Rehberim

Serbest Meslek Kazanç Defteri Kayıtları

Muhasebe, Ekonomi, Finans, Borsa bölümü Muhasebe / Serbest Meslek Kazanç Defteri Kayıtları konusu gösteriliyor Özet:SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ KAYITLARI Serbest meslek kazançlar ı n ı n tespitinde has ı lattan indirilecek giderler Gelir Vergisi ...


Go Back   Rehberim > EĞLENCE VE BİLGİ REHBERİM > Muhasebe, Ekonomi, Finans, Borsa > Muhasebe

Serbest Meslek Kazanç Defteri Kayıtları

Açılış Sayfam Yap Reklam Kayıt ol Konuları Okundu Kabul Et

  Sponsorlu Bağlantılar

Cevapla

Seo Seçenekler Stil
  #1  
Okunmamış 07-05-2008, 08:31 PM
DEMET
Standart Serbest Meslek Kazanç Defteri Kayıtları

SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ KAYITLARI
Serbest meslek kazançlarının tespitinde hasılattan indirilecek giderler Gelir Vergisi
Kanunu’nun 68’ inci maddesinde bentler halinde açıklanmıştır. Söz konusu madde 5035
sayılı Kanun’la 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Yapılan
yeni düzenlemeler
çerçevesinde serbest meslek faaliyetinin ifası sırasında yapılan ve belgelendirilmek suretiyle
gider kabul edilen ödemeler aşağıdaki gibidir.
1.Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler
(İkametgâhları-nın bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri
kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş
yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun
bir kısmımnı iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.)
2.Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate
giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve
aidatın geri alınmamak üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve
yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği
haiz bulunmaları şartıyla) ile 27 nci maddede yazılı giyim giderleri
3.Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri(seyahat maksadının
gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şartıyla)
4.Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dâhil taşıtlar
için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tabi
iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328 inci maddesine göre
hesaplanacak zararlar dâhil)
5.Kiralanan veya envantere dâhil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri
6.Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller
7.Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri
8.Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve
emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar
9.Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan
ve reklâm vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar
10.Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen
tazminatlar. Her türlü para cezaları ve vergi cezalan ile serbest meslek erbabının
suçlarından doğan tazminatlar gider olarak indirilemez.
Serbest Meslek Kazanç defterinin sol tarafı gider sayfasıdır. Bu sayfa yedi sütundan
oluşur. Bunlar; sıra numarası, kayıt tarihi, alınan fatura veya
vesikanın tarihi, numarası, gider çeşidi, giderin tutarı, inririlecek KDV’dir.
Gelir Kavramı
“Serbest Meslek Kazanç Defteri”nde gelir kavramı; serbest meslek faaliyeti vasıtası
ile elde edilen gelirleri (hasılatları) konu alır.
Serbest meslek sahibi yaptığı işin karşılığında kazanç elde eder. Sağladğı bu kazanç,
serbest meslek sahibinin geliridir.
“Serbest Meslek Kazanç Defteri”nin sağ tarafı gelir sayfasını oluşturur. Serbest
meslek sahibi yaptığı işin getirisi olan gelirini defterin sağ tarafına kaydeder. Gelir
sayfasında aşağıdaki bilgiler yer alır ( Şekil 2.1 ):
GELİR SAYFASI
Ø Sayfa numarası (gider sayfası ile aynı numarayı taşır)
Ø Kayıt sıra numarasının yazıldığı sütun
Ø Kayıt tarihi yazılır. Serbest meslek kazanç defterinde kayıtlar günü gününe
yazılır.
Ø İki sütundan oluşur; verilen fatura veya vesikanın, tarihi ve numarası yazılır.
Ø Ücretin kimden alındığı yazılır.
Ø Gelirin tutarı yazılır.
Ø Hesaplanan KDV tutarı yazılır.
Ø Toplam sütunudur gelir tutarının ve hesaplanan KDV’nin toplamı yazılır.
Sponsorlu Bağlantılar
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Okunmamış 07-05-2008, 08:32 PM
DEMET
Standart Cevap: Serbest Meslek Kazanç Defteri Kayıtları

SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ

KAYITLARI

SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ
GİDER KAYITLARININ UYGULANMASI
Örnek: Avukat Ahmet ASLANPINAR 15.08.2006 tarihinde işe başlamıştır. Faaliyete
ilişkin bilgiler şöyledir.
1) 31.08.2006 tarihinde Eylül ayı iş yeri kirası 500 YTL ödenmiştir.
2) 01.09.2006 tarihinde Demirel Kırtasiyeden 1236 numaralı fatura ile 120 YTL’lik
kırtasiye malzemesi alınmıştır. (%18 KDV hariç )
3) 18.09.2006 tarihinde, 6897 numaralı fatura ile TELEKOM’a KDV dâhil 17.700
YTL telefon parası ödenmiştir.
4) 20.09.2006 tarihinde büroda kullanılmak üzere PAK TEMİZLİK’ten 126 numaralı
fatura ile 95 YTL’lik temizlik malzemesi satın alınmıştır. (%18 KDV hariç)
5) 25.09.2006 tarihinde büroda kullanılmak üzere çay-kahve seti KEYFİM
ZÜCCACİYE’den 206 numaralı fatura ile 200 YTL’ye satın alınmıştır.(%18 KDV
hariç)
6) 26.09.2006 tarihinde Hukuk dergisi yıllık abone ücreti olan 150 YTL 159 numaralı
fatura ile ödenmiştir. (% 18 KDV hariç)
7) 30.09.2006 tarihinde personele brüt ücret 400 YTL’ye göre ücret bordrosu yapılmış
ve hesaplanan net ücret personele ödenmiştir. SSK işveren primi 78 YTL’dir, iş yeri
tehlike sınıfı 1’dir.
İŞLEMLERİN YAPILMASI
1. İş yeri kirası gelir vergisi stopajı ve fon payı kesilir. Ancak kazanç defterine bürüt
olarak 500 YTL “Giderin Tutarı” sütununa yazılır. “Giderlerin Çeşitleri “ sütununa
Kira gideri yazılır.
2. “Giderlerin Çeşitleri” sütununa Demirel Kırtasiye yazılır, alınan kırtasiye
malzemesinin KDV hesaplaması şöyledir. 120*0,18=21,06. “Giderin tutarı
sütununa 120 YTL yazılır. “İndirilecek KDV” sütununa 21,06 YTL yazılır.
3. “Giderlerin Çeşitleri” sütununa TELEKOM yazılır, KDV hesaplaması dâhil olduğu
için şöyle yapılır KDV Hariç Fiyat(Mal Bedeli) =17.700/(1+0.18)=15.00 YTL mal
bedeli olarak “Giderin tutarı” sütununa yazılır. 17.700–15.00=2,7 YTL “İndirilecek
KDV” sütununa yazılır.
4. “Giderlerin Çeşitleri” sütununa PAK TEMİZLİK yazılır. “Giderin Tutarı” sütununa
95 YTL yazılır. KDV hesaplaması 95*0,18=17,1 YTL’dir. “İndirilecek KDV”
sütununa 17,1 YTL yazılır.
5. “Giderlerin Çeşitleri” sütununa KEYFİM ZÜCCACİYE yazılır. “Giderin Tutarı
sütununa 200 YTL yazılır. KDV hesaplaması 200*0,18=36 YTL’dir. “İndirilecek
KDV” sütununa 36 YTL yazılır.
6. “Giderlerin Çeşitleri” sütununa Mesleki Dergi yazılır. “Giderin Tutarı” sütununa
150 YTL yazılır. KDV hesaplaması 150*0,18=27 YTL’dir. “İndirilecek KDV”
sütununa 27 YTL yazılır.
7. İki kayıtta yapılır, “Personel Ücreti” bir kayıtta, “SSK İşveren Payı” bir kayıtta
işlenir. “Giderlerin Çeşitleri” sütununa personel ücreti yazılır, “Giderin Tutarı
sütununa 400 YTL yazılır. “Giderlerin Çeşitleri” sütununa SSK işveren payı yazılır,
“Giderin tutarı” sütununa 78 YTL yazılır.
Not: Kayıt tarihi ve belge tarihi aynıdır.
Gider sayfası sonunda toplamlar alınır.

SERBEST MESLEK KAZAN DEFTERİ
Gelir Kayıtları Uygulaması
Örnek: Avukat Ahmet ASLANPINAR 15.08.2006 tarihinde işe başlamıştır. Faaliyete
ilişkin bilgiler şöyledir.
1. 02.09.2006 tarihinde 00001 numaralı serbest meslek makbuzu düzenlenerek,
müvekkili Bayan Ayşe NARLI’dan 250 YTL tahsil edilmiştir. ( %18 KDV hariç )
2. 11.09.2006 tarihinde 00002 numaralı serbest meslek makbuzu karşılığında
müvekkil Bay Ahmet KAZANIR’dan 325 YTL tahsil edilmiştir ( %18 KDV hariç )
3. 13.09.2006 tarihinde 00003 numaralı serbest meslek makbuzu karşılığında
müvekkil Bayan Rukiye BAYRAM’dan 1.250 YTL tahsil edilmiştir ( %18 KDV dâhil )
4. 15.09.2006 tarihinde 00004 numaralı serbest meslek makbuzu karşılığında,
müvekkili Bay
Aslan HAKYEMEZ’ den ( %18 KDV dâhil ) 580 YTL tahsil edