyen
Adı Soyadı
Alıntı ile Cevapla
  #109  
Okunmamış 23-05-2008, 09:29 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

İşyeri İhtiyacı Nedeni ile Tahliye Davası Dilekçesi
SULH HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : İşyeri ihtiyacı nedeni ile tahliye
AÇIKLAMALAR :
1- Erzincan İli, Merkez ilçesi, Fevzi Paşa Caddesi … numarada bulunan ve mülkiyeti tarafıma ait olan taşınmazı kiracı ile aramızda yapmış olduğumuz …/…/… tarihli kira sözleşmesi ile kiraya vermiştim. Kiracı ile ilgili bugüne kadar her hangi bir problem yaşamadım.
2- Erzincan ili, Fevzi Paşa Caddesi üzeri … numarada bulunan dükkânımda ayakkabı üzerine dükkânım bulunmaktaydı. Prefabrik olan bu dükkânların şehrin görüntüsünü bozması gerekçe gösterilerek Erzincan Belediye Başkanlığının …/…/… tarih ve … sayılı kararı ile dükkanlarımız yıkıldı. Mesleğimi devam ettirebilmem ve hayatımı kazanabilmem için yeni bir dükkâna ihtiyacım bulunmaktadır. Bu durumda kirada olan dükkanıma kendi ihtiyacım bulunmaktadır.
3- Erzincan 1. Noterliğinin …/…/… gün ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile taşınmazı hemen boşaltması için kiracıya ihtarname göndermeme rağmen kiracı taşınmazı boşatmadı. 6570 sayılı Gayrimenkullerin Kiralanması Hakkındaki Kanunun 7/c maddesine dayanarak bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : 6570 Sayılı Kanunun md. 7/c ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, işyeri ihtiyacım nedeni ile kiracının taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
Davacı
Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #110  
Okunmamış 23-05-2008, 09:29 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

İdari Sözleşmeden Doğan İhtilaflar Nedeni ile Açılan Dava Dilekçesi
NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE
SİVAS
DAVACI : Firma Adı
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : … Belediyesi
Adres
DAVA KONUSU : Sözleşmenin günümüz şartlarına uyarlanması
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilim, … Belediyesi ile çöp ve atıkların toplanması ve değerlendirilmesi konusunda anlaşma yapmıştır. Yapılan sözleşmenin 21. maddesinde “idare tek taraflı olarak sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilir” hükmüne dayanarak atık çöplerin değerlendirilmesinden elde edilecek olan geliri %20’den %50 çıkarmıştır.
2-Oysa sözleşmedeki 21. maddenin ileride bu şekilde kullanılacağı sözleşme yapılırken müvekkilimin aklının ucundan bile geçmemiştir. Bu düzenleme ile müvekkilim ilgili maddeyi idare hizmetin daha iyi yapılması yönünde düzenlemeler getirilebilir şeklinde anlamıştır. Belediye tarafından getirilen bu şekildeki bir değişiklik müvekkilim firmanın aleyhine olup, müvekkilim olan firmayı gelirinin önemli bir bölümünden yoksun bırakacak ve bu işin yürütülmesini imkânsız hale getirecektir. Konu ile ilgili olarak … Belediyesi ile anlaşmaya çalıştıksa da bir gelişme elde edemediğimizden bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Sözleşme ve her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca izah edildiği üzere, açılan davanın kabulü ile taraflar arasında yapılan sözleşmenin 21. maddesinin günün şartlarına uygun hale getirilmesine ve … Belediyesinin tek taraflı olarak almış olduğu kararın iptaline karar verilmesini ve yargılama giderlerinin davalı idareye yüklenmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı vekili
Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #111  
Okunmamış 23-05-2008, 09:30 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Velayetin Tedbir Mahiyetinde Tevdii
TEDBİR TALEBİ VARDIR.
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
(Aile Mahkemesi Sıfatı İle)
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVANIN KONUSU : Velayetin tedbir mahiyetinde tevdii
AÇIKLAMALAR :
Davalı ile olan resmi evliliğimiz devam etmektedir. Fakat bu evlilik kâğıt üzerinde kalmış bir evliliktir. Bizler uzun bir süreden beri ayrı yaşamaktayız. Müşterek çocuğumuzun okul çağına gelmiştir. Gerekli olan resmi işlemleri yürütebilmem için öncelikle tedbir mahiyetinde daha sonra da tamamen velayetin tarafıma tevdiini talep etme zarureti hasıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 197/4 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle haklı davanın ve ihtiyati tedbir talebimin kabulü ile öncelikle müşterek çocuk E.’nin dava bitinceye kadar tedbir yolu ile bana bırakılmasına ve dava sonucunda da velayetinin bana verilmesine, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #112  
Okunmamış 23-05-2008, 09:31 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Dilekçede Belirtilen Delillerin Toplanması İstemi Dilekçesi
Dosya Esas No: …/…
Duruşma Günü: …/…/…
7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA
DAVACILAR : Adı ve Soyadı, Adres
Adı ve Soyadı, Adres
Adı ve Soyadı, Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : E. Yapı San. Tic. Ltd. Şti.
(Temsilen şirket müdürü) Adı ve Soyadı
Adres
KONU : Dava dilekçemizde belirtmiş olduğumuz delillerimizin toplanması
AÇIKLAMALAR:
Dava dilekçemizin deliller bölümünde belirtmiş olduğumuz delillerden
a- Çankaya 5. Bölge Tapu sicil Müdürlüğünde kayıtlı 28006 ada 3 parsele ait tapu kaydının ve akit tablolarının istenmesini;
b- Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğünden taşınmaza ait mimari proje ve yapılmış ise tadilat ve buna dair tüm evrakların onanlı suret veya fotokopilerinin istenmesini;
c- Taşınmaza iskan ruhsatı verilip verilmediği, verilmişse onanlı fotokopisinin istenmesini;
d- Fotokopisi dosyaya sunulmuş olup itibar edilmediği taktirde, Ankara 43. Noterliğinden 29.01.2004 gün 4447 sayılı düzenleme şeklinde Gayri Menkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin onanlı suretinin istenmesini;
e- Vesayet altındaki B. Ö’ye ait vesayet makamının dava açılmasına ve vekil ile temsiline ilişkin kararı dilekçemiz ekindedir.
f- Davacılardan … murisleri C. Ö.’ye ait veraset ilamı dilekçemiz ekinde olup;
HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 236-244 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Belirtmiş olduğumuz delillerimizin toplanması için ilgili birimlere müzekkere yazılmasını ve elden takipli yetki verilmesini saygılarımla vekil eden adına arz ve talep ederiz. …/…/…
Davacılar vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #113  
Okunmamış 23-05-2008, 09:33 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Ara Kararı ile Sorulan Soruya Cevap Dilekçesi
Dosya Esas: …/…
SİVAS İDARE MAHKEMESİNE
Gönderilmek üzere,
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACILAR : Kendisine asaleten … çocuklarına velayeten
Adı ve Soyadı
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALILAR : 1- … Belediye Başkanlığı/Erzincan
2- … Belediye Başkanlığı/Erzincan
TALEP KONUSU : Mahkemenizin 20.07.2006 tarihli ara kararı.
AÇIKLAMALAR :
1- Mahkemenizin 20/07/2006 tarihli ara kararı ile, tarafımıza tazminat talebiyle davalı idarelere bir başvurunun yapılıp yapılmadığı hususu sorulmuştur. Dava konusu olaya ilişkin olarak, tazminat talebiyle davalı idarelere yazılı bir müracaatımız olmamıştır. Şifahi görüşmeler yapılmış ancak sonuç alınamadığından adli yargıda tazminat davası açılmıştır.
2- İdari Yargılama Usulü Kanununun 13/2 maddesinin açık hükmü, “Görevli olmayan adli ve askeri yargı mercilerine açılan tam yargı davasının görev yönünden reddi halinde sonradan idari yargı mercilerine açılacak davalarda, birinci fıkrada öngörülen idareye başvurma şartı aranmaz” şeklinde bir düzenleme ile duruma açıklık getirmiştir.
3- İdari Yargılama Usulü Kanunu 13/2 maddesi kapsamında düşünüldüğünde, Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/247 Esas ve 2006/10 karar sayılı dosyasında dava dilekçemiz davalı idarelerce reddedilmiş, bu nedenle yargılamaya devam edilerek görevsizlik kararı verilmiştir. Bunun üzerine idareye yeniden başvuru gereği duymaksızın yasal süre içinde davamızı Sivas İdare Mahkemesine açmış bulunmaktayız. Yukarıdaki açıklamalar ışığında, dava konusu olayda idareye başvuru şartının aranmayacağı ve tazminat talebimizin esastan değerlendirilmesi gerektiği hususları çok açıktır.
SONUÇ VE İSTEM : Sonuç olarak dava dilekçemizdeki talebimiz doğrultusunda davanın esastan incelenerek, davamızın kabulüne karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. …/…/…
Davacılar Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #114  
Okunmamış 23-05-2008, 09:33 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Ara Kararı ile Sorulan Soruya Cevap Dilekçesi
Dosya Esas: …/…
SİVAS İDARE MAHKEMESİNE
Gönderilmek üzere,
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACILAR : Kendisine asaleten … çocuklarına velayeten
Adı ve Soyadı
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALILAR : 1- … Belediye Başkanlığı/Erzincan
2- … Belediye Başkanlığı/Erzincan
TALEP KONUSU : Mahkemenizin 20.07.2006 tarihli ara kararı.
AÇIKLAMALAR :
1- Mahkemenizin 20/07/2006 tarihli ara kararı ile, tarafımıza tazminat talebiyle davalı idarelere bir başvurunun yapılıp yapılmadığı hususu sorulmuştur. Dava konusu olaya ilişkin olarak, tazminat talebiyle davalı idarelere yazılı bir müracaatımız olmamıştır. Şifahi görüşmeler yapılmış ancak sonuç alınamadığından adli yargıda tazminat davası açılmıştır.
2- İdari Yargılama Usulü Kanununun 13/2 maddesinin açık hükmü, “Görevli olmayan adli ve askeri yargı mercilerine açılan tam yargı davasının görev yönünden reddi halinde sonradan idari yargı mercilerine açılacak davalarda, birinci fıkrada öngörülen idareye başvurma şartı aranmaz” şeklinde bir düzenleme ile duruma açıklık getirmiştir.
3- İdari Yargılama Usulü Kanunu 13/2 maddesi kapsamında düşünüldüğünde, Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/247 Esas ve 2006/10 karar sayılı dosyasında dava dilekçemiz davalı idarelerce reddedilmiş, bu nedenle yargılamaya devam edilerek görevsizlik kararı verilmiştir. Bunun üzerine idareye yeniden başvuru gereği duymaksızın yasal süre içinde davamızı Sivas İdare Mahkemesine açmış bulunmaktayız. Yukarıdaki açıklamalar ışığında, dava konusu olayda idareye başvuru şartının aranmayacağı ve tazminat talebimizin esastan değerlendirilmesi gerektiği hususları çok açıktır.
SONUÇ VE İSTEM : Sonuç olarak dava dilekçemizdeki talebimiz doğrultusunda davanın esastan incelenerek, davamızın kabulüne karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. …/…/…
Davacılar Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #115  
Okunmamış 23-05-2008, 09:34 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Tahliye Taahhütnamesi Nedeni ile Tahliye
SULH HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Tahliye taahhütnamesi nedeni ile tahliye
AÇIKLAMALAR :
1- Davalı mülkiyeti müvekkilime ait bulunan Erzincan ili, Merkez ilçesi, Halit Paşa Mahallesi, … numarada bulunan taşınmazda kiracı olarak oturmaktadır. Davalı ile müvekkilim arasında yenilenerek uzatılan Erzincan 1. Noterliğinin …/…/… gün ve … yevmiye numaralı düzenleme şeklinde yapılan tahliye taahhütnamesine göre davayı konu olan taşınmazı …/…/… tarihinde tahliye edeceğini taahhüt etmiştir.
2- Söz konusu olan tahliye taahhütnamesinde öngörülen tarihte taşınmazı tahliye etmemiştir. Tahliye taahhüdünün tarihinin dolduğu belirtildiğinde şifahi olarak yer arıyorum, bulursam çakacağım şeklinde karşılık verilmiş ve taşınmaz bugüne kadar boşaltılmamıştır. Kiracının tahliyesini sağlamak amacı ile 6570 sayılı Gayrimenkullerin Kiralanması Hakkındaki Kanunun 7/a maddesine dayanarak bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : 6570 Sayılı Kanunun md. 7/a ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, kiracı tarafından verilen tahliye taahhüdü dikkate alınarak açılan davamızın kabulü ile kiracının taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #116  
Okunmamış 23-05-2008, 09:34 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

5846 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu ile İlgili Şikayet Dilekçesi
5846 S.K.NA TABİ ŞİKAYETTİR
NÖBETÇİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
ANKARA
MÜŞTEKİLER : 1- Firma Adı, Adres
2- Firma Adı, Adres
VEKİLLERİ : Av. Adı ve Soyadı, Adres
Av. Adı ve Soyadı, Adres
ŞÜPHELİ : Firma Adı, Adres
SUÇ : 5846 sayılı Yasanın 72 ve 73. maddelerindeki telif hakkını ihlal suçları
SORUŞTURMA USULÜ : 5846 sayılı Yasanın 81. maddesi gereğince soruşturulmasının yapılarak CMK 331. maddesi gereğince “acele iş” olarak görülmesi arz olunur.
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkil firmalar yurt içi ve yurtdışında sinema sanayiinde faaliyet gösteren ve halen Türkiye ve yurt dışında yayınlanmış ve yayınlanmakta olan filmlerin yayın haklarına sahiptirler. Sinema eseri üreticileri olan müvekkil firmalar ürettikleri eserleri için bazen 100 milyonlarca dolara mal olan masraflar yapılmaktadır. Filimler ticari olarak kar elde edebilmek amacıyla öncelikle sinemalarda gösterilmekte belli bir süre sonra ise video ya da VCD-DVD-DİVX teknolojisi ile satışa sunulmaktadır.
2- Günümüzde teknolojik imkanların gelişmesi ile bir kısım kişiler tarafından müvekkil firmaların izin ve bilgisi dışında söz konusu filimler kopya edilmekte, gösterildiği sinema salonlarında seans sırasında kameraya çekilerek ve diğer yollardan çoğaltılarak satışa sunulmakladır. Günümüz teknolojisi ile elde edilen bir kopyadan yüz binlerce kopyanın çok kısa sürede elde edilmesi mümkün olmaktadır.
3- Korsan olarak üretilen bu kopyaların üretim ve satışından müvekkil firmalar çok büyük zarara uğramakta, bu ürünleri alanlar ise hem kayıtların kalitesizliğinden dolayı hem de cihazlarında meydana gelen arızalardan müvekkil firmaları sorumlu tutmaktadırlar.
4- Müvekkillerimize yapılan bir kısım ihbarlar üzerine yapılan araştırmalar sonucunda, yukarıda isim ve adresleri belirtilen şüpheliler ve sürekli yer değiştirmeleri nedeni ile isim ve adreslerini belirleyemediğimiz seyyar satıcılar tarafından müvekkil şirketin muhtelif eserlerinin kopya olarak satıldığı ve haksız kazanç elde edildiği öğrenilmiştir.
5- Müvekkillerimizin telif haklarına sahip olduğu söz konusu VİDEO Compact diskler-DVD-DİVX ve PLAY-STATİON'lar, hakları olmadığı halde, aleyhlerine şikayet olunanlar ve onlardan başka bir kısım kişiler tarafından basım tesislerinde hukuka aykırı olarak çoğaltılmakta ve haksız kazanç maksadı ile satışa ve dağıtıma sunulmaktadır.
6- Bilindiği gibi 5846 sayılı yasanın 72. maddesi ile “hak sahibinin yazılı izni olmaksızın, bir eserin işlenmesi ve çoğaltılması, satışa sunulması, eser sahibinin izni olmadan yapılmış nüshaların ithal edilmesi”, yasanın 73. maddesinde de “... yasaya aykırı olarak çoğaltıldığını bildiği veya bilmesi gereken nüshaları satışa çıkarmak veya kar temini amacıyla herhangi bir surette faydalanmak, bu şekilde çoğaltılan nüshaları satmak kiralamak ve yasaya aykırı olarak çoğaltıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği eser nüshalarını ticari amaçla elinde bulundurmak ...” ayrı ayrı birer suç olarak tarif edilmiş bulunmaktadır. Bu suçlar 3 aydan l yıla kadar hapis cezaları ve Üç Yüz Milyon TL'den Altı Yüz Milyon TL'ye kadar para cezalarını gerektirmektedir.
7- 5846 sayılı FSEK kapsamındaki işlerin CMK’nın 331. maddesindeki acele işlerden olduğu, 5846 sayılı yasanın 79. maddesi gereğince de cezayı mucip olan çoğaltılmış nüshalarla bunları çoğaltmaya yarayan kalıp ve buna benzer vasıtaların zabıt, müsadere ve imhasında TCK’nın 54. maddesi hükümleri ile CMK’nın 256, 257, 258 ve 259. maddeleri hükümleri uygulanacaktır.
8- 5846 sy. Yasa kapsamında yer alan suçlarla ilgili olarak suç konusu eşyaların zabtı ve el koyma için mahkemeden karar alınması gerekli değildir. Keza Cumhuriyet Savcısının da bir zaptetme veya toplama kararı alması gerekli değildir.
9- Öte yandan suçun işlenmesi sonucu ortaya çıkarılan ve suç ürünü olan alet edevat ve VCD-DVD-DİVX-PLAY STATİON’lar ile bunların KAPAK BASKILARI hakkında yapılacak işlem bu ürünlerin suçun delilini teşkil edip etmemelerine göre değişiklik arz edebileceklerdir. Kopya VCD-DVD-DİVX-PLAY STATİON ve bunların kaplarının emniyet kuvvetleri tarafından kendiliğinden zapt edilmeleri gereklidir.
10- İzinsiz çoğaltılan eserlerin suçun delili olmaması halinde ise; acele hallerde; Cumhuriyet Savcılıklarına, toplatma ve mühürleme kararı verme yetkisi tanınmıştır.5846 sayılı FSEK'da bu tür suçların CMK'nın 331. maddesinde sayılan acele işlerden olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle bu tür suçlarda Cumhuriyet Savcılarının bu suçlarla ilgili şikayet üzerine, izinsiz çoğaltılan nüshaları toplama ve mühürlemeye karar verebilmeleri yasa gereğidir.
11- 5846 sayılı Yasanın 81/3. maddesinde “...eser ve mali hak sahiplerinin başvurması üzerine, tecavüzün gerçekleştiği veya sonuçlarının meydana geldiği yerin Cumhuriyet Başsavcılığı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde...üç gün içinde yetkili yargıcın onayına sunulmak üzere toplama ve mühürleme kararını re'sen verebilir” denmektedir.
12- Müvekkil şirkete gelen ihbarlar üzerine, şüpheli işyerine müşteri sıfatıyla gidilmiş olup işyerinde tezgah altlarında ve girişe göre sağ tarafta bulunan vitrinde ve üzerinde yer alan CD çantasında çok sayıda korsan CD bulunduğu tespit edilmiştir. Şüpheli işyeri yetkilisinden korsan Playstation CD'si istenmiş, işyeri yetkilisi istediğimiz CD'yi vitrin üzerinde bulunan CD çantasından çıkararak bize vermiş olup, 5 YTL karşılığında tarafımızca satın alınmıştır. Şüpheli işyerinden satın alınan korsan Playstation oyun CD'sini ve bu alışverişe ilişkin yazar kasa fişini dilekçemiz ekinde sunuyoruz.
SONUÇ VE İSTEM :
1- Şikayetimizin soruşturmasının 5846 sayılı yasanın ilgili hükümlerine göre yürütülmesine, bu hususta ilgili emniyet birimine evrakın havalesini,
2- Dilekçemizde belirtilen yerlerde mümkün olduğu taktirde aynı anda ve soruşturma sırasında göstereceğimiz sair yerlerde gerekli arama ve inceleme yapılarak müvekkilimizin hak sahibi olduğu VCD ve kaplarının yasaya aykırı olarak çoğaltıldığının çoğaltılan VCD ve kaplarının ticari amaçla elde bulundurulduğunun tespit edilmesini.
3- Suç işlemekte kullanılan alet ve edevat, PLAYSTATION-DVD-DİVX VE VCD’LERİN ÜRETİMDE KULLANILAN ELEKTRONİK CİHAZLAR ile suç konusu olan VCD-DVD-DİVX VE PLAYSTATİON cd’lerin, kaplarının ve CD-WRITER'ların muhafaza altına alınarak emanete teslim edilmesini, satıcıların yanında bulunan seyyar araba ile kapalı kutuların açılarak içerisinde bulunan VCD-PLAYSTATİON-DVD-DİVX’ler ile bunların kaplarına ve bunların üretiminde kullanılan elektronik cihazlara el konulmasını
4- Seyyar satıcıların tespiti halinde bu kişilerin sattıkları ürünleri sakladıkları bahçe ve apartman aralarında ve merdiven boşluklarına da bakılarak buradaki VCD-DVD-DİVX-PLAYSTATİON VE KAPLARI İLE ELEKTRONİK CİHAZLARIN da zapt edilmesine
5- Çoğaltma işlemini gerçekleştiren işletme sahip ve idarecileri ile işyerini fiilen idare eden kimselerin tespitini ve bunların dahi işyerleri ile kaldıkları yerlerin CMK'nın 116 ve 117. maddeleri gereğince aranmasının ve suç delillerinin tespitini ve suç işlemekte kullanılan alet ve edevat ile birlikte zapt olunmasının
6- Şikayet dilekçesi ve havalesinin ilgili emniyet birimine götürülmek ve teslim edilmek üzere tarafımıza takip yetkisi verilmesini,
7- Soruşturma sonucunda suç işlediği ve suçtan sorumluluğu olduğu tespit edilecek şüphelilerin eylemlerine uyan 5846 sayılı yasanın 72 ve 73. maddeleri gereğince cezalandırılmaları ve suç konusu VCD-DVD-DİVX-PLAY STATİON'lar ile bunlara kopya olarak basmaya yarayan cihazların (CD WRITER) ve aletlerin TCK'nin 54. mad-desi gereğince müsadere edilmesi için kamu davası açılmasını,
8- Söz konusu suçlar nedeni ile davaya katılan olarak iştirak edeceğimizden soruşturma sonucunun tarafımıza bildirilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. .../.../...

Müşteki Vekili
Av. Adı ve Soyadı Av. Adı ve Soyadı
İmza İmza

EKLER
- Vekâletname ve ekli belgeler
- Şüpheli işyerinden satın alınmış
1 adet Korsan Playstation CD’si
- Yazar kasa fişi
Alıntı ile Cevapla
  #117  
Okunmamış 23-05-2008, 09:35 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeni ile Boşanma Davası Dilekçesi
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
(Aile Mahkemesi Sıfatı İle)
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No.
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeni ile boşanma
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilim ile eşim bir süre önce evlenmişlerdir. Bu evliliklerinden çocukları bulunmamaktadır. Normal ve mutlu bir evlilikleri vardır. Olay günü eşi müvekkilime bu akşam sana bir sürpriz yapacağım diyerek onu ellerinden karyolanın demirlerine bağlamış sonra da bu fanteziye heyecan katmak istiyorum diyerek gözlerini bağlamıştır.
2- Davalı izlemiş olduğu bir filmin etkisinde kalarak gözleri ve elleri bağlı olan müvekkilimin vücuduna mutfaktan getirdiği bıçakla vurmaya başlamıştır. Müvekkilim bağırmaya başlayınca da korkup alo 112 arayarak eşini bıçakladığı söylemiş ve onun kan kaybından ölmesine engel olmuştur.
3- Müvekkilim hastaneye kaldırılmış, yoğun bakıma alınmış ve hayati tehlike geçirmiştir. Bunun üzerine Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ceza kovuşturması başlatmış ve Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinden tutuklama isteminde bulunmuş, Sulh Ceza Mahkemesi adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan dolayı davalının tutuklanma-sına karar vermiştir.
4- Bu olaylar müvekkilim ile davalı arasındaki evlilik birliğinden doğan bağlılığı ve güveni ortadan kaldırmıştır. Müvekkilim kendisini bu şekilde bıçaklayan eşi ile evli kalmak istememektedir. Bu durumda bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.
DELİLLER : Nüfus kayıtları ve sair yasal deliller.
HUKUKİ SEBEPLER : MK. md. 162, HUMK ve sair ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunulan nedenlerle davamızın kabulü ile hayata kast nedeni ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. …/…/…
Davacı Vekili
Adı ve Soyadı
İmza
Ek: Nüfus aile kayıt tablosu
Vekaletname
Alıntı ile Cevapla
  #118  
Okunmamış 23-05-2008, 09:35 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Islah Dilekçesi
Dosya Esas: …/…
Duruşma Günü: …/…/…
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVAYI ISLAH EDEN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
KONU : ıslah
AÇIKLAMALAR :
Adı geçen davada davalının sahip olduğu parsel numarası 1510 olması gerekirken 1514 diye beyanda bulunmuş durumdayız. Bu yanlışlığı düzeltiyoruz. Çünkü davalı 1514 numaralı parselin değil 1510 numaralı parselin sahibidir. Dava dilekçemizi süresinde ıslah ediyoruz.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 83-90 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Islah talebimizin kabulü ile davalı F.B.’ye ait 1510 numaralı parsel üzerinde müvekkilime ait 1511 numaralı taşınmaza ve umumi su arkına yaptığı tecavüzün men ve kal’ine karar verilmesine avukatlık ücreti dâhil yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesini saygıyla arz ederim. …/…/…


Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #119  
Okunmamış 23-05-2008, 09:36 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

İflasın Tasfiye Süresinin Uzatılması İstemi Dilekçesi
İCRA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
ERZİNCAN
DAVACI : İflas İdaresi Adına
Adı ve Soyadı
DAVALI : Hasımsız
KONU : Sıra Cetveline İtiraz
AÇIKLAMALAR :
1- İflasın açılmasından itibaren altı aylık süre geçmesine rağmen işlerin uzaması nedeni ile tasfiye işlemi tamamlanamamıştır.
2- Alacaklılar toplanıp basit tasfiye usulünün uygulanmasına da karar verememişlerdir. Bu durumda tasfiye süresinin uzatılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 256 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıkladığımız nedenlerle, iflasın tasfiye süresinin uzatılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

İflas İdaresi Adına
Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
  #120  
Okunmamış 23-05-2008, 09:37 AM
Teknoloji Haber
Standart Cevap: Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Satış Vaadi Sözleşmesine Dayılı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACILAR : 1- Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
2- Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLLERİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALILAR : 1- Adı ve Soyadı
Adres
2- Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Satış vaadi sözleşmesine dayılı tapu iptali ve tescil
AÇIKLAMALAR :
1- Davalıların murisi A.T. Erzincan 1. Noterliğinin …/…/… tarih ve yevmiye numaralı satış vaadi sözleşmesi ile Erzincan İli, Merkez Fatih Mahallesi, Köyaltı mevkiinde bulunan 1946 ada, 17 Parsel’de kayıtlı bulunan gayri menkulü müvekkillerime satmıştır. Bedelinin bir kısmını peşin almış diğer kısmı ise zamanla … Bankasında açılan hesabına yatırılmıştır.
2- Yapılan satış vaadi sözleşmesi gereğince tapuda işlem yapılacağı esnada A.T. vefat etmiştir. A.T.’nin murisleri ise, tapuda ferağ vermeye yanaşmamaktadırlar. Bu durumda söz konusu taşınmazın müvekkillerim adına tescili için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ SEBEPLER : TMK. md. 716 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle; Erzincan İli, Merkez Fatih Mahallesi, Köyaltı mevkiinde bulunan 1946 ada, 17 Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kaydının iptali ile müvekkillerim M. M. ve N. N. adına tapuya tesciline, yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalılara yüklenmesine karar veril-mesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. …/…/…
Davacı Vekili
Adı ve Soyadı
İmza
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla

Etiketler
asliye hukuk mahkemesine, dilekce ornekleri, hakim, karisik dilekce ornekleri, ornek dilekce, savcilik, ssk dilekce ornekleri

Seçenekler
Stil


Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ?

Karışık Dilekçe Örnekleri Nedir [Şikayet,İstifa,Staj,Sınav,Form] Nasıl Yazılır ? konusu, EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM/Hukuk Rehberim bölümünde tartışılıyor .Benzer Konular

Konu Kategori
Sanal Pos Nedir Nasıl Çalışır. Nasıl Entegre Edilir., Sanal Pos Çözümü Serisi 1 E-Gold & 2CO & Paypal
Bilgisayar DONANIM-YAZILIM-İNTERNET hakkında yararlı bilgiler ! Diğer Bileşenler
Bilgisayar virüsü nedir? Nasıl bulaşır? Yazılım Tanıtımları
Overclock Nedir? Ne işe Yarar? Nasıl yapılır? Resimli Program Anlatımları
Türkçede Dilbilgisi Konularinin Hepsinin Anlatimi Türkçe - Edebiyat


Gündemden Başlıklar

Konu Kategori
Evden eve nakliyat Liseler & Üniversiteler
Şehir ve Firma Rehberi Tatil ve Oteller
Tatil ve Oteller Seo

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 06:23 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Tynt Script Sponsored by Information Technology Salary
Bütün Hakları Saklıdır 2005-2011 Rehberim.net