Rehberim

Misyonerlik nedir?

EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM bölümü İslam ve insan / Misyonerlik nedir? konusu gösteriliyor Özet:Misyonerlik nedir ? Misyoner, bir dini yayma amacıyla, başka bir ülkede bulunanlardır. Kelimenin kökeni Latincedir. Misyonerlik faaliyetleri tüm dinler için ...


Go Back   Rehberim > EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM > İslam ve insan

Misyonerlik nedir?

Açılış Sayfam Yap Reklam Kayıt ol Konuları Okundu Kabul Et

  Sponsorlu Bağlantılar

Cevapla

Seo Seçenekler Stil
  #1  
Okunmamış 03-12-2007, 11:54 AM
derbent
Standart Misyonerlik nedir?

Misyonerlik nedir?
Misyoner, bir dini yayma amacıyla, başka bir ülkede bulunanlardır. Kelimenin kökeni Latincedir. Misyonerlik faaliyetleri tüm dinler için geçerli değildir


Misyonerliğin Hıristiyanlık dininde büyük bir önemi vardır. Hıristiyanlık tarihinin ilk misyoneri olan Aziz Pavlus gibi, pek çok Aziz misyonerlik faaliyetinde bulunmuştur. Misyoner deyimi özellikle 1660'lardan itibaren özel bir görev alan Hıristiyan din adamı anlamında kullanılmıştır. Yine kilise tarafından "İncil’i vaz’eden kişi" anlamında kullanılmıştır. Misyonerler Hıristiyanlığın ilerleyen süreçlerinde sadece yabancı bir dilden olanı değil, kendi mezheplerinden olmayan insanları dahi kendi mezheplerine çekmek amacını gütmüşlerdir.
Kiliseye göre misyonerlik görevinin Hz.İsa tarafından ilk olarak havarilere verildiği ileri sürülmektedir. Buna dayanak olarak da Matta İncil’i gösterilmektedir:
18. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi; Gökte ve yeryüzüne bütün yetki bana verildi.
19. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin.Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin.
20. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim" (Matta İncili, 18-20)
Anadolu kökenli olan Pavlus’un Hıristiyanlıktaki önemi onun daha ilk yıllarında yaptığı önemli uğraşlardan kaynaklanmaktadır. Bunların en önemlisi Hıristiyanlık adına yaptığı Batı Anadolu, Makedonya ve Yunanistan'a yolculuklarıdır. Onun yaptığı yolculukları önemli kılan faktörler ise özellikle sünnet olmayı reddeden ve Tevrat'ın kurallarına boyun eğmek istemeyen Romalı putperest toplulukları sünnetsiz ve kuralsız olarak Hıristiyanlığa alması olmuştur. Bu nedenle çeşitli baskılara maruz kalmıştır. Diğer bir önemli faktör ise Pavlus'un gittiği yerlerde kiliseler kurması ve bunları örgütlemiş olmasıdır. Yani bir bakıma organize yapılan ilk misyonerlik hareketidir.

Başta Hıristiyanlık olmak üzere bazı İslam dışı dinlerde ötekilere dini tebliğ etmek, onları dine kazanmak kutsal bir vazife, âdeta bir ibadettir. İslam'da da dine davet ve dinin tebliği ümmetin (Müslümanların) önemli bir vazifesidir. Peygamberimiz (s.a.) Hz. Ali'ye hitaben, "Senin sayende, senin çabalarınla bir insanın hidayete kavuşması (Müslüman olması) senin için, dünyanın en değerli nimetlerine sahip olmandan daha hayırlıdır" buyurmuştur. Bu teşvikler sebebiyle olmalıdır ki, Müslüman tüccarlar, dervişler ve alimler meşakkatli seyahatlere katlanarak dünyanın hemen her tarafına ulaşmış, insanlara İslam'ı anlatmışlardır.

Bir dini, onun mensubu olmayanlara anlatmak manasında "tebliğ" bir yandan İslâmî bir ödev, diğer yandan başkalarına da tanınmış bir haktır. Ancak tarih boyunca yapılan uygulamalara bakıldığında özellikle Hıristiyanların yaptıkları misyonerlik faaliyetlerini bu masum "tebliğ" çerçevesine sokmanın mümkün olmadığı görülmektedir. Çünkü bu dinin mensupları içinden misyonerlik vazifesini üstlenmiş olan şahıs ve kurumların hem amaçları hem de araçları meşru ve masum değildir.

Misyonerlerin amacı yalnızca insanları Hıristiyanlaştırmak değildir; amaç Batılı Hıristiyan devletlere daha kolay sömürecekleri veya çıkarları yönünde kullanacakları ülkeler ve topluluklar kazandırmaktır. Bu amaç, devletlerin siyasi ve ekonomik çıkarlarına, kilise mensuplarının da dinî arzularına uygun düştüğü için zalim bir ittifak gerçekleşmiş, devletler kiliseyi, kilise de sömürgeci güçleri kullanarak yollarında ilerlemişlerdir. Bu iddianın en açık ve kesin delili tarihtir, tarihten günümüze olup bitenlerdir. Bugün geri kalmış veya kalkınmakta olan ülkelere bakıldığında görülecektir ki, bunlar arasından Hıristiyanlaştırılmış olanlar da, Batılı ve beyaz seçkin topluluklara eşit olamamış, her bakımdan ikinci sınıf insan muamelesi görmüşler, ayrıca Hıristiyanlaşma yüzünden sömürüye karşı dirençlerini kaybettikleri için kılçıksız balık haine gelmişlerdir. Kendilerine uygun görülen, İncil'in de telkin ettiği şefkat, merhamet ve paylaşım değil, ahiret mutluluğu uğrunda dünya mahrumiyetlerine katlanmaktan ibarettir.

Kullandıkları araçlar meşru ve masum değildir; çünkü masum ve meşru bir din tebliği (dini anlatma) eğip bükmeden, aldatmadan, hiçbir şeyi gizlemeden, insanların zaaf ve ihtiyaçlarını istismar etmeden yapılan anlatımdır.
Halbuki Hıristiyan misyonerleri şunları yapıyorlar:

1. Hz. Îsâ'ya vahyedilen kitaptan çok farklı olan, adlarına aziz denilen insanlar tarafından yazılmış ve yazdırılmış bulunan İnciller çerçevesinde oluşmuş Hıristiyan akidesinin ve ritüellerinin insan tabiat ve mantığına ters düşen taraflarını -en azından başlangıçta- ya gizlerler veya olmayacak bir şekilde tevil ederler.

2. İnsanlara, kılık kıyafetleri ve söylemleriyle birer Hıristiyan misyoneri olarak yaklaşmazlar. Ya onlardan biri gibi veya onlara öğretim, tedavi, sosyal, teknik, felaket yaralarının sarılması vb. alanlarda, insanlık ve yüksek ahlak adına hizmet veren kimseler gibi yaklaşırlar. Muhataplarını istedikleri kıvama getirdikten sonra (kendilerine karşı sevgi, güven ve bağlanma duyguları oluştuktan sonra) ya kendileri veya çağırdıkları başka misyonerler yoluyla dini telkin etmeye başlarlar.

3. Muhatapların dinleri ve gelenekleri konusunda kafa karıştıran, gerçekleri çarpıtan, güzeli çirkin, normali anormal gösteren faaliyetler yaparlar.

4. Her yaşta ve baştaki insanın çeşitli ihtiyaç ve zaaflarını iyi kullanırlar; önce bu ihtiyaçlara cevap verirler, sonra din telkin ederler; hatta dini kabul şartına bağlı yardımları bile tespit edilmiştir.

Böyle bir misyonerlik faaliyetine karşı İslam'ın bakışı ve Müslüman’ın tavrı nedir, nasıldır?
Son hak din olan ve daha önce vahyedilmiş bütün hak dinlerin asıllarını kabul ve tasdik eden -daha önceki ilâhî dinlerde neyin hak olarak durduğu ve neyin değiştirildiği konusunda- kendisini ölçüt olarak takdim eden İslam dini, diğer dinlerin olduğu gibi anlatılmasına karşı çıkmaz; zaten Kur'an da bunları uzun uzadıya anlatmıştır. Ancak bir Müslüman’ı dininden döndürmek için herhangi bir faaliyeti günahların en büyüğü olarak görür ve mutlaka engellenmesini ister. İslam'da en büyük günah dinden çıkmaktır; bu en büyük günahı işletmek için insanların arasına giren ve çeşitli faaliyetler yürütenleri hoş görmek ve bunları -meşru yollar ve usuller ile- engellemeye çalışmamak dini bütün bir Müslüman’dan beklenemez.

ATO’DAN “MİSYONERLİK RAPORU''
RAPORA GÖRE TÜRKİYE MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN HEDEFİ HALİNE GELDİ.
BAŞLANGIÇTA HRİSTİYANLIĞI YAYMA AMAÇLI GÖRÜLEN MİSYONERLİK FAALİYETLERİ DEVLETİN ÜNİTER YAPISINI HEDEF ALIYOR.
FAALİYETLERİ KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YOĞUNLAŞIYOR.
ÇEŞİTLİ PİKNİK, GEZİ EV TOPLANTILARI GİBİ SOSYAL FAALİYETLER VE AYİN, KIŞ OKULU, SEMİNER, KONFERANS GİBİ EĞİTİM AMAÇLI ORGANİZASYONLAR İLE SEMPATİZAN KAZANILIYOR.
ATO BAŞKANI AYGÜN: UYUM YASALARI MİSYONERLİĞİ HORTLATTI.
Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından hazırlanan Misyonerlik Raporu Türkiye’nin misyonerlik faaliyetlerinin hedefi haline geldiğini ortaya koydu. Rapora göre başlangıçta hristiyanlığı yayma amaçlı görülen misyonerlik faaliyetleri etnik ve dini ayrımcılığı körükleyerek devletin üniter yapısını hedef alıyor.
Rapora ilişkin ATO’dan yapılan yazılı açıklamada misyonerlik faaliyetlerinin Güney Kore, ABD, İngiltere, Yeni Zellanda, Avusturya, Almanya, İsveç ve Romanya uyruklu mesih inananları denen şahıslar tarafından yürütüldüğü ve Adana, Edirne, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Antalya, Hatay, Bursa ve Samsun gibi illerden yönlendirildiği belirtildi.
Türkiye’de Hristiyan cemaatinin sayısının 50-55 bin olarak tahmin edildiğine vurgu yapılan raporda, misyonerlik faaliyetleri kapsamında 300’den fazla kilise, çok sayıda kitapevi, 1 kütüphane, 6 dergi, onlarca vakıf, yayınevleri, 5 radyo, çok sayıda manastır, 2 kafe, 1 acente, 1 mahfil, 7 şirket, 1 otel, 1 tercüme bürosu, 7 gazete, 1 tarihi eser, 2 müze, 4 harabe, 1 kale, ve onlarca dernek bulunduğu kaydedildi.
Sadece 2003 yılında 190 misyonerlik faaliyetinin tespit edildiği bunun 27’sinin Bahailik faaliyetine yönelik olduğunu ifade edilen raporda, Bahailik faaliyetlerinin Sivas ve Erzincan illerinde, Hristiyan misyonerlik faaliyetlerinin ise Nevşahir, Adıyaman, Adana, Bursa, Diyarbakır ve Mersin illerinde yoğunlaştığı görülmektedir denildi. Raporda ayrıca Türkiye’de Yehova Şahitleri, Bahailik, Protestan, Katolik, Ortadoks, Süryanilik Misyonerlik Faaliyetleri adı altında çeşitli unsurun bulunduğu ifade edilirken bu unsurların faaliyetlerine ilişkin şu bilgiler verildi:
Yehova Şahitleri: Merkezi New York’ta bulunuyor. Sözlü propogandasını gezici vaizlerle sürdürüyor. Taraftarları evleri kapı kapı dolaşarak kitap, dergi, broşür dağıtıyor, seminer, toplantılar düzenliyor. Ülkemizde merkezi İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya,Hatay, Aydın, Kuşadası ve Mersin illerinde ibadet salonları bulunuyor. 1974 yılında İstanbul’da kurulan “Mukaddes Kitap Kursları Derneği” vasıtasıyla faaliyetlerini sürdürüyor.
Bahailik Faaliyetleri: Faaliyetleri Sivas, Erzincan, Hatay, Adana, Gaziantep, Şanlı Urfa-Birecik, Mersin, Edirne ve İstanbul illerinde yoğunlaşıyor.
Protestan Misyonerlik Faaliyetleri: Merkezi Almanya/Schormdorf’ta bulunuyor. Ankara’da kurdukları Türkiye Protestan Kiliseleri Birliği dışında 2000 yılında 19 adet protestan kilisesi açıldığı bildiriliyor.
Katolik Misyonerlik Faaliyetleri: Vatikan tarafından yönlendiriliyor.
Ortadoks Misyonerlik Faaliyetler: 1980’li yıllardan itibaren Doğu Karadeniz Bölgesi’nde suni bir Ortadoks ayrımcılığı yaratma çabası içerisindeler.
Süryanilik Faaliyetleri: Süryanilik faaliyetleri Mardin merkezli olarak yürütülüyor. Kendi kültür gelenek ve göreneklerini yaşatma ve geliştirme hakkı tanınması yönünde faaliyette bulunuluyor.
BAŞKENT’TE ETKİNLER
Rapora göre Ankara’da özellikle protestan topluluğu ve Yahova Şahitleri’nin faaliyetleri yoğunluk kazanıyor. Protestan topluluğunun misyonerlik faaliyetlerini Kurtuluş Kilisesi’ne bağlı Protestan Kiliseleri yürütüyor. Kurtuluş Kilisesi’ne bağlı 10 kilise bulunuyor. Raporda Bala ilçesi Kesikköprü Beldesi’nde her yıl Ağustos ayında öğrencilerin katıldığı bir çadır kampı kurulduğu ve kamp masraflarının bir şirket tarafından karşılandığı belirtiliyor.
Yahova Şahitleri kapsamında misyonerlik faaliyetinde bulunan grubun merkezi de ABD’de bulunduğu belirtilen rapora göre grup, Ankara’da cemaat adı altında bir oluşumla faaliyet yürütüyor, kendilerine yakın olan vatandaşlara kitap ve broşür dağıtmak suretiyle misyonerlik faaliyetinde bulunuyor.
Ankara Protestan Kurtuluş Kilisesi bünyesinde 2003 yılı içerisinde 60 kişinin din değiştirmesinin sağlandığı, 15 kişinin vaftiz edildiği, halen kilisenin 130 kişiden oluşan faal bir grubunun olduğu belirtilen raporda sözkonusu grubun yüzde 10’unun üst düzey grubuna, yüzde 40’ının orta gelir grubuna, yüzde 40’ının dar gelirli gruba mensup olduğu ifade ediliyor.
HEYBELİADA RUHBAN OKULU
Rapora göre, İstanbul’da halen 126 kilise, 4 dergi, 1 kafe, 36 dernek, 7 gazete, 12 internet sitesi, 1 müze, 1 otel, 6 radyo, 6 şirket, 44 vakıf ve 2 yayınevi bulunuyor. Gelir seviyesi yüksek semtlerde sinema, tiyatro, kafe ve benzer eğlence merkezlerinde misyonerlik faaliyetleri kapsamında film gösterileri yapılıyor. İki yayınevi eliyle yurt genelinde Hristiyanlık dinini tanıtıcı ve övücü kitap, kaset, broşür, CD, VCD dağıtımı yapılıyor.
Diğer yandan raporda Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos’a Ekümenik vasfı kazandırmak amacıyla, Ortadoks dünyasının lideri olduğu imajını vermek, toplantı , konferans ve ayinler düzenleyerek kamuoyunun ilgisini Fener Rum Patrikhanesi üzerine yoğunlaştırmak, kendisine rakip olarak gördüğü Moskova ve Kudüs Patrikhanesi’nin yetki alanını kısıtlamak ve Heybeliada Ruhban Okulu’ nu açtırmak gayretleri içinde oldukları belirtiliyor.
HEMEN HER İLDE FAALİYETTELER
Raporda, Türkiye’nin diğer illerindeki misyonerlik faaliyetlerinde bulunan unsurlar ise şu şekilde sıralanıyor.
*İzmir’de toplam 8 cemaat ya da topluluk
*Hatay’da Protestan Kilisesi, Katolik Kilisesi ve Vakfı, Apostalit İbadet yeri ve Rum Ortadoks Kilisesi.
*Adana’da Protestan Kurtuluş Kilisesi
*Nevşehir’ de Konstantin Eleni Kilisesi.
*Bursa’da Uluslararası Protestan Kilisesi ve 2 sinegog, Osmangazi İlçesi’nde Yahova Şahitlerine ait bir ibadet yeri. İznik ilçesinde Ayasofya Kilisesi.
*Mardin’ de Süryanilik faaliyetlerinin merkezi olan Deyr-ul Zaferan Manastırı ile Deyr-ul Umur Manastırı.
*Adıyaman’da Süryani Kilisesi
*Kayseri’de Melikgazi ve Ağırnas kasabasında bulunan Aziz Prokopios Kilisesi
*İsparta ve Trabzon’da da çok sayıda kilise
*Antalya’da Antalya Uluslararası Kilisesi, İncil Kilisesi, Aziz Pavlus Kültür Merkezi
*Bodrum’da Ortakent beldesinde bir pansiyon
*Niğde’de Bahailik Grubuna mensup çok sayıda kişi eliyle
*Düzce’de Bir reklam şirketi aracılığıyla
*Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde çok sayıda kilise
*Kocaeli’nde Gölcük ilçesinde bir kadın dayanışma vakfı eliyle
*Edirne’de Bahailere ait El Emin Evi
ATO BAŞKANI AYGÜN
Araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde bulanan ATO Başkanı Aygün, önemli din merkezleri nedeniyle Türkiye’nin jeopolitik bir öneme sahip olduğunu, bu özelliği ile Türkiye’nin hemen her dönemde misyonerlerin iştahını kabarttığını söyledi.
Misyonerlik faaliyetlerinin Haçlı zihniyetinin bir devamı olarak değerlendiririlmesi gerektiğine dikkat çeken Aygün, son yıllarda misyonerlik faaliyetlerinde gözle görülür bir artış olduğunu dile getirdi. Bu artışın en önemli nedeninin misyonerlerin işlerini kolaylaştıran Avrupa Birliği uyum yasaları olduğunu kaydeden Aygün Uyum yasaları misyonerliği hortlattı şeklinde konuştu. Aygün şunları söyledi:
Misyonerler Türkiye’de elini kolunu sallayarak propoganda yapıyor, adeta cirit atıyorlar. Türkiye'de yaşanan ekonomik istikrarsızlıklar ve krizler bu işin tuzu biberi oldu. Geleceğe umutsuz bakan insanlar, özellikle genç nesiller, kolayca kandırılıyor. Evlere, dükkanlara kadar girip mürit arıyorlar. Ceplerine para koyup, gençlerin beyinlerini yıkıyorlar. Türkiye şu an tam anlamıyla misyonerlerin istilası altında. Başkent Ankara’da her köşede örgütlenmişler. Piknik, gezi, ev toplantıları gibi sosyal faaliyetler ve ayin, kış okulu, seminer, konferans gibi eğitim amaçlı organizasyonlar ile sempatizan kazanılıyorlar. Kimse (Siz kimsiniz, ne yapıyorsunuz?) diye soramıyor. Sorulsa bile (Uyum yasaları çıktı) diyorlar. Bu bir işgal değil de nedir?. İşgal olması için ille de silahla mı girilmesi gerekiyor?. Ellerinde din silahı var, başka silaha ne gerek. Ünlü bir Afrika özdeyişi vardır: Özdeyiş (Hristiyanlık Afrika’ya geldiğinde, Afrikalıların toprakları, Hristiyanların ise incilleri vardı. Hristiyanlar bize gözlerimizi kapayarak dua ve ibadet etmemizi öğrettiler. Gözlerimizi açtığımızda onlar bizim topraklarımızı, biz de onların incillerini almıştık) der. Böyle bir durum Türkiye’de yaşanmasın.Uyanık olalım.”
Sponsorlu Bağlantılar
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Okunmamış 03-12-2007, 12:06 PM
nûr-efşân
Standart Cevap: Misyonerlik nedir?

Allah razı olsun gerçekten bu açıklayıcı konu için teşekkür edeiyorum. maalesef ki ülkemizde böle hoş olmayan faaliyetler olmakta inşallah insanlarımız daha da bilinçlenerek bu takım tuzaklara girmezler....
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Okunmamış 03-12-2007, 12:26 PM
derbent
Standart Cevap: Misyonerlik nedir?

maaledef insanlarımız bu tuzaklara çok farklı yollar ve hileler ile düşüyorlar.. Çok uyanık olmamız lazım değil mi.;?
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Okunmamış 03-12-2007, 12:33 PM
nûr-efşân
Standart Cevap: Misyonerlik nedir?

Alıntı:
derbent Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
maaledef insanlarımız bu tuzaklara çok farklı yollar ve hileler ile düşüyorlar.. Çok uyanık olmamız lazım değil mi.;?
işte bizde böle şeyler olmaması için elimizden geldiğince insanlarımızı bilgilendirmemiz lazım zaten böle şeylerde bir takım manevi eksikliklerden kaynaklanmakta belkide biz üstümüze düşen görevlerimizi tam layığıyla yapamıyoruz ve böyle şeyler oluyor Rabb im yar ve yardımcımız olsun Allah bu insanlara hidayet nasip eylesin....
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Okunmamış 03-12-2007, 01:50 PM
pinhân
Standart Cevap: Misyonerlik nedir?

Biz tebliğ ve irşad görevimizi hakkıyla yerine getirebilsek bu gibi şeyler bizim için birer tehlike haline gelmezdi zaten...

Konu için teşekkürler...
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Okunmamış 03-12-2007, 03:33 PM
derbent
Standart Cevap: Misyonerlik nedir?

Alıntı:
kıymık Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Biz tebliğ ve irşad görevimizi hakkıyla yerine getirebilsek bu gibi şeyler bizim için birer tehlike haline gelmezdi zaten...

Konu için teşekkürler...
Ne yapmamız lazım. nASIL olacak bu iş?Mesela biz burada kendimiz söyleyip kendimiz işitiyoruz.. var mı bizim sesimizi duyan? Var mı bu pasajda fikri karşıt ya da olsada biz ona ne kadar tesir edebiliyoruz... Başka ne yapılır. tebliğ için... Önemli olan bunları halletmek ve ondan sonra irşad için çalışmak lazım gelir diye düşünüyorum.. Adamlar her kanaldan bize giriyorlar. parayla incil dağıttırıyorlar. Biz müslümanım diyene paraya dinini öğretemiyoruz... Bu mudur müslümanlık? toplum olarak yozlaşmışız.. at gözlüğü takmışız... Bu dini bu güne kadar getirmiş geçmişimizi küçümser hale gelmişiz.. Adam çıkmış bağırıyor.. İmam-ı Azam kimmiş diyor. yanlış yapmış diyor. peki sen kimsin denilince ben falan proföser , fasır fusur neyse... böyle giderse yakında kiliseler camilerin yanıbaşında beraber olur.. ozaman biz hepimiz bunun hesabını ve vebalini çekeriz... Unutmayın ki Her müslüman dininin görevlisidir.herkes bu gidişattan sorumludur. gözünüzü dört açın... dikkat edin herşey ve heryerde misyonerlik alametleri kendini gösteriyor...
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Okunmamış 03-12-2007, 05:48 PM
EcmeL
Standart Cevap: Misyonerlik nedir?

Allah (cc) bütün müslüman alemini doğru yoldan ayırmasın inşallah...
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Okunmamış 03-12-2007, 06:35 PM
derbent
Standart Cevap: Misyonerlik nedir?

dünya üzerindeki dinler..


<br><br>1. Uzakdoğu Dinleri<br>o » Budizm <br>o » Janizm - Caynacılık <br>o » Sihizm - Sıkh Dini <br>o » Hinduizm <br>o » Şintoizm <br>o » Konfüçyüsçülük <br>o » Taoizm - Taoculuk<br>2. Ortadoğu Dinleri <br>o » Nusayriler <br>o » İslamiyet (Sünnilik) <br>o » Dürziler ve Dürzilik <br>o » Zerdüşt Dini (Mazdaizm) <br>o » Sabiilik <br>o » Yezidilik <br>o » Hıristiyanlık <br>o » Musevilik <br>o » Samirilik<br>3. Yeni Ortaya Çıkan Dinler <br>o » Bahailik <br>o » Moonculuk (Moonlar) <br>o » Tenrikyo Dini <br>o » Tanrının Yolu Topluluğu <br>o » Kadiyanilik (Ahmedilik) <br>o » Uzay Dini (Raelian) <br>o » Rastafarianizm <br>o » Yehovanın Şahitleri <br>o » Mormonlar<br>4. Hıristiyan Kökenli Din ve Akımlar<br>o » Unitaryenler <br>o » Adventistler <br>o » Pentakostalistler <br>o » Kuveykırlar (Quakers) <br>o » Süryaniler ve Süryanilik <br>o » Presbiteryenler <br>o » Maroniler <br>o » Cizvitler <br>o » Kimbangucular <br>o » Metodistler <br>o » Gnostisizm<br>5. Kabile ve Doğa Dinleri<br>o » Vuduculuk - Vodoo <br>o » Nambalar Dini <br>o » Şamanizm <br>o » Ga’lar ve Ga Dini <br>o » Ainu Dini (Aynu Dini) <br>o » Azteklerin Dini <br>o » Dinka Dini <br>o » Maori Dini<br>6. Tanrıyı veya Dini Reddeden Akımlar <br>o » Ateizm <br>o » Agnostisizm <br>o » Panteizm <br>o » Pan-enteizm<br>7. Satanizm<br>o » Satanizm <br>8. Taraftarı Kalmayan Din ve Akımlar<br>o » Druidler <br>o » Mani Dini (Maniheizm) <br>o » Paflikyanlar <br>o » Ebiyonitler <br>o » Bogomiller <br>o » Tapınak Şövalyeleri <br>o » Hurufiler<br>9. Eski Medeniyet Dinleri<br>o » Eski Mısır Dini <br>o » Hitit’lerin (Eti) Dini <br>o » Urartular’ın Dini <br>o » Eski Yunan Dini <br>o » Etrüks Medeniyeti ve Dini <br>o » Phryg (Frig) Dini <br>o » Girit (Minos) Dini <br>o » Sümerlerin Dini <br>o » Fenikeliler Dini <br>o » Eski Roma Dini <br>o » Mu (Nacaallar) Dini<br>10. Tarikatlar / Kültler / Mezhepler<br>o » Alevilik <br>o » Scientologistler <br>o » Melamiyyeler <br>o » Müsebbihelik <br>o » Şeyhilik <br>o » Vehhabiler <br>o » Köle Kadınlar Tarikatı <br>o » Kaderiyye Mezhebi <br>o » Nacilik <br>o » Ahilik <br>o » İsmailik Mezhebi <br>o » Hariciler <br>o » İmamilik <br>o » Bayramilik <br>o » Kızılbaşlık <br>o » Mevlevilik <br>o » Rafizilik <br>o » İbazilik <br>o » Sadilik <br>o » Batinilik / Sabbah Kültü <br>o » Sühreverdilik <br>o » Mutezille Mezhebi <br>o » Zeydiyye Mezhebi <br>o » Caferi Mezhebi <br>o » Cennet Yolcuları <br>o » Masonluk <br>o » Düsukilik <br>o » Yılan Eğiticileri <br>o » Gaudiya Vaişnavizm <br>o » Anglikanizm <br>o » Tanrının On Emri <br>o » Sahaja Yogacılar <br>o » Evrensel Yol (The Way)<br>o » Mans Kutsal Kuralcıları <br>o » Tanrının Çocukları <br>o » Cennetin Kapısı <br>o » Oshocular <br>o » Celvetilik <br>o » Hıristiyan Bilim Kilisesi <br>o » İnsan Tapınağı <br>o » Edebi Değerler <br>o » Birleşik Kilise <br>o » Branch Davidians <br>o » Diyet Tarikatı <br>o » Chino'nun Gerçek Adaleti


Dünya üzerinde ne kadar din olursa olsun; Hak din ve Tek Din İSLAM'
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Okunmamış 03-12-2007, 08:40 PM
nûr-efşân
Standart Cevap: Misyonerlik nedir?

