Rehberim

SSK Genelgesi 8-30 Ek Sağlık Yardım Hizmetinin Sunumu

EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM bölümü Hukuk Rehberim / SSK Genelgesi 8-30 Ek Sağlık Yardım Hizmetinin Sunumu konusu gösteriliyor Özet:T. C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2. SSK .5.01.11.00 ...


Go Back   Rehberim > EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM > Hukuk Rehberim

SSK Genelgesi 8-30 Ek Sağlık Yardım Hizmetinin Sunumu

Açılış Sayfam Yap Reklam Kayıt ol Konuları Okundu Kabul Et

  Sponsorlu Bağlantılar

Cevapla

Seo Seçenekler Stil
  #1  
Okunmamış 23-03-2006, 02:54 PM
Herkul
Standart SSK Genelgesi 8-30 Ek Sağlık Yardım Hizmetinin Sunumu

T. C.
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı

SAYI : B.13.2.SSK.5.01.11.00 / XI-0221-031-163448 A N K A R A
KONU : Sağlık Yardım Hizmetinin Sunumu 06 Mart 2006


GENELGE
8 – 30 EK

İLGİ : a) 21.02.2005 tarih, 8 – 22 Ek sayılı Genelge.
b) 04.03.2005 tarih, 150839 sayılı Genel Yazı.
c) 03.05.2005 tarih, 8 – 23 Ek sayılı Genelge
d) 23.08.2005 tarih, 672041 sayılı Genel Yazı

Bilindiği gibi, “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair 06.01.2005 tarihli, 5283 sayılı Kanun” 19.01.2005 tarihli, 25705 mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu Kanun uyarınca Kurumumuz sağlık tesisleri 20.02.2005 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığına devredilmiştir.
Anılan Kanunun 9 uncu maddesinde “Mevzuatta bu Kanunla Bakanlığa devredilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait sağlık birimlerine yapılan atıflar, Bakanlığa ait sağlık birimlerine ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından belirlenecek sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılmış sayılır.”
…………………………………
Hükmüne yer verilmiştir.
Kurumumuz sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına devredildiği tarihten itibaren sosyal güvenlik sözleşme hükümlerine göre sağlık yardım hakkını akit ülke sigorta kurumlarından elde etmiş ve yardım hakkının bulunduğunu gösteren formülerlere sahip olan kişilerin, akit ülke sigorta kurumları adına Kurumumuz mevzuatına göre sağlık hizmetlerinden yararlanma işlemleri ile ilgili olarak çıkarılan ve halen yürürlükte olan ilgide kayıtlı genelge ve genel yazılar bu genelge ile güncelleştirilmiştir.
Akit ülke sigorta kurumları adına Kurumumuz hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlık yardım hizmeti sunumu sırasında yardımların şekli ve kapsamı olarak Kurumumuz mevzuatı esas alınarak ve bu konuda anılan sigorta kurumları adına Sigorta İl / Sigorta Müdürlükleri ile Sağlık İşleri İl Müdürlükleri tarafından yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.
Sosyal güvenlik sözleşmesi hükümlerine göre sağlık yardım hakkını akit ülke sigorta kurumlarından elde etmiş ve yardım hakkının bulunduğunu gösteren formülerlere sahip olarak;

- Ülkemizde geçici olarak ikamet edenlerin,
- Ülkemizde daimi olarak ikamet edenlerin,

Mithatpaşa Cad. No : 7 06437 Sıhhiye – ANKARA
Telefon : (+ 90 312) 431 22 73 Faks (+ 90 312) 435 32 14
S.S.K. Web sayfası : [Linkler için 10 saniyede ücretsiz üyelik... ], e-posta : yurtdisi @ ssk. gov. tr


- Tedavisine davam edilmek üzere bağlı bulunduğu sigorta kurumunun izni ile Ülkemize gelenler ile kaza ve meslek hastalığı sigortasından sağlık yardım hakkına sahip olanların,
akit ülke sigorta kurumları adına Kurumumuz mevzuatına göre sağlık yardımlarından ücretsiz olarak yararlanabilmeleri için, ilk müracaatlarını Sigorta İl / Sigorta Müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.
Sigorta İl / Sigorta Müdürlüğüne müracaat edecek olan yukarıdaki grupta sayılan kişilere, Kurumumuz mevzuatına göre verilecek sağlık yardım hizmetleri için genelgemiz eki Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi düzenlenip onaylandıktan sonra hiçbir fotokopi eklenmeden kendilerine verilecektir.

Geçici veya Daimi Olarak Ülkemizde İkamet Edenlere Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlık Hizmetinin Verilmesi,
Geçici veya daimi olarak Ülkemizde ikamet edip, akit ülke sigorta kurumları adına Kurumumuz hastalık ve analık sigortası yardımlarından yararlanmaya hak sahibi kişilerin, Sigorta İl / Sigorta Müdürlüklerine müracaatlarında adlarına düzenlenerek “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ve resimli kimlik belgesi ile Türkiye’nin her yerinde Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerine, Kurumumuzun sözleşme yapmış olduğu resmi veya özel sağlık kuruluşlarına müracaatla Kurumumuz mevzuatı hükümleri çerçevesinde sağlık yardımı alabileceklerdir.

Tedavisine Davam Edilmek Üzere Bağlı Bulunduğu Sigorta Kurumunun İzniyle Ülkemize Gelenler İle Kaza ve Meslek Hastalığı Sigortasından Sağlık Yardım Hakkına Sahip Olanlara Sağlık Hizmetinin Verilmesi,

Tedavisine devam edilmek üzere bağlı bulunduğu sigorta kurumunun izniyle Ülkemize gelenler ile akit ülke kaza ve meslek hastalığı sigortasından sağlık yardım hakkına sahip olanlar için, ikamet adreslerini bölgesi içine alan Sigorta İl / Sigorta Müdürlüğüne derhal müracaat ederek veya gönderilecek çağrı yazısı ile Müdürlüğe davet edilerek akit ülke sigorta kurumlarının talepleri doğrultusunda tedavi veya kontrol muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir. Bu konuda, Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi düzenlenip onaylandıktan sonra bu belge ile Müdürlüklerinin görev alanı içerisinde tedavi olabilecekleri ilgililere bildirilecek ve tedavi sonucu veya ileri tetkik, tedavi için sevk edildikleri yerler hakkında ilgili Sigorta İl / Sigorta Müdürlüğünü bilgilendirmek gibi zorunlulukları olduğu kendilerine hatırlatılacaktır.

Sağlık İşleri İl Müdürlükleri Tarafından Sigorta İl / Sigorta Müdürlüklerine Masrafların Bildirilmesi,
Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerinden, resmi veya özel sağlık tesislerinden laboratuar ve eczanelerden Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi ile yardım gören gruplar için “Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine” Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanmaya hak sahibi kişilerin faturalarından ayrı olarak intikal edecek “yurtdışı” faturaları;

a) Çift nüsha ise, bir nüshasına Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi fotokopisi eklenerek,
b) Tek nüsha ise, sağlık tesislerinden intikal eden faturalara ait icmal listesi mevcut ve bunlar da tedavi bedelleri kayıtlı ise, bu listelerin birer fotokopileri ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi fotokopisi eklenerek veya,
c) Genelgemiz eki icmal listesi düzenlenerek,
Sigorta İl / Sigorta Müdürlüklerine gönderilmesinde anılan seçenekler kullanılarak derhal masraf bildirimi yapılacaktır.
Ayrıca, genelgemiz ekleri Sağlık Yardım Belgesi ile İcmal Listesindeki açıklamalar dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesinin Düzenlenmesi ve Özelliği
Sağlık yardımından yararlanacak tüm kişiler, belgenin 4 üncü kısmına kaydedilecek, kayıt yapılacak kişi sayısının çok oluşu ve kayıt yapılacak yerin yeterli olmaması veya değişik adreslerde ikamet edilmesi nedeniyle yada başka bir sebepten dolayı aynı yardım hakkı süresi için birden fazla belge düzenlenebilecektir.
Belgenin 5.1 kısmına, akit ülke sigorta kurumlarının geçici ikamet için vermiş olduğu yardım hakkı süresi kadar ve en fazla bir yıllık süre , daimi ikametler için altı aylık süre kaydedilecektir. Ayrıca daimi ikamet koşuluna göre sağlık yardım hakkına sahip olanlar için ilgi “b” de kayıtlı genel yazımız eki “Beyan ve Taahhüt Belgesi” ilgililere doldurtulup imzalattırılacaktır.
Altı aylık sürenin bitiminden sonra yeniden düzenlenecek belgenin başlangıç tarihi , bir önceki belgenin bitim tarihi olabileceği gibi, belgenin yeniden düzenlenmesi talep edilen tarih de olabilecektir.
Altı aylık sürenin bitiminden sonra yeni belge düzenlenmesi esnasında , ilgililerin sağlık yardım hakkının devam edip etmediği konusunda dosya ve Kurum kayıtlarından gerekli (yaş durumu, öğrencilik, çalışma durumu v.s.) tespitlerin yapılması gerekmektedir.
Belgenin düzenlenmesi sırasında Kurumumuz mevzuatına göre sağlık yardım hakkı altı aylık süreden önce sona erecek hak sahibi kişilerin tespit edilmesi durumunda, bu kişilerin her birine yardım hakkının sona ereceği tarihe kadar ki süre için ayrı bir belge düzenlenecektir.
Tedavisine devam edilmek üzere bağlı bulunduğu sigorta kurumunun izni ile Ülkemize gelenler ile kaza ve meslek hastalığı sigortasına bağlı arazları nedeniyle sağlık yardım hakkına sahip olanlara yapılacak yardımlar konusunda, akit ülke sigorta kurumlarını talepleri doğrultusunda bilgilendirmek için işlemlerin takibinin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, anılan kişiler adına her vak’ aya ve daimi ikametler için en fazla 6 aylık süre için Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi düzenlenecek ve belgeye yalnız tedavi görecek kişi kaydedilecektir.

Hasta Sevkleri, Yol Parası ve Zaruri Masraf Karşılıklarının Ödenmesi.
Sözleşmeli ülke sigorta mercileri adına Kurumumuz mevzuatına göre sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hak sahibi kimselerin, bulundukları yerlerdeki sağlık tesislerince yapılan muayeneleri sonucu ileri tetkik ve tedavileri için sevk edildikleri yerlere tıbbi durumlarının gerektirdiği vasıta ve sağlık durumları nedeniyle kendilerine başka birinin eşlik etmesinin tıbben gerekli (hekim raporunda veya sağlık kurulu raporunda belirtmek kaydıyla) bulunduğu hallerde refakatli olarak sevklerinin yapılmasını ve bu konuda Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığının 3-248 Ek sayılı genelge hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.
İleri tetkik ve tedavileri için sevk işlemlerini sevki uygun gören sağlık tesisince yapılacak ve 506 sayılı Kanunun 102 nci maddesine istinaden yol parası ve zaruri masraf karşılıkları Sigorta İl / Sigorta Müdürlüklerimiz Yurtdışı İşçi Hizmetleri Servislerince ödenecektir.

Akit Ülke Sigorta Kurumları ile Masraf Hesaplaşmasının Yapılması,

Akit ülke sigorta kurumları adına ve bu kurumun üyelerine Kurumumuzca sağlanan sağlık ve para yardımı masraflarının ilgili sigorta kurumlarından fiili yöntemle talep edilen gruplar için sözleşmeler ile uygulanmasına ilişkin idari anlaşma hükümlerine göre ülkeler itibari ile tespit edilen dönemlerde hesaplaşma işlemlerin yapılması için, ülkeler itibariyle farklılık gösteren talimatlarımız dikkate alınarak sonuçlandırılacaktır.
Ancak, Kurumumuzun sağlık hizmetini satın alması nedeniyle fiili masraf hesaplaşması belirtilen dönemlerde yapılamaması halinde, gecikmeye mahal verilmemesi bakımından ve Genel Müdürlüğümüzün talimatı beklenmeden düzenlenecek masraf faturası formülerleri derhal Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilecektir.

İstirahat Raporları :
Sosyal güvenlik sözleşmeleri, akit taraflardan birinin sigortalısı diğer taraf ülkesinde geçici iş göremezliğe uğraması halinde; şekil ve kapsam itibariyle bulunduğu ülkenin mevzuatının esas alınacağını, para yardımına hak sahibi olup olmadığı, günlük ödenecek miktarı ve ödeme süresinin tayininde, yardım hakkının kazanıldığı ülke mevzuatının geçerli olacağını, hükme bağlamıştır.
O halde, akit ülke sigorta kurumu sigortalısı Kurumumuz mevzuatına göre sağlık yardımlarından yararlanmakta iken, istirahatlı bırakıldığı taktirde hakkında, şekil ve kapsam olarak Kurumumuz mevzuatı esas alınarak işlem yapılacaktır.
Sözleşmeli ülke sigorta kurumu adına muayene ve tedavi için sigortalının başvurduğu Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerinden, sevk edildiği yada sözleşmeler veya protokoller kapsamında doğrudan
başvurduğu resmi ve özel sağlık tesislerince usulüne uygun olarak tek hekim veya sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş istirahat raporları ile yatılı tedavi süreleri kabul edilip, sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin formülerler ile ilgili akit ülke sigorta kurumuna (Belçika sigortalılarına istirahat raporu düzenleyen sağlık kuruluşundan işgöremezlikle ilgili bilgilerin TB 12/2 formülerine aktarılıp onaylanması istenecektir) gönderilecektir.
Hastalığı sebebiyle tedavi altına alınan sigortalıya tek hekim bir defada en çok 10 gün istirahat verebilecek olup, bunu bir defa tekrarlayabilecektir. Tek hekimden alınan istirahat süresinin hiçbir şekilde 20 günü aşmaması gerekmektedir.
İstirahat süresinin 20 günü aştığı hallerde, hasta sağlık kuruluna sevk edilip istirahat süresi sağlık kurulu tarafından belirlenecektir.
Ancak, yatarak tedavilerine lüzum görülen sigortalıların sağlık tesislerinde yattıkları günler bu istirahat sürelerinin dışında sayılacaktır.
Akit ülke sigortalılarına düzenlenen istirahat raporunun, raporu düzenleyen sağlık tesisini bölgesi içine alan Sigorta İl / Sigorta Müdürlüklerine intikali sağlanacak ve iş göremezliğin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren, sözleşmenin uygulanmasına ilişkin formülerin düzenlenip akit ülke sigorta kurumlarına gönderilmesi, bu Müdürlükler tarafından yapılacaktır.
Ancak, Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi düzenleyen müdürlük görev alanının dışında istirahat raporu düzenlenmiş ise, aynı sigortalı için birden fazla müdürlüğün işlem yapmaması ve karışıklığa sebebiyet verilmemesi bakımından, akit ülke sigorta kurumuna bildirim işlemi Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyen Sigorta İl / Sigorta Müdürlüğü tarafından yapılabilmesi için raporun bu Müdürlüğe intikalinin sağlanması gerekmektedir.
Kurumumuz sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına devrinden sonra akit ülke sigortalılarına Kurumumuz mevzuatı uygulamasına ait “C………….” Kodlu belgeler ile veya ilgili sağlık kuruluşunun kullanmış olduğu örnek yazıları ile istirahat verildiği görülmektedir. Sigorta İl / Sigorta Müdürlüklerine intikal eden bu gibi istirahat raporlarının işleme konulması, ancak akit ülke sigorta kurumlarına gönderilmesi için düzenlenecek formülerlere raporların eklenmeyip dosyalarında muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Sponsorlu Bağlantılar
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Okunmamış 23-03-2006, 03:01 PM
Herkul
Standart Cevap: SSK Genelgesi 8-30 Ek Sağlık Yardım Hizmetinin Sunumu

Protezler ve İyileştirme Vasıtalarının Verilmesi ;
Sağlık yardım hakkını akit ülke sigorta kurumundan kazanan ve Ülkemizde geçici veya daimi olarak ikamet eden bir kimse, Kurumumuz mevzuatına göre sağlık yardımı görmekte iken, sağlık kurulu veya ilgili branş hekimi raporuna istinaden ve reçeteye yazılan protez ve iyileştirme vasıtalarının verilmesine tıbben ihtiyaç duyulduğunun tespiti ve temini hususundaki talepler, Sigorta / Sigorta İl Müdürlükleri bünyesinde kurulu Yurtdışı İşçi Hizmetleri Servisine intikal ettirilecektir.
Bu durum, protez ve iyileştirme vasıtasının verilmesinin tıbben uygun bulunduğunun tespiti anlamına gelmekte olup, anılan yardımın temini ile verilip verilmemesine karar alma şekli aşağıda açıklanmıştır.
1) Yardım hakkını veren ülke sigorta kurumunun mevzuatına göre yardımın yapılması.
Tıbben verilmesi öngörülen protez ve iyileştirme vasıtasının masrafları, akit ülke sigorta kurumlarından “Fiili Hesaplaşma Yöntemi” ile talep edilecek gruplar için, sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin izin alma formüleri Sigorta İl / Sigorta Müdürlükleri tarafından düzenlenerek akit ülke sigorta kurumuna gönderilip, yardımın yapılıp yapılamayacağı sorusuna olumlu cevap alındıktan sonra, yardım yapılabilecektir.Ancak, sağlık tesisleri protez yardımı veya iyileştirme vasıtasının tıbben gerekli görülerek ve acil durum nedeniyle yaptığını belirten rapor yada reçetenin Sigorta İl / Sigorta Müdürlüklerine intikal etmesi halinde, bu konuda akit ülke sigorta kurumlarından izin alınmasına gerek olmadığından, düzenlenecek formülerin bir nüshası gönderilerek, yardımın acil durum nedeniyle yapıldığı konusunda bilgilendirme yeterli olacaktır.
2) Yardımı yapan ülke sigorta kurumunun mevzuatına göre (SSK) yardımın yapılması.
Tıbben verilmesi öngörülen protez ve iyileştirme vasıtasının masrafları, akit ülke sigorta kurumlarından “Aylık veya Yıllık Ortalama Maliyetleri Üzerinden Hesaplaşma Yöntemi” ile talep edilecek gruplar için, akit ülke sigorta kurumlarından izin alınmayacak, Kurumumuz mevzuatına göre gerekli prosedürün yerine gelmiş olması durumunda protez’in temini yapılacaktır. Akit ülke sigorta kurumları ile masraf hesaplaşması yapılmayacaktır.
Ancak, temin edilen protezlerin “Vaziyet Kartlarına” kaydedilerek Kurumumuz mevzuatına göre belirlenen süreler itibariyle sağlanıp sağlanmadığı takip edilecektir.
Yukarıda sayılan gruplara öngörülen protez ve iyileştirme vasıtaları konusunda yardımda bulunulurken, sağlık yardım hakkının devam edip etmediğinin tespiti ile katılım payının (her iki grup için) tahsili Yurtdışı İşçi Hizmetlerince, protez ve iyileştirme vasıtalarının temini ile ilgili işlemler, bu Müdürlüğümüzün Malzeme ve Satın alma Servisince yapılacaktır.
T/A 26, A/TR 9, BT.30 ve N/TUR 126 Formülerleri:

Sosyal güvenlik sözleşmesi hükümlerine göre sağlık yardım hakkını Almanya, Avusturya, Belçika ve Hollanda hastalık sandıklarından elde etmiş bir kimse, geçici olarak ülkemizde bulunduğu sırada gerekli muayene ve tedavilerini resmi veya özel sağlık tesislerinde kendi imkanlarıyla ücretli olarak yaptırmaları halinde, tedavi masraflarını gösteren dokümanlı masraf faturalarını bağlı bulundukları hastalık sandığına ibraz ederek masraf iadesi talebinde bulunurlar.
Masraf iadesi talebini alan akit ülke hastalık sandığı sözleşmelerin uygulanmasıyla ilgili belirlenen formüleri doldurup onayladıktan sonra talep sahibinden almış olduğu dokümanlı masraf faturasını ekleyerek, iki nüsha olarak Türkiye’de masraf faturasını düzenleyen yeri bölgesi içine alan Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne göndererek Kurumumuz mevzuatına göre (Bütçe Uygulama Talimatı) ödenecek meblağın tespitini ve kurumlarına bildirilmesini talep etmektedirler.
Akit ülkelerin hastalık sandıkları formülerler eki masraf faturası bedellerini ilgililere ödeme kararı almış olarak Kurumumuz göndermiş olduğundan, bu konuda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 57.maddesinin uygulanması düşünülemez. Yapılacak İşlem Kurumumuz mevzuatına göre (Bütçe Uygulama Talimatına Göre) iade edilecek tutarı tespit etmektir.
Diğer bir husus ise, Kurumumuz sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi ve bu sağlık tesislerinde Kurumumuz adına işlemlerin takibinin yapılmaması nedeniyle T/A 26, A/TR9, BT.30 ve N/TUR 126 formülerleri ekinde alınan masraf faturalarının değerlendirme işlemleri, Sigorta İl / Sigorta Müdürlüklerinin bünyesinde kurulu Yurtdışı İşçi Hizmetleri Servislerince yapılacaktır.
Ancak tıbbi nedenle yardıma ihtiyaç duyulduğu hallerde Sağlık İşleri İl Müdürlüklerinden bu konuda yardım talep edilebilecektir.Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerince yapılmış olan tedaviye ait masraf fatura bedelleri aynen kabul edilip, diğer sağlık kuruluşlarına ait masraf faturaları Bütçe Uygulama Talimatına göre tespit edilen miktarlar üzerinden ilgili formülere kaydedilip onaylandıktan sonra masraf faturası da eklenip yetkili hastalık sandığına iade edilecektir.

İki Ülkeden Aylık Sahibi Olanlara Sağlık Yardımı Yapılması :
“Her iki akit taraf mevzuatına göre ödenmesi gereken aylıklardan yararlanan aylık sahibi ve aile bireylerinin, sağlık yardımlarından ülkesinde daimi olarak oturduğu akit tarafın mevzuatına göre, yararlanacakları ” hükmü, sosyal güvenlik sözleşmelerinin ortak ve temel hükümlerinden biridir.
Bu nedenle, 05.11.1999 tarih ve 802338 sayılı Genel Yazıda belirtildiği üzere, hem Türkiye’ den ve hem de sözleşmeli ülke sigorta kurumlarından aylık alan bir kimsenin, ikametini daimi olarak Türkiye’ ye nakletmediği sürece adına Kurumumuz tarafından sağlık karnesi düzenlenmesi mümkün değildir. Bu durumdaki kişiler, Ülkemizde geçici bulundukları için sözleşmeli ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş sağlık yardım hak sahipliği formülerine sahip olmaları gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.


İbrahim ULAŞ Dr. Özkan DALBAY
Genel Müdür Yrd. Genel Müdür V.
Kurum Başkanı V.
İmza İmza


EKLER :
EK-1 : Sağlık Yardım Belgesi
EK-2 : İcmal ListesiDAĞITIM :
Gereği : Bilgi :
- Başkanlığa Bağlı Merkez Ünitelerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
- Sağlık ve Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığına
Merkez ve Taşra Teşkilatına
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNE GÖRE SAĞLIK YARDIM BELGESİ

1 Sağlık Yardım Hakkını Veren Ülke Adı :
2 Sağlık Yardım Hakkı Formülerinin Rumuzu :
3 Sigortalı Gelir / Aylık Sahibi
Adı ve Soyadı :
Doğum Tarihi :
Dosya Numarası :
4 SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANACAK OLANLAR HAKKINDA BİLGİLER
Adı ve Soyadı D. Tarihi T.C. Kimlik No Yakınlığı
Türkiye’deki İkamet Adresi Telefon Numarası


5 BİLDİRİM

5.1

4.kısımda kayıtlı kişi / kişilerin …………….……………...tarihinden …………….…………….…
dahil tarihine kadar Kurumumuz (SSK) mevzuatına göre sağlık yardım hakkı / hakları vardır.
Tıbben gerekli görülecek hallerde sağlık yardımının yapılmasını.
5.2
Acil haller hariç, protez yardımı yapılmadan önce 6.kısımda kayıtlı müdürlükten muvafakat alınması gerekir.

………….. ………………tarihinden itibaren iş göremezlik durumunun tespiti ile bu konuda düzenlenecek istirahat raporunun 6.kısımda kayıtlı müdürlüğe intikalinin temini gereklidir.

Sağlık yardımı yalnızca,………………………………………………………………………….
bağlı tıbbi arazları nedeniyle yapılabilir.
Tıbbi arazları belirten yazı Ek’ tedir.
6 SİGORTA İL / SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNÜN ONAYI
Adı Adresi İmzası Tanzim Tarihi :
……/……/………………..
Mühür
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
- Bu belgenin aslı hak sahiplerinden alınmayacaktır. Ancak her türlü yardımı yapan sağlık kuruluşu bu belgenin fotokopisini alarak masraf faturası ile birlikte SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne intikal ettirme zorunluluğu vardır.
- Gerekli görülecek bir konuda bilgi almak için 6. kısımda kayıtlı Müdürlük ile temasa geçiniz.
- Sağlık yardım masrafları Kurumumuz Sağlık İşleri İl Müdürlüklerince 6. kısımda kayıtlı Müdürlüğe bildirilecektir.

SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNE GÖRE SAĞLIK YARDIM BELGESİ
AÇIKLAMA
Sigorta İl / Sigorta Müdürlüklerinin Dikkatine
1- Bu belge, Sigorta İl / Sigorta Müdürlükleri tarafından ve aşağıda belirtilen akit ülke sigorta kurumlarınca verilen sağlık yardım hakkı, formülerleri dikkate alınarak düzenlenecektir.
Almanya : T/A 11, T/A 12, T/A 23 (T7-10) ……………….(fiili)
T/A 9, T/A 20, T/A 21 (T 11/1, T 11/2)……(aylık ortalama maliyet)
Avusturya : A/TR 3, A/TR3-A, TR/A6……………………..(fiili)
A/TR 4 (T/Ö6, TR/A5, Ö/T7, T/Ö7a)…….(aylık ortalama maliyet)
Belçika : BT.8, BT.10, BT.16……………………………(fiili)
BT.6…………………………………………(aylık ortalama maliyet)
Fransa : SE.208.01 FT, SE.208.02 FT, SE.208.04 FT, SE.208.05 TF…..(fiili)
SE.208.06 AFT, SE.208.06 CFT SE.208.17 FT, SE.208.18 TF…..(fiili)
SE.208.19 FT, SE.208.28.FT, SE.208.30 FT……………………(fiili)
SE-208.07 FT, SE-208.09 FT,………………………….(yıllık ort.maliyet)
Hollanda : N/TUR 106, N/TUR 111, N/TUR 112………………………(fiili)
N/TUR 109, N/TUR 121………………………………...(aylık ort.maliyet)
Makedonya : MC/TR 4, TR/MC 10…………………………………………(fiili)
TR/MC 5, MC/TR 6…………………………………….( aylık ort.maliyet)
Arnavutluk : AL/TR 4, AL/TR 6, AL/TR 10…………………………….(fiili)
AL/TR 5…………………………………………………..( aylık ort.maliyet)
KKTC : K.K.T.C. / T.C. 3, K.K.T.C. / T.C. 5, K.K.T.C. / T.C. 6, K.K.T.C./T.C. 7…..(fiili)
Romanya : R/TR 3, R/TR 4, TR/R 5, TR/R 6, ……..(fiili)
Azerbaycan : Tüm gruplara ait masraf hesaplaşması fiili yöntemle yapılmaktadır.
Bosna-Hersek: Tüm gruplara ait masraf hesaplaşması fiili yöntemle yapılmaktadır.
Çek : Tüm gruplara ait masraf hesaplaşması fiili yöntemle yapılmaktadır.
2- Sağlık yardımından yararlanacak sigortalı, aylık sahibi ve aile bireylerinin tamamı, 4.kısma kaydedilecek ve kaydı yapılanların durumlarına göre “yakınlığı” kısmına kendisi (sigortalı, gelir veya aylık sahibi için) eşi, kızı, oğlu, annesi ve babası olarak belirtilecektir. Kayıt işleminden sonra boş kalan satırlar uygun bir şekilde kapatılacaktır.
3- Belge eksiksiz ve silinti, kazıntı olmadan ve tanzim tarihi gün, ay, yıl olarak kaydedilip, okunaklı doldurulacak, şef (görevli) ve müdür yardımcısı veya müdür tarafından imzalanıp onaylanacaktır.
4- 5.2 kısmındaki seçenek karelerinden birinci kare düzenlenecek belgelerde her zaman işaretli olacaktır.
5- 5.2 kısmındaki seçenek karelerinden ikinci, üçüncü ve dördüncü kareler, tedavisine davam edilmek üzere bağlı bulunduğu sigorta kurumunun izniyle Ülkemize gelenler ile kaza ve meslek hastalığı sigortasından sağlık yardım hakkına sahip olanlar için işaretlenecektir.


SİGORTA İL / SİGORTA MÜDÜRLÜKLERİNE EK-2
MASRAF BİLDİRİMİNİN YAPILMASINA AİT İCMAL LİSTESİ
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü…….…………….…..Sigorta İl / Sigorta Müdürlüğü
….. 1 2 3 4 5 6 7 ….. ….. …...
Sıra
No
Sigortalının
veya
Aylık Sahibinin
Adı ve Soyadı Hastanın Adı
Yakınlığı
Ülkesi Formüler
Rumuzu ve Dosya No Tedavi İle İlgili İşlem Yapıldığı Tarih ( Yatılı Tedavi Tarihleri Belirtilecektir) Yapılan Yardımın Mahiyeti Tutarı
(YTL)

Toplam :İCMAL LİSTESİ EK : 2
Sağlık İşleri İl Müdürlüklerinin Dikkatine

AÇIKLAMA :

1- İcmal listesi, Sağlık İşleri İl Müdürlükleri tarafından düzenlenip, Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyen ilgili Sigorta İl / Sigorta Müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.
2- Müdürlük gerekli bulduğu bilgilerin (muayene, ayaktan tedavi, yatılı tedavi, laboratuar, tetkik vs.) kaydının yapılması için, boş bırakılan sütunları kullanabilecek veya yeniden sütun ilavesi yapabilecektir.
3- İcmal Listesindeki sütunların masraf bildirimi için doldurulması gerekmektedir.
Ancak sütunların tamamının doldurulması için yeterli bilgi bulunmaması halinde 2, 5 (formüler rumuzu ve dosya numarası birlikte) 6, 7 ve “tutarı” sütunlarının doldurulması yeterli olabilecektir.
Bu bilgilerin de mevcut olmaması halinde ve masraf hesaplaşması fiili yöntemle yapılan gruplar için mevcut bilgiye istinaden İcmal Listesi doldurulup, ilgili sağlık kuruluşuna gönderilerek gerekli olan bilgilerin tamamlanıp iadesi talep edilecektir.
4- Sütun 6’ ya ayaktan tedavi, yatılı tedavinin başlangıç ve bitişi, laboratuar, tetkik, reçete……v.b gibi tarihlerin yazılması gerekmektedir.
5- Sütun 7’ ye muayene, tedavi, laboratuar, ilaç……. v.b gibi yardımın mahiyeti kaydedilecektir.
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla

Seçenekler
Stil


SSK Genelgesi 8-30 Ek Sağlık Yardım Hizmetinin Sunumu

SSK Genelgesi 8-30 Ek Sağlık Yardım Hizmetinin Sunumu konusu, EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM/Hukuk Rehberim bölümünde tartışılıyor .Benzer Konular

Konu Kategori
Sağlık Turizmi Ve Sağlık Turizminin Özelikleri P-Q-R-S
Sağlık çalışanlarından 'Sağlık TV' isteği Turksat 1C
SSK Bağ-Kur ve E-S'de ne değişiyor? Muhasebe, Ekonomi, Finans, Borsa
İlk Yardım İlkyardım
Adli Yardım ve Baroların Müdafii Tayin Yükümlülüğü Hukuk Rehberim


Gündemden Başlıklar

Konu Kategori
Evden eve nakliyat Liseler & Üniversiteler
Şehir ve Firma Rehberi Tatil ve Oteller
Tatil ve Oteller Seo

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 01:42 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Tynt Script Sponsored by Information Technology Salary
Bütün Hakları Saklıdır 2005-2011 Rehberim.net