Rehberim

Tecvid dersleri...

İslam ve insan bölümü Kur'an-ı Kerim / Tecvid dersleri... konusu gösteriliyor Özet:Önemli Duyuru: ALINTIDIR 1)HARF-İ MEDD: Kelime olarak “uzatma harfi” demektir. Uzatma harfleri üç tanedir. Bunlar: a) Vav b) Ya c) ...


Go Back   Rehberim > EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM > İslam ve insan > Kur'an-ı Kerim

Tecvid dersleri...

Açılış Sayfam Yap Reklam Kayıt ol Konuları Okundu Kabul Et

  Sponsorlu Bağlantılar

Cevapla

Seo Seçenekler Stil
  #1  
Okunmamış 14-07-2007, 08:45 PM
pinhân
Thumbs up Tecvid dersleri...

Önemli Duyuru: ALINTIDIR

1)HARF-İ MEDD: Kelime olarak “uzatma harfi” demektir. Uzatma harfleri üç tanedir. Bunlar:
a) Vav b) Ya c) Elif
a) VAV HARFİ :Peki vav harfi ne zaman harfi medd (uzatma harfi ) olur?
- Vav harfi sakin olup kendinden önceki harfin harekesi de ötre olursa, o zaman vav, harf-i medd olur.
(SAKİN: Harekesi olmayan harf demektir = yani üstünü , esresi ve ötresi olmayacak.)Örnekleri görelim:
Kırmızı renkte yazılmış olan vav harflerine dikkat edelim. Göreceksiniz ki bu harflerden hiç birinin harekesi yok ve kendinden önceki harflerin hareksi de, hepsinde “ ÖTRE ” olarak gelmiştir. Peki, iyide bu ne anlama geliyor o zaman? Kardeşlerim bu şu demek; Burada ki “ vav ” harfi , kendinden önceki harfi uzatacak demektir.Öğle ise ne kadar uzatacak? Şimdi buna dikkat edelim: Ağzımızdan “elif “ kelimesi çıkana kadar geçen süre ne kadarsa , bizde o kadar, o harfi uzatacağız. Başka bir değişle, elimizi tamamen açarak bir masanın üzerine koyalım.(avuç içi masaya yapışacak şekilde) sonrada şehadet parmağımızı bir kez havaya kaldırıp – indirelim. İşte biz bu geçen kısa zamana tecvit ilminde “Bir elif miktarı uzatmak ”diyoruz.
O halde şu soruyu hiç unutmayalım: Bir elif miktarı ne demek?
(Şehadet parmağımızı bir kez kaldırıp indirecek kadar geçen zamana bir elif miktarı diyoruz.)
Şimdi yukardaki örneklere bir kez daha bakalım.( sağdan – sola doğru = Arkadaşlar burada daima sizin SAĞINIZ VE SOLUNUZ esas alınmıştır, ekranın değil.) Vav’dan önce hangi harfler gelmiş:
Biz harekesi “ötre” olan bu harfleri okurken bir elif mikdarı uzatarak okuruz.Bunları türkçe olarak gösterirsek şöyle okumalıyız: Nû , Rû ,Mû , Tû , Cû , Kû . Sanıyorum anlaşılmıştır.

b) YA HARFİ: “Ya” harfi ne zaman harfi medd olur? “Ya” harfi sakın olup, kendinden önceki harfin
harekesi “ESRE Olursa o zaman “Ya “ harfi , harfi medd olur. Yani diğer bir deyişle “Ya ” harfi bir elif
mikdarı uzatılarak okunur. Şimdi örneklerini görelim:
Burada ki “Ya “ harfinden hiç birinin harekesi yoktur. Hepsi sakindirler. “Ya “ harfinin harfi med olması için kendi sakin, kendinden önceki harfin hareksi de “ESRE “ Olması gerekir. Zaten hepsinin harekesi de esredir. Öğle ise biz bu “Ya” harfinden önce gelen, bu harfleri, bir elif miktarı uzatar
Sponsorlu Bağlantılar
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Okunmamış 14-07-2007, 08:46 PM
pinhân
Standart Cevap: Tecvid dersleri...