Alıntı:
derbent Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Ne yapmamız lazım. nASIL olacak bu iş?Mesela biz burada kendimiz söyleyip kendimiz işitiyoruz.. var mı bizim sesimizi duyan? Var mı bu pasajda fikri karşıt ya da olsada biz ona ne kadar tesir edebiliyoruz... Başka ne yapılır. tebliğ için... Önemli olan bunları halletmek ve ondan sonra irşad için çalışmak lazım gelir diye düşünüyorum.. Adamlar her kanaldan bize giriyorlar. parayla incil dağıttırıyorlar. Biz müslümanım diyene paraya dinini öğretemiyoruz... Bu mudur müslümanlık? toplum olarak yozlaşmışız.. at gözlüğü takmışız... Bu dini bu güne kadar getirmiş geçmişimizi küçümser hale gelmişiz.. Adam çıkmış bağırıyor.. İmam-ı Azam kimmiş diyor. yanlış yapmış diyor. peki sen kimsin denilince ben falan proföser , fasır fusur neyse... böyle giderse yakında kiliseler camilerin yanıbaşında beraber olur.. ozaman biz hepimiz bunun hesabını ve vebalini çekeriz... Unutmayın ki Her müslüman dininin görevlisidir.herkes bu gidişattan sorumludur. gözünüzü dört açın... dikkat edin herşey ve heryerde misyonerlik alametleri kendini gösteriyor...
kardeşim bu kadar da ümitsiz olmayınız elbette birşeyler yapılıyor. ülkemizde bu tip misyonerlik faaliyetleri görülüyorsa bu bizim hiç birşey yapmadığımız anlamına gelmez!!! ha şunu diyebilirimki belki bir eksiğimiz gediğimiz olabilir ama hiçbirşey de yapılmıyor kimse diyemez
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Okunmamış 04-12-2007, 09:35 AM
derbent
Standart Cevap: Misyonerlik nedir?

Alıntı:
belief Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
kardeşim bu kadar da ümitsiz olmayınız elbette birşeyler yapılıyor. ülkemizde bu tip misyonerlik faaliyetleri görülüyorsa bu bizim hiç birşey yapmadığımız anlamına gelmez!!! ha şunu diyebilirimki belki bir eksiğimiz gediğimiz olabilir ama hiçbirşey de yapılmıyor kimse diyemez
kesinlikle ümitsiz değilim, Cenab-ı Hakk Kur'an-ı keriminde "لاَ تَقْنَطُوا ""ümidinizi kesmeyiniz" buyuruyor.ümitsizlik Allah tan ümit kesmek insanı küfre götürür. Benim demek istediğim herkes knnuşuyor ama kim kimin ne yaptığını bilmiyor. Ve gerekli yerlere ulaşılamıyor.sanki herkes birbirine anlatıyor.
Alıntı ile Cevapla
  #11  
Okunmamış 04-12-2007, 01:11 PM
Fasil
Standart Cevap: Misyonerlik nedir?

Biz müslümanlar hakikatleri hakkıyla anlatabilsek,insanlar bu türden tuzaklara düşmezler,'Kulaklar doydu gözler aç' der bir büyüğümüz bu söz aslında çok şey anlatır.Hakikatleri temsil keyfiyetine ulaşabilirsek bu tehlike ortadan kalkar inşallah...Rabbim ulaştırsın.
Alıntı ile Cevapla
  #12  
Okunmamış 04-12-2007, 01:27 PM
pinhân
Standart Cevap: Misyonerlik nedir?

derbent;

Yorumunuzu ümitsizlik olarak algılamıyorum, sadece siz bardağın boş kısmını görmüşsünüz.
Misyonerlik faaliyetleri; bizim tebliğ ve irşad çalışmalarımızın yanında -her ne kadar biz görevimizi yeterince yapamasak da- devede kulak gibi kalır...

Biz görevimizi tam ifa edemiyoruz, edemiyoruz ki defter kitap görmemiş masum Anadolu insanı, batıla kaymayı daha cazip görüyor... Birsürü sünneti çelişkili diye, Buhari, Müslim gibi en büyük hadis ravilerini dikkate almayıp zırvalarla uğraşan müslümanlar var...

Bunun nedenini bizim tebliğ çalışmalarımızın keyfiyetinde değil de, kendi dini yaşantımızın keyfiyetinde aramak daha doğru olur kanaatimce...

Erkeğimizin göbek kısmının, bayanımızın da basen kısmının genelde yağ topluyor olması aslında ince bir püf noktasıdır.
Demek istediğim şu ki; farzları bile alelacele kılıp, sünnetleri ekseriyetle terkedip, aydınlanması gereken geceleri ısrarla karanlığa atıp, yanımızda gördüğümüz, kolayca düzeltebileceğimiz münkeri düzeltmeyip, hülasa iman direklerimizi çatırdatıp, çıkar da biz müslümanız, mü'miniz dersek, o diplomalı cühela kısmı açığımızı görür ve o noktadan vurur...

