Rehberim

Diaformin 1000 mg

Sağlık bölümü İlaçlar Hakkında Genel Bilgiler / Diaformin 1000 mg konusu gösteriliyor Özet:FORMÜLÜ: Her tablet etkin madde olarak; 1000 mg metformin hidroklorür içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler: Metformin, tip 2 diyabet ...


Go Back   Rehberim > EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM > Sağlık > İlaçlar Hakkında Genel Bilgiler

Diaformin 1000 mg

Açılış Sayfam Yap Reklam Kayıt ol Konuları Okundu Kabul Et

  Sponsorlu Bağlantılar

Cevapla

Seo Seçenekler Stil
  #1  
Okunmamış 17-02-2008, 10:54 AM
DEMET
Standart Diaformin 1000 mg

FORMÜLÜ:
Her tablet etkin madde olarak; 1000 mg metformin hidroklorür içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
Farmakodinamik Özellikler:
Metformin, tip 2 diyabet hastalarında bazal ve post prandiyal plazma glukozunu düşürerek glukoz toleransını iyileştiren biguanid grubu antihiperglisemik ajandır. Etki mekanizması diğer oral hiperglisemik ajanlardan farklıdır.

Metformin başlıca 3 yol ile etkisini gösterir;
1) Hepatik glukoz üretimini azaltır,
2) Kaslarda periferik glukoz alımını ve kullanımını arttırarak, insülin duyarlılığını arttırır,
3) Glukozun bağırsaktan emilimini geciktirir,

Metformin, insulin salınımını uyarmadığı için, sülfonilürelerden farklı olarak, ne tip 2 diyabetli hastalarda ne de normal kişilerde hipoglisemi oluşturmaz ve hiperinsülinemiye sebep olmaz. Metformin tedavisi sırasında, açlık insülin seviyeleri ve gün boyu süren plazma insülin cevabı azalırken, insülin sekresyonu değişmez.

Farmakokinetik Özellikler:
Emilim ve Biyoyararlanım: Oral alınan 850 mg metforminin biyoyararlanımı yaklaşık % 50-60'dır. Metformin ile 850 mg'dan 2550 mg'a kadar dozlarda yapılan çalışmalarda biyoyararlanımın doz ile doğrusal orantılı olmadığı tespit edilmiştir. Bunun nedeni atılımdan ziyade metformin emiliminin doygunluğa ulaşması ve tam olmamasıdır.

Yiyecekler metforminin emilimini geciktirir veya uzatır. Metformin 850 mg tabletin farmakokinetik değerleri; yiyecek ile alındığında, aç karnına alınmasına göre; ortalama plazma doruk konsantrasyonu (Cmax) % 40 oranında daha düşük, eğri altında kalan plazma konsantrasyonu (AUC) % 25 düşük, ve doruk plazma konsantrasyonuna erişme zamanı (Tmax) 35 dak. daha uzundur. Bu düşüklüğün klinik gerekçesi bilinmemektedir.

Dağılım: Metformin plazma proteinlerine ihmal edilebilecek kadar düşük oranlarda bağlanır. Metforminin alışılagelmiş klinik dozlarını takiben, kararlı plazma konsantrasyonlarına 24-48 saat içinde erişilir.

****bolizma ve Atılım: Tek doz intravenöz uygulanmayı takiben metformin idrardan değişmeden atılır ve karaciğerde ****bolizmaya uğramadığı gibi safra yoluyla da atılmamaktadır. Metforminin renal klerensi, kreatinin klerensinden yaklaşık 3.5 kat daha fazladır. Bu durum ilacın başlıca tübüler sekresyon ile atıldığını gösterir. Metforminin ağızdan uygulanmasını takiben emilen ilacın yaklaşık % 90’ı böbrek yolu ile 24 saat içinde atılır. Metforminin plazma yarı ömrü yaklaşık 6.2 saattir.
Sponsorlu Bağlantılar

Konu Raskolnikov tarafından (13-04-2010 Saat 11:38 PM ) değiştirilmiştir.
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Okunmamış 13-04-2010, 11:39 PM
Raskolnikov
Standart Cevap: Diaformin 1000 mg

ENDİKASYONLARI :
Metformin tip 2 diyabetli hastaların glisemik kontrolleri iyileştirmek için tek başına kullanıldığı gibi, egzersiz ve diyet tedavisine ek olarak da kullanılır. Metformin 10 yaşından büyük çocukların kullanımı için uygundur.

Metformin erişkinlerde (> 17 yaş) glisemik kontrolü iyileştirmek için, sülfonilüre veya insülin ile birlikte kullanılabilir.

KONTRENDİKASYONLARI :
Metformin aşağıdaki hastalarda kontrendikedir:
1. Böbrek hastalığı veya böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda (serum kreatinin
seviyesi > 1.4 mg/dL),
2. İlaç tedavisi gerektiren kalp yetmezliği durumlarında,
3. Metformine aşırı duyarlılığı olan hastalarda,
4. Akut veya kronik ****bolik asidozda (diyabetik ketoasidoz, diyabetik prekoma),

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Laktik asidoz:
Metformin birikmesine bağlı olarak meydana gelebilen laktik asidoz nadir ancak ciddi bir ****bolik komplikasyondur. Laktik asidozun bildirildiği hastalar belirgin böbrek yetmezliği olan diyabet hastalarıdır. Laktik asidozun insidansı; kontrolü kötü yapılmış diyabet, ketozis, uzun süreli açlık, aşırı alkol alımı, karaciğer yetmezliği ve hipoksi ile giden risk arttırıcı durumların iyi kontrol edilmesi ile azaltılabilir.

Böbrek fonksiyonlarının izlenmesi:
Metforminin böbrek yolu ile atıldığı bilinmektedir. Bu yüzden metforminin birikme ve laktik asidoz geliştirme riski, renal fonksiyonlarının bozulma derecesiyle orantılı olarak artar.
Bu yüzden, serum kreatinin seviyeleri yaşına göre normalin üzerinde olan hastalar metformin kullanmamalıdırlar. İleri yaştaki hastalarda ise metformin dikkatli kullanılmalı ve etkili en düşük doz tercih edilmelidir. 80 yaşın üzerindeki yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları düzenli olarak takip edilmeli ve ilacın maksimum dozu verilmemelidir.
Radyolojik görüntüleme yapılacak hastalarda intravenöz kontrast madde böbrek fonksiyonlarında ani değişikliklere sebep olabileceğinden, metformin bu hastalarda geçici olarak (48 saat önce) kesilmeli ve böbrek fonksiyonları kontrol edildikten sonra tekrar başlanmalıdır.

Hipoksik durumlar:
Hipoksi; kardiyovasküler şok, akut konjestif kalp yetmezliği, akut miyokard enfarktüsü ve diğer hipoksik durumlarda, laktik asidoz ile birlikte seyrettiği için ve prerenal azotemiye sebep olabileceğinden metformin tamamı ile kesilmelidir.

Cerrahi uygulamalar:
Her türlü cerrahi operasyon öncesinde (hastanın ağızdan katı ve sıvı gıda alımına engel olmayan küçük cerrahiler hariç) metformin kullanımı geçici olarak durdurulmalı ve hastanın böbrek fonksiyonları ameliyat sonrasında kontrol edilmeden tekrar başlanmamalıdır.

Alkol alımı:
Alkol, metforminin laktat ****bolizması üzerindeki etkisini potansiyalize eder. Bu yüzden hastalar aşırı alkol almaması konusunda uyarılmalıdır.

Bozulmuş karaciğer fonksiyonları:
Bozulmuş karaciğer fonksiyonları ile birlikte laktik asidoz görülebildiğinden, metformin karaciğer hastalığının laboratuvar ve klinik bulgularının olduğu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Hipoglisemi:
Normal koşullar altında metformin alan hastalarda hipoglisemi oluşmaz. Ama kalori alımı az ise meydana gelebilir.

Kan glukoz kontrolünün kaybı:
Herhangi bir diyabetik rejim ile stabilize edilmiş hastalarda; ateş, travma, enfeksiyon veya cerrahiye bağlı olarak glukoz kontrolünde bozulma görülebilir. Bu gibi durumlarda metformin kesilmeli ve insülin uygulanmalıdır.

Gebelikte kullanım:
Metformin, gebelik kategorisi B olan bir ilaçtır.
Son çalışmalar göstermiştir ki; gebelik sırasında kan glukoz seviyelerinin anormal olması konjenital anomali riskini arttırmaktadır. Çoğu uzman gebelik esnasında insülin kullanılmasını önermektedir. Metformin açıkça gerekli olmadığı sürece gebelik süresince kullanılmamalıdır.