2)SEBEB-İ MEDD: Uzatma sebebi demektir. Bu da iki kısma ayrılır:


a)HEMZE : Harekesi olan “Elif ’e “ hemze denir. Örnek :

b)SÜKUN : Daha önce gördüğümüz gibi , harekesi olmayan ( yani ne esresi, ne ötresi ve nede üstünü olmayan ) harfe biz

Sükun diyoruz. gibi. Bakınız bu harflerin hiç birinin harekesi yoktur.

Dolayısı ile harekesi olmayan harfe sakin harf diyoruz. Burada şunu da ekleyelim:

CEZZİMLİ “ olan harflere de “SÜKUN “ diyoruz.

Mesela: gibi.
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Okunmamış 14-07-2007, 08:47 PM
pinhân
Standart Cevap: Tecvid dersleri...

3) MEDD-İ TABİÎ :Harfi medden sonra sebeb-i medden hiç bir şey bulunmazsa, o zaman “Medd-i tabii” olur.
Bir elif miktarı uzatmak Vaciptir:

( Daha önceki bilgilerimizden hatırlayalım; harfi medd yani uzatma harfleri üç tane idi. Bunlar :


sebebi meddi de hatırlayalım: hemze = harekli elif ve SÜKUN = harekesiz ve cezzimli harf idi )

Örnekler :

Arkadaşlar sanıyorum sizin de dikkatinizden kaçmamıştır. Aslında daha önce görmüş olduğumuz harfi medd ile Meddi Tabiî aynı şeylerdir. Fark sadece şuradadır. Harfi medden sonra sebebi medden bir şey gelmemiş olacak ki, o zaman meddi tabii olsun. Öğle ise gelin, karışık gibi gelse de, şu cümleyi bilelim: Her meddi tabii harfi medd olur ama her harfi med meddi tabi olmayabilir. Zira harfi medden sonra sebebi medden bir şey gelirse, o zaman meddi tabii olmaz.Burada ki medd harflerinden sonra (Kırmızı ile işaretlenmiş elif,ya ve vav harfleri) sebeb-i Medden hiç bir şey olmadığı için meddi tabii olmuşlardır. Fakat bir de şu örneklere bakalım:


Bakın burada,kırmızı ile yazıp altını çift çizgi ile işaretlediğimiz iki tane medd harfi var. Onlardan sonra da Mavi ile yazdığımız sebeb-i medden “hemze “ gelmiş. Ama sanıyorum dikkatinizden kaçmamış olacak, bakın oradaki işaretli eliflerden sonra , sebebi medden harekeli hemze gelmiş. Öğle ise burası meddi tabi olmaz. Neden ? Çünkü Harfi Medden sonra sebebi medden hiçbir şeyin gelmemesi gerekir. Burada ise “hemze” gelmiştir.
NOT: Medd-i Tabii ne kadar uzatılacak? Bir elif mikdarı uzatılacak. Yani şehâdetparmağımızı birkez kaldırıp indirecek kadar (bir zaman) uzatacağız. Hatırlarsanız, birde demiştik ki; ağzımızdan “Elif “ kelimesi çıkana kadar geçen bir süredir bu.


ÖRNEKLER :
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Okunmamış 14-07-2007, 08:47 PM
pinhân
Standart Cevap: Tecvid dersleri...

5) MEDD-İ MUTTASIL :
Tanımı: Harfi medden sonra sebebi medden ayın ağzı şeklinde ki hemze gelir ve her ikisi de aynı kelimede
bulunursa, o zaman MEDDİ MUTTASIL olur. Meddi muttasılın meddi VACİP’tir.Örneklerle görelim:

Arkadaşlar bakınız burada medd harflerininin altını işaretlemiş bulunuyorum. Dikkat edecek olursanız çift çizgi ile altlarını çizdiğim ve kırmızı ile yazdığımız medd harflerinden sonra, Mavi kalemle yazdığım, sebebi medden ayın ağzı şeklinde ki “hemze” gelmiş ve her ikiside aynı kelimede bulunmuştur. Peki bu meddi muttasılı kaç elif miktarı çekeceğiz? Dört elif miktarı çekeceğiz. Dört elif miktarı ne demek? Dört elif mikdarı demek , elimizi bir masanın üzerine koyacağız ve şehâdet parmağımızı 4 defa, arka arkaya kaldırıp indireceğiz. İşte bu geçen süreye “ Dört elif mikdarı “ uzatma diyoruz.Bir başka deyişle 4 defa elif (Elif elif elif elif) okuyacak kadar geçen süreye 4 elif miktarı denir.
ÖRNEKLER
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 659x353 and weights 23KB.
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Okunmamış 14-07-2007, 08:48 PM
pinhân
Standart Cevap: Tecvid dersleri...