Hasılı; durmuyoruz, ama koşmuyoruz da....

Dilim sürçmüş ya da saçmalamış olabilirim, kusuruma bakmayın..
Alıntı ile Cevapla
  #13  
Okunmamış 04-12-2007, 03:21 PM
derbent
Standart Cevap: Misyonerlik nedir?

Alıntı:
kıymık Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
derbent;

Yorumunuzu ümitsizlik olarak algılamıyorum, sadece siz bardağın boş kısmını görmüşsünüz.
Misyonerlik faaliyetleri; bizim tebliğ ve irşad çalışmalarımızın yanında -her ne kadar biz görevimizi yeterince yapamasak da- devede kulak gibi kalır...

Biz görevimizi tam ifa edemiyoruz, edemiyoruz ki defter kitap görmemiş masum Anadolu insanı, batıla kaymayı daha cazip görüyor... Birsürü sünneti çelişkili diye, Buhari, Müslim gibi en büyük hadis ravilerini dikkate almayıp zırvalarla uğraşan müslümanlar var...

Bunun nedenini bizim tebliğ çalışmalarımızın keyfiyetinde değil de, kendi dini yaşantımızın keyfiyetinde aramak daha doğru olur kanaatimce...

Erkeğimizin göbek kısmının, bayanımızın da basen kısmının genelde yağ topluyor olması aslında ince bir püf noktasıdır.
Demek istediğim şu ki; farzları bile alelacele kılıp, sünnetleri ekseriyetle terkedip, aydınlanması gereken geceleri ısrarla karanlığa atıp, yanımızda gördüğümüz, kolayca düzeltebileceğimiz münkeri düzeltmeyip, hülasa iman direklerimizi çatırdatıp, çıkar da biz müslümanız, mü'miniz dersek, o diplomalı cühela kısmı açığımızı görür ve o noktadan vurur...

Hasılı; durmuyoruz, ama koşmuyoruz da....

Dilim sürçmüş ya da saçmalamış olabilirim, kusuruma bakmayın..
esteğfirullah güzel bir noktaya temas etmişsiniz. bu şekilde müslümanlar eksiklerini tamamlamalı. birbirine yardımcı olmalı. elinden tutmalı.. sağolun teşekkür ederim..
Alıntı ile Cevapla
  #14  
Okunmamış 04-12-2007, 07:06 PM
nûr-efşân
Standart Cevap: Misyonerlik nedir?

Alıntı:
derbent Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
kesinlikle ümitsiz değilim, Cenab-ı Hakk Kur'an-ı keriminde "لاَ تَقْنَطُوا ""ümidinizi kesmeyiniz" buyuruyor.ümitsizlik Allah tan ümit kesmek insanı küfre götürür. Benim demek istediğim herkes knnuşuyor ama kim kimin ne yaptığını bilmiyor. Ve gerekli yerlere ulaşılamıyor.sanki herkes birbirine anlatıyor.
şimdi bizde burda konuşuyoruz ama kalkıpda ben bunu yapıyorum ben şunu yapıyorum demek de kanaatimce doğru değil! bence herkes böyle olaylar için bir silkelenip kendine gelmeli ve elinden ne geliyorsa üstüne ne düşüyorsa onu yapmalı başkası napmış ne etmiş siz bunları boşverin ne yapabilirm diyin(diyelim).....
Alıntı ile Cevapla
  #15  
Okunmamış 05-12-2007, 01:50 PM
derbent
Standart Cevap: Misyonerlik nedir?

mesela siz şurayı yani sanal ortamı düşünürsek burada neler yapabiiyoruz..?
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla

Etiketler
misyoner, misyonerlik, misyonlerler ne yaparlar

Seçenekler
Stil


Misyonerlik nedir?

Misyonerlik nedir? konusu, EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM/İslam ve insan bölümünde tartışılıyor .Benzer Konular

Konu Kategori
Bilgisayar DONANIM-YAZILIM-İNTERNET hakkında yararlı bilgiler ! Diğer Bileşenler
Bios Nedir? Ayarları - Bios Nasıl Güncellenir? Bios Kurtarma ve Peformans Ayarları Driver / BIOS / Firmware
Risale-i Nur Nedir ve Nasıl Bir Tefsirdir Risale-i Nur
modem nedir Ağ (Network)
ülkemizdeki misyonerlik faaliyetlerini deşifre eden kişi .. {okuyun lütfen }. Yazı & Yorum


Gündemden Başlıklar

Konu Kategori
Evden eve nakliyat Liseler & Üniversiteler
Şehir ve Firma Rehberi Tatil ve Oteller
Tatil ve Oteller Seo

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 10:51 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Tynt Script Sponsored by Information Technology Salary
Bütün Hakları Saklıdır 2005-2011 Rehberim.net