Emziren annelerde kullanım:
Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediği için emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Çocuklarda kullanım:
Metforminin tip2 diyabetli, 10-16 yaşlar arasındaki pediatrik hastalarda etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmıştır. Çocuklarda önerilen maksimum günlük doz 2000mg’dır.
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Okunmamış 13-04-2010, 11:40 PM
Raskolnikov
Standart Cevap: Diaformin 1000 mg

Araç ve makine kullanmaya etkisi :
Metformin tedavisi hipoglisemiye neden olmaz. Bu yüzden makine ve araç kullanma becerisi üzerine olumsuz bir etkisi yoktur. Yine de metformin ile birlikte diğer antidiyabetik ilaçları kullanan hastalar hipoglisemi açısından dikkatli olmalıdırlar.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Gastrointestinal etkiler: Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve kilo kaybı görülebilir (> % 10). Bu yan etkiler sıklıkla tedavinin ilk başlangıcında meydana gelebilir ve çoğu vakada kendiliğinden geçer. Gastrointestinal semptomları azaltmak için metforminin yemeklerle veya yemekten sonra günde 2 veya 3 doza bölünmüş şekilde alınması tavsiye edilir. Dozun yavaş arttırılması gastrointestinal tolerabiliteyi arttırabilir. Ağızda ****lik tat yaygındır (% 3).
Bazı aşırı duyarlı kişilerde hafif eritem bildirilmiştir. Bu gibi yan etkilerin sıklığı oldukça azdır (< % 0.01).

Uzun süreli metformin kullanan hastalarda B12 vitamininin emiliminin ve serum seviyesinin azalması görülür, ve genellikle klinik olarak anlamlı değildir (< % 0.01).

Laktik asidoz çok seyrek görülür (0.03 vaka/1000 hasta yılı)
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ :
Furosemid: Furosemid, metforminin renal klirensinde belirgin bir değişiklik olmaksızın plazma ve kan Cmax değerini % 22, ve kan AUC değerini % 15 oranında arttırır. Metformin ile birlikte uygulandığında ise; furosemidin renal klirensinde bir değişiklik olmaksızın; Cmax değeri % 31 azalır, AUC değeri % 12 azalır ve terminal yarı ömrü % 32 azalır.

Nifedipin: Sağlıklı gönüllülerde tek doz olarak yapılan bir çalışma göstermiştir ki; nifedipin metforminin plazma Cmax değerini % 20 ve AUC değerini % 9 arttırmıştır. Metforminin Tmax ve yarı ömrü etkilenmemiştir. Nifedipin metforminin emilimini arttırmıştır. Metforminin nifedipin üzerine etkisi ise minimaldir.

Katyonik ilaçlar:
Renal tübüler sekresyon ile atılan katyonik ilaçların (digoksin, morfin, prokainamid, kinidin, ranitidin, triamteren, trimetoprim, vankomisin vb.) teorik olarak metformin ile etkileşim potansiyelleri vardır. Bu tip bir etkileşme metformin ve oral uygulanan simetidin arasında izlenmiştir. Metforminin, plazma ve kan doruk konsantrasyonu % 60 artmış; plazma ve kan AUC değeri % 40 artmıştır. Metforminin ise simetidinin farmakokinetiği üzerine etkisi yoktur. Her ne kadar bu tip etkileşmelerin teorik olduğu düşünülse de katyonik ilaç alan hastalarda yine de dikkatli olunmalıdır.

Diğerleri: Hiperglisemi meydana getirmeye meyilli bazı ilaçlar, glisemik kontrolün kaybolmasına neden olabilir. Bu ilaçlar tiazidler ve diğer diüretikler, kortikositeroidler, fenotiazinler, tiroid ilaçları, östrojenler, oral kontraseptifler, fenitoin, nikotinik asit, sempatomimetikler, kalsiyum kanal blokerleri ve izoniaziddir. Bu ilaçlar metformin kullanan hastaya verildiğinde, hasta hiperglisemi riski açısından dikkatli takip edilmelidir. Metformin alan hastalarda bu tür ilaçların kullanımı kesildiğinde ise, hasta hipoglisemi açısından dikkatle takip edilmelidir.

Metformin plazma proteinlerine çok az miktarda bağlandığı için plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan salisilatlar, sülfonamidler, kloramfenikol ve probenesid gibi ilaçlarla az etkileşim gösterir.
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Okunmamış 13-04-2010, 11:40 PM
Raskolnikov
Standart Cevap: Diaformin 1000 mg

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
Tip 2 diyabetli hastalardaki hipergliseminin tedavisi için sabit bir metformin dozu yoktur. Metformin dozu hastaya göre günlük maksimum doz aşılmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Maksimum günlük doz erişkin için 2550 mg, çocuklar için (10-16 yaş arası) 2000 mg’dır. Metformin bölünmüş dozlarda yemek ile birlikte verilmelidir. Metformine hem gastrointestinal yan etkileri minimalize etmek açısından, hem de gerekli olan minimum dozu tespit edebilmek için, düşük doz ile başlamak gerekir.

Erişkinlerde kullanım: Günlük 1500 mg’ın altında klinik cevap genellikle beklenmez. Yine de düşük dozda başlamak ve kademeli olarak arttırmak gastrointestinal semptomları minimalize etmek için tavsiye edilir.

Metforminin genellikle başlangıç dozu yemeklerle birlikte verilen günde 2 defa 500 mg veya günde tek doz 850 mg'dır. Doz artışı, günlük doz 2000 mg'a kadar, haftada 500 mg veya 2 haftada 850 mg'ı aşmamalıdır. İki hafta sonra; günde 2 defa 500 mg'dan günde 2 defa 850 mg'a geçilebilir. Maksimum günlük doz 2550 mg'ın verildiği hastalarda ilave kan glikoz kontrolleri gereklidir. 2000 mg üzerindeki dozlar 3 kerede verildiğinde daha iyi tolare edilir.

Çocuklarda kullanım: Genellikle başlangıç dozu yemekler ile birlikte günde 2 defa verilen 500 mg metformindir. Doz artışı gerekli olduğunda haftada 500 mg olarak yapılmalıdır. Maksimum günlük doz 2000 mg’dır. Dozlar öğünlere bölünmüş şekilde verilmelidir.

Diğer antidiyabetik tedaviden geçiş: Hastalar bir başka standart oral hipoglisemik ajan tedavisinden (klorpropamid hariç) metformine geçerken, genellikle geçiş periyodu gerekli değildir. Klorpropamid kullanan hastalarda ise klorpropamid vücutta uzun süre bulunabileceği için, özellikle ilk 2 hafta hasta hipoglisemi yönünden dikkatli olarak takip edilmelidir.

Erişkinlerde metformin ve oral sülfanilüre tedavisinin birlikte kullanımı: Eğer hastalar metforminin maksimum dozuna 4 hafta süresince cevap vermemişler ise; daha önce sülfonilürelerle tedavi başarısız olmuş olsa bile metforminin maksimum dozuna devam ederken, oral sülfonilüreler kademeli olarak eklenmelidir. Metformin ve sülfonilürelerin birlikte kullanımı esnasında istenilen kan glikoz kontrolü her bir ilacın dozu ayrı ayrı değiştirilerek ayarlanabilir.

Eğer hasta 1 ile 3 ay süresince kombine tedaviye her 2 ilacın da maksimum dozu kullanılmasına rağmen yeterli cevabı vermemiş ise; insüline de geçmeyi içeren alternatif tedaviler düşünülmelidir.
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Okunmamış 13-04-2010, 11:40 PM
Raskolnikov
Standart Cevap: Diaformin 1000 mg

DOZAŞIMI ve TEDAVİSİ :
Metforminin çok yüksek doz alınmasında dahi hipoglisemi gözlenmemiştir. Ama bu durumda laktik asidoz meydana gelmektedir. Metformin zehirlenmesi görülen hastalarda diyaliz önerilmektedir.

SAKLAMA KOŞULLARI :
25o C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ :
Diaformin 850 mg Tablet

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI :
100 Film tabletlik blister ambalajlarda.

Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.

Reçete ile satılır.

RUHSAT TARİHİ VE NO.: 23-12-2005 / 206-99

RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ :
ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Haseyad II.Kısım No:228
34670 İkitelli – İstanbul

Mayıs 2002
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla

Etiketler
diaformin

Seçenekler
Stil


Diaformin 1000 mg

Diaformin 1000 mg konusu, Sağlık/İlaçlar Hakkında Genel Bilgiler bölümünde tartışılıyor .Benzer Konular

Konu Kategori
Tam 1000 Kelİme(en Gereklİ 1000 Kelİme) Yabancı Dil
At Yarışları Tüzüğü Hukuk Rehberim
1000 Secelcted Avatars MSN Messenger


Gündemden Başlıklar

Konu Kategori
Evden eve nakliyat Liseler & Üniversiteler
Şehir ve Firma Rehberi Tatil ve Oteller
Tatil ve Oteller Seo

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 08:34 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Tynt Script Sponsored by Information Technology Salary
Bütün Hakları Saklıdır 2005-2011 Rehberim.net