6)Medd-i Munfasıl :( Dört elif miktarı uzatmak caizdir.)
Tanımı: Harfi medden sonra sebebi medden ayın ağzı şeklinde ki hemze DEĞİLDE, DİK ELİF şeklindeki

hemze” gelir ve harfi meddle ayri ayri kelimelerde bulunursa, o zaman MEDDİ MUNFASIL olur. Meddi munfasılın meddi CÂİZ’dir. Peki caiz ne demektir? Caiz demek , dört elif miktarı çekilse de olur çekilmese de olur. Ancak kıraat imamımız iki elif miktarından aşağı uzatmamıştir. Şimdi bunu örneklerle görelim:


Kırmızı ile yazarak altını çift çizgi ile çizdiğim medd harfinden sonra, mavi ile belirttiğim sebebi medden DİK ELİF gelmiş ve ikisi de ayrı ayrı kelimelerde bulunmuştur. Öğle ise burada MEDDİ MUNFASIL meydana gelmiştir ve 4 elif miktarı çekmekte caizdir. Yani isteyen 2-3-4 elif miktarı çekebilir. Fakat şunu hatırlatmak isteri ki; Bizler İmamı asım ve onun ikinci ravisi olan HAFS ‘a göre okuyoruz ve oda bu tecvidi 4 elif miktarı çekmiştir.Ama dediğim gibi kıraat imamları arasında “ittifak ” sağlanmamıştır.


ÖRNEKLER

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 821x465 and weights 50KB.
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Okunmamış 14-07-2007, 08:48 PM
pinhân
Standart Cevap: Tecvid dersleri...

7)Medd-i Lâzım : ( Dört elif miktarı uzatmak vaciptir.)

Tanımı: Harfi medden sonra sebebi medden “SÜKUN’u lazım “ gelirse , o zaman meddi lazım olur.Peki SÜKUN’U LAZIM ne demektir? Kur’an-i Kerim’i okurken ister duralım veya isterse geçelim, her iki durumda da var olan “SÜKUN’a “ SÜKUN’u lazım denir. Bunu örnekle görelim ;


Arkadaşlar üç tane kelime yazdık.İçlerinde Hurufu mukattaa da olan bu harf ve kelimeleri okurken,sanki uzun yazılmış gibi okuyoruz. (Elif lam mim diye okunan ilk kelime uzun yazıldığında,nasıl yazıldığını, ok işaretlerinden sonra açıkça görüyorsunuz.

“ Yasin” örneği de bunun gibi.) Bu durumda, harfi medden sonra gelen SÜKUN’e dikkat edelim. Kırmızı ile yazdıklarımız harfi meddir. Yani uzatma harfleridir. Ondan hemen sonra gelen ve mavi renkle yazdığımız ise “ SÜKUN’u lazımdır” Kısaca harfi medden sonra sebebi medden SÜKUN’u lazım gelmiştir. Yani şunu demek istiyoruz: BAKIN HARFİ MEDDEN sonra CEZZİMLİ bir harf gelmiştir.Bu cezzimi kaldırmamız mümkün değildir. Siz Kuran okurken ister durun isterseniz durmayın, bu cezzimi okumak zorundasınız. İşte böyle SÜKUN’e “LAZIM SÜKUN ” diyoruz.

MEDDİ LAZIMI DÖRT BAŞLIK ALTINDA İNCELEYECEĞİZ

a) Meddi Lazım Kelime-i Musakkale:Arkadaşlar buradaki harfi medd ve sebebi medd (SÜKUN’u lazım) aynı kelimede meydana geldiği için ve de şeddeli olduğundan bu ismi almıştır. Zaten dört bölümde de harfi medden sonra sebebi medden cezzimli bir harf gelmekte. Kısaca harfi medd ve sebebi medd aynı kelimede meydana geldiği için bu ismi almıştır. Bunu örneklerle görelim:

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 696x67 and weights 6KB.
Arkadaşlar, bu örneklere bakalım, burada kırmızı renkte yazıp parantez içine aldığımız bölüm Kur’an-i Kerim’de ki yazılı hali. Parantez içine almadığımız bölüm ise, size “ SÜKUN’u lazımı “ açık olarak gösterelim diye yazdık( mavi renkli ve cezzimli olan LAM ve KAF harfine dikkat edin) Çift çizgi ile çizdiğimiz harfi medleri sanıyorum hemen gördünüz. Dikkat edelim şimdi; Parantez içine aldığımız kelime de harfi medden sonra ne gelmiş ? ŞEDDELİ BİR harfin geldiğini açık olarak görülüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Söyleyelim: Harfi medden sonra ŞEDDELİ bir harf geldiği için ve bu da aynı kelimede bulunduğu için diyoruz ki burada MEDDİ LAZIM KELİMEİ MUSAKKALE VAR ve dört elif miktarı uzatmakta vaciptir. Bir kez daha belirteyim. Altlarını tek çizgi ile çizdiğim(Mavi tek çizgi) yerler ise şeddeli harfin açık yazılışını göstermek içindir. Zaten arka arkaya gelen bu iki harf görülüyor. Birincisi cezzimli ikincisi harekeli olan bu iki harf,yazı kurallarına göre birleştirilmiş ve başına da şedde konmuştur.


b) Meddi Lazım Kelime-i Muhaffefe: Bu bölümde de harfi medd ve sebebi medd yine aynı kelimede cereyan ediyor. Ne var ki burada harfi medden sonra gelen SÜKUN, a şıkkında olduğu gibi şeddeli değil de cezzimlİ gelmiştir. Bir kez daha diyelim; Harfi medden sonra sebebi medden cezzimli bir harf gelmiş ve de aynı kelimede bulunmuş oluyor.Bu durumda burada ki tecvidin adı Meddi lazım kelimei MUHAFFEFE (cezzimli) olur. Bunu örneklerle görelim:


Arkadaşlar, burada ki harfi medd, baştaki elifin üstünde olan ve adına “ mukadder = takdir edilmiş
dediğimiz eliftir ve biz onu size, okunan elifin üstünde kırmızı ile gösterdik. Ondan sonra gelen mavi yazılı lam hafinin üstünde ki SÜKUN’da lazım SÜKUN’dur. Bu tecvidden Kurani Kerimde sadece iki yerde( Yunu suresi 59 ve 91. ayetlerinde) bulunmaktadır. Tekrar edelim: Harfi medden sonra sebebi medden lazım SÜKUN ( buradaki cezzimli) gelmiş ve ikisi de bir kelimede cereyan ettiği için Meddi lazım Kelimei Muhaffefe olmuştur.


c) Meddi Lazım Harfi Musakkele: Arkadaşlar yukarıdaki iki şıkkı aynen tekrar etmek durumundayız. Çünkü yukardaki kelimelerde geçen kural bu kez de harflerde meydana gelecek. Tanım yine aynı: Harfi Medden sonra sebebi medden SÜKUN’u lazım gelirse meddi lazım harfi musakkele olur. Yani harfi medden sonra ŞEDDELİ HARF gelir.d) Meddi Lazım Harfi Muhaffefe: Bu son şıkta da yine harfi medden sonra sebebi medden SÜKUN gelir ve de bu olay kelimede değil harfte cereyan ettiği için harfi muhaffefe adını alır.
Örneklerle görelim:

Arkadaşlar bakın tek olarak Kurani Kerimde gördüğümüz bu harfler okunurken açık bir şekilde yazdıklarımız gibi okunur. Bu olayda harfi medden sonra gelen SÜKUN ( yani cezzim )sadece harfte gerçekleştiği için bu tecvide de Meddi lazım Harfi Muhaffefe diyoruz. Arkdaşlar böylece en zor tecvidlerden birini bitirmiş oluyoruz , elhamdulillah .ÖRNEKLER

Alıntı ile Cevapla
  #7  
Okunmamış 14-07-2007, 08:49 PM
pinhân
Standart Cevap: Tecvid dersleri...

8) Medd-İ ArIz: (Meddi arızın dört elif miktarı çekilmesi caizdir.)
Tanımı:Harfi medden sonra sebebi medden SÜKUN’u arız gelirse meddi arız olur. Peki ;
SÜKUN’u Arız neye derler: Kuran-i Kerimi okurken , Durulduğu zaman olan ama geçildiği zaman olmayan SÜKUN’e SÜKUN’u arız diyoruz. Biz bunu örnekle görelim: Mesela Kur’an i Kerim okurken duraklar vardır. Biz genelde buralarda dururuz. Durduğumuz zaman kelimenin sonu cezzimli olmuş olur. Cezzimli olunca da SÜKUN meydana gelmiş olur.
Mesela;
Arkadaşlar burada birinci örneğe bakalım. Tek çizgi ile altını çizdiğimiz NUN harfine dikkat edelim.
Gördüğünüz gibi sonu “ÜSTÜN gelmiş. Bu normalde bütün Kuran-i Kerim’de böyledir.Şayet biz ayet
bittiği zaman , ara vermeden okursak bu ayetin sonunda ki üstünü okuruz ve durmadan devam ederiz. Şayet duracak olursak , ikinci örnekte çitf çizgi ile altını çizdiğimiz gibi, ayetin veya durduğumuz kelimenin sonunu (esre – üstün ve ötre olması fark etmez) CEZZİMLİ OKURUZ.Demek ki şu bilgi unutulmamalı: Biz kelimenin sonunda durduğumuz takdirde, kelimenin sonu cezzimli olmuş olacak ancak; eğer durmaz devam edersek o zaman da CEZZİM ortadan kalkmış olacaktır. Buna göre SÜKUN’u arızın tanımına bir kez daha bakalım: Durduğumuz da var olan fakat durmadan okumaya devam edersek ortadan kalkan SÜKUN’e , ARIZ SÜKUN denir. Meddi Arızı üç başlık altında inceleyebiliriz:a)Kelimenin SONU ÜSTÜNİle biterse, bunu üç çeşitten biri ile okuyabiliriz:

1) TUL ile okuyabiliriz: Dört elif miktarı uzatmaktır.(Yani dört elif miktarı çekerek okuyabiliriz)
2) Tevassut ile okuyabiliriz: (İki veya üç elif miktarı uzatarak okumaya denir.)
3) Kasr ile okuyabiliriz: (Buda bir elif miktarı okumaktır. )
Şimdi bir örnek yazalım. Biz bu örneği yukarda ki üç şekilden biri ile okuyabiliriz:

Bakınız bu kelimenin sonu üstün ile bitmiş. Fakat Biz Kur’an-i Kerim-i okurken burada duracak olursak, sonu CEZZİMLİ olur. Yani sonu SÜKUN olur. Bu kelimeyi ister tul, ister tevassut ve istersek kasr ile okuyabiliriz.

b)Kelimenin SONU ESRE İle biterse , bunu dört ayrı çeşitten biri ile okuyabiliriz:

1) Tul ile okuyabiliriz.
2) Tevassut ile okuyabiliriz.
3) Kasr ile okuyabiliriz.
4) Ravm ile okuyabiliriz. Peki RAVM ne demektir : Gizli bir ses ile harekeyi talep etmeye denir.Ravm yapılacak kelimenin sonunu okurken sesinizin üçte ikisi gidip,geri kalan üçte biri ile kelimenin sonundaki esre veya ötre olan harekeyi okumaya denir.Yalnız bu hareke tam bir hareke olmayıp, harekeye işaret eden küçük bir uygulamadır.
Şimdi bunu ( b şıkkını) örneklerle görelim :

Sonu “Esre “ ile bittiği için, yukarda ki dört ayrı şıktan birine göre okuyabiliriz.


c) Kelimenin SONU ÖTRE İle biterse , bunu da yedi çeşit okuyabiliriz: Bunları görelim:
1) Tul ile okuyabiliriz.
2) Tevassut ile okuyabiliriz.
3) Kasr ile okuyabiliriz.
4) Tul ile işmamı birlikte okuyabiliriz.
5) Tevassut ile işmam birlikte okuyabiliriz.
6) Kasr ile işmam birlikte okuyabiliriz.
7) Ravm ile okunur birlikte okuyabiliriz. Kardeşlerim şimdi de bunu örneklerle görelim:

Kardeşlerim hemen İŞMAM’ın tanımını yapalım: SÜKUN’dan sonra dudakları ( uçlarını birbirine bitiştirmeyerek) yummaya denir. İşmam sadece ötrede olur.Kelimenin sonunda bulunan ötre harekesine dudaklar ile işaret etmektir. Kısaca sükundan sonra ötreye işaret edilerek dudakların ileriye doğru toplama işlemine işmam diyoruz.
KARDEŞLERİM bir kez daha net bir şekilde belirtelim: TUL : Dört elif miktarı uzatarak okumaktır. TEVASSUT: İki veya Üç elif mikdari çekerek uzatmaktır. KASR: Bir elif miktarı çekerek okuma şekline denir. Bir elif miktarını da daha önce geniş bir şekilde anlattık.
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Okunmamış 14-07-2007, 08:50 PM
pinhân
Standart Cevap: Tecvid dersleri...

9)Medd-i Lîn : Lin harfinden
sonra sebebi medden SÜKUN gelirse Meddi Lin
olur. Ancak önce lin harflerini


görelim: Bunlar iki tane olup

VAV

ve

YA
Harfleridir. Peki Meddi
Lin ne zaman olur? Bu iki harften biribir kelimede sakin ( Yani CEZZİMLİ) olarak
bulunur ve kendilerinden önceki harfin harekesi de

ÜSTÜN

olarak gelirse Meddi Lin olmuş olur. Örneklerle görelim:


Kıymetli arkadaşlar,
bakınız burada lin harflerini kırmızı ile belirttik. Bunlarveharfleridir.
Dikkatetti iseniz lin
harflerinden önceki harflerin harekesi de “ÜSTÜN
olarak gelmiş. Şayet biz bu kelimeleri durmayarak okursak sonlarında ki
tenvin ve harekeleri de okuruz. O takdirde de
Meddi lin olmaz. Fakat duracak olursak sonunda ki

tenvin ve harekeler sakin (cezzimli)
olmuş olur ve bu durumda da Meddi
lin meydana gelmiş olur.
Meddi linin Meddi
caizdir.
Yani alimler ne kadar uzatılacağı noktasında ihtilaf
etmişlerdir. Bunun için vacip değil caiz olmuştur.
Buna göre bizler Medd-i Lin'i iki başlık altında inceleyeceğiz;a)

Lin
harfinden sonra gelen SÜKUN LAZIM SÜKUN gelirse iki şekilde okunur:1)
Tul olarak okunur.( Dört elif miktarı uzatılarak
okumak.)2)
Tevassut olarak okunur.( İki veya üç elif miktarı
çekilerek okunur.)b)
Lin harfinden sonra gelen SÜKUN, ARIZ SÜKUN ise bu durumda da Medd-i Arızı nasıl
okuyorsak bunu da öğle okumuş oluruz.Kısaca belirtecek olursak ;
a) Sonu üstün ile biterse
üç vecih(çeşit) caiz olur.Tul,tevassut ve kasr.b)Sonu esre ile bitrerse dört
vecih
caiz olur.Tul, tevassut,
kasr ve ravm.c)Sonu öter ile biterse yedi vecih
caiz olur.Tul,tevassut,kasr, tul ile işmam, tevassut ile işmam,kasr ile işmam
bir de ravm ile okuyabiliriz.


ÖRNEKLER
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Okunmamış 14-07-2007, 08:51 PM
pinhân
Standart Cevap: Tecvid dersleri...

7) İHFA:
Tanımı
; Tenvin veya
nunu sakinden sonra ihfa harflerinden biri gelirse, ihfa olur. Arkadaşlar ihfa
yapılırken genizden bir sesin gelmesi
gerekiyor. İhfanın esası budur. Bazen arkadaşlar genizden ses getirdiklerini
sanarak yanlış bir uygulama yapıyorlar. Bunun doğru yapılıp yapılmadığını şöyle
anlayabiliriz. Sesimizi genizden getirirken burnumuzu sıkalım. Şayet ses
kesilir ve burun tıkanırsa ihfa olur. Yoksa ses hala geliyorsa o zaman ihfa
olmaz ama biz ihfa yaptığımız zannederiz. Şimdi ihfa harflerini görelim: İhfa
harfleri 15 tane olup yazacağımız beytin ilk
harfleridir:

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 744x88 and weights 7KB.Şimdi bu harfleri tek tek yazalım:


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 818x85 and weights 4KB.

Şimdi ihfanın bir kez daha tanımını
yapalım: Tenvin veya nunu sakinden sonra
bu onbeş harften biri gelirsen ihfa
olur. İhfanın genizden gelen bir ses olduğunu belirtmiştik. Örnekleri görelim:


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 651x84 and weights 5KB.


Arkadaşlar bu örneklere dikkat edelim. İlk örnekte nunu sakin
dediğimiz cezzimli nun gelmiştir. Onun hemen
arkasından da ihfaArkadaşlar bu örneklere dikkat edelim. İlk örnekte nunu sakin
dediğimiz cezzimli nun gelmiştir. Onun hemen
arkasından da ihfa

harflerinden


gelmiştir. Öğle ise ses genizden getirilerek ve birazda
tutularak okunur. İkinci örnekte ise


tenvinden sonra harfi
gelmiştir. Bu takdirde yine ses genizden ve tutularak okunur. Üçüncü örnekte
aynı şekilde okunur.


ÖRNEKLER

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 875x514 and weights 38KB.
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Okunmamış 14-07-2007, 08:52 PM
pinhân
Standart Cevap: Tecvid dersleri...

12)
İZHAR :
Tenvin veya nunu sakinden sonra izhar harflerinden biri gelirse “
izhar “ olur.


İzhar harfleri altı tane olup aşağıya
yazdığımız beytin ilk harflerinden meydana gelir.


Şimdi bunları açık olarak
olarak yazalım:Bunları örneklerle birlikte görelim:This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 664x93 and weights 5KB.Arkadaşlar, dikkat ederseniz burada ilk örnekte tenvinden sonra
izhar harflerinden


harfi gelmiştir. İkinci örnekte de nunu sakinden (cezzimli nundan )
sonra
üçüncü örnekte de nunu sakinden sonra
izhar harflerinden
“ha”
harfi gelmiştir. Gürüldüğü gibi bu üç örnekten sonra izhar harfleri gelmiştir.
İzharı okurken ihfa gibi genizden ve
tutularak değil de ; (tenvin ve nunu sakinden sonra gelen izhar
harfi olursa) süratli bir şekilde okunur ve hiçbir şekilde tutulma olmaz .
ÖRNEKLERAlıntı ile Cevapla
  #11  
Okunmamış 14-07-2007, 08:53 PM
pinhân
Standart Cevap: Tecvid dersleri...

13)
İKLÂB :

Tenvin veya nun'u sakinden sonra

harfi
gelirse iklab olur. Peki bu iklab nasıl okunur?


Şimdi

örneklerde göreceğimiz gibi tenvin ve nun'u sakinden sonra “be
harfi gelirse ; “ be ” den
önce gelen tenvin veya
nunu sakin mimharfine çevrilerek okunur:
Örneklerle görelim:
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 722x78 and weights 7KB.
Alıntı ile Cevapla
  #12  
Okunmamış 14-07-2007, 08:53 PM
pinhân
Standart Cevap: Tecvid dersleri...

14) İDĞAMI MAAL ĞUNNE : Tenvin veya nun'u sakinden sonra “yemnu harflerinden biri gelirse

idğamı maal ğunne olur. Bu harfleri açık olarak yazalım:harfleridir. Kardeşlerim yalnız bunlardan:

harfleri tenvin veya nun'u sakinden sonra gelirse o zaman “ğunneli idğam“ olur.


İDĞAM : Birbirinin aynı veya aynı cinsten olan ( buna birbirlerine yakınlığı olan ) harflerden birincisini diğerine katmaya
İDĞAM diyoruz. Bu bazen tam idğam olur bazen de eksik idğam olur.
Örneklerle görelim:

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 750x159 and weights 11KB.

Arkadaşlar, ok işaretinin sağında ki bölümler Kur’an-i Kerim de ki orijinal örneklerdir.Fakat sol taraftaki kısımlar ise bizim , sağ tarafta yazılı olan bölümü tecvitli olarak nasıl okumamız gerektiğini göstermektedir. Lakin şu farklılığa


dikkatinizi çekmek isterim: Nun'u sakinden sonra ve bir kelime içinde gelirse


idğamı maal ğunne olmaz. İZHAR gibi okunurlar. Örnekleri görelim:


Arkadaşlar bakınız burada ki nun'u sakinleri kırmızı ile belirttim. Fakat nun'u sakinden sonra gelen vav ve ya

harflerinden dolayı burada idğam yapılmaz. Sadece burayı okurken izhar varmış gibi okuruz. Kısaca söylemek gerekirse YAZILDIĞI GİBİ okunur.


ÖRNEKLER

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 775x298 and weights 30KB.
Alıntı ile Cevapla
  #13  
Okunmamış 14-07-2007, 08:53 PM
pinhân
Standart Cevap: Tecvid dersleri...

15) İDĞAM-I BİLAĞUNNE:
Tenvin veya nunu sakinden sonra “lam” ve “ra harflerinden biri gelirse idğamı bila ğunne olur. Kardeşlerim burada da idğam var, fakat burada tutulma olmaz ve hemen suratli bir şekilde geçilir. Örneklerle

görelim:

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 711x213 and weights 10KB.
Arkadaşlar burada daha önceki örneklerde görüldüğü gibi okun sağında ki bölüm Kur’an-i Kerim’de geçen orijinal örneklerdir. İşaret okunun solunda ki bölüm ise, sağdaki bölümü tecvitli olarak nasıl okumamız gerektiğini gösteren bölümdür.


ÖRNEKLER


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 665x424 and weights 32KB.
Alıntı ile Cevapla
  #14  
Okunmamış 14-07-2007, 08:54 PM
pinhân
Standart Cevap: Tecvid dersleri...

16) İDGAMIMİSLEYN :
Aynı harfin iki defa arka arkaya gelerek, birincisinin sakin (cezzimli) ikincisinin harekeli olarak gelmesi durumunda birincisi ikincisine katılarak okunur. İşte biz buna idğamı misleyn diyoruz. Burada bir noktayı önemle
belirtelim ki ; eğer mim ve nun harfleri birbirleri arkasından gelirse o zaman idğamı misleyn maal ğunne olur.
Yani ğunneli idğam olur. Örneklerle görelim :


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 804x90 and weights 8KB.
Arkadaşlar sanıyorum ki artık sizde ok işaretinin sağında ki bölümün Kur’an-i Kerim deki orijinal bölüm olduğunu , solunda ki bölümün ise sağdaki kısmın tecvitli okunuşu olduğunu biliyorsunuz . Evet , bakınız arka arkaya gelen bu iki harf, okunurken, solda ki bölüm de olduğu gibi, şeddeli okunduğunu ( ama bunun yazılmadığını , sadece tecvitli olarak öğle
okunduğunu) anlamışsınızdır. Arkadaşlar bir de “nun harfi yine “ nun “ harfine uğrarsa (yani iki nun arka arkaya gelirse) o zaman
idğami misleyn maal ğunne olur. Bunu biraz tutarak okuruz. Örnekle görelim :
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 670x78 and weights 5KB.
Bu iki örneğe bakınız, arka arkaya gelen iki nun , okunurken sanki şeddeli bir nunmuş gibi okuruz.


ÖRNEKLER

Alıntı ile Cevapla
  #15  
Okunmamış 14-07-2007, 08:55 PM
pinhân
Standart Cevap: Tecvid dersleri...

17)SAKİN MİM’İN (CEZZİMLİ MİM )ÜÇ HALİNİ GÖRELİM:

1)Sakin mim, mim harfine uğrarsa İdğami Misleyn Maal Ğunne olur :

Bu kısmı okurken “ mim harfi, mim harfine uğradığı için, ğunneli ve tutularak okunur.

2)Sakin mim, “Be harfine uğrarsa Dudak ihfası ( ihfayı şefeviye) olur:Efendim, burada kırmızı ile yazılmış “ mim “harfi okunurken “be “ harfine hemen geçilmez ve burada bir buçuk elif miktarı
tutularak(ama dudaklar önde tutulur) sonrada okumaya devam edilir.

3)Sakin mim , yukarda ki iki harfin dışında ki harflerden birine uğrarsa İZHAR olur:

Biliyoruz ki İzhar, okunurken hiç beklemeden okumaya devam etmektir. Yani tutma olmak.ÖRNEKLER

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 708x542 and weights 18KB.
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla

Seçenekler
Stil


Tecvid dersleri...

Tecvid dersleri... konusu, İslam ve insan/Kur'an-ı Kerim bölümünde tartışılıyor .
Gündemden Başlıklar

Konu Kategori
Evden eve nakliyat Liseler & Üniversiteler
Şehir ve Firma Rehberi Tatil ve Oteller
Tatil ve Oteller Seo

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 05:05 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Tynt Script Sponsored by Information Technology Salary
Bütün Hakları Saklıdır 2005-2011 Rehberim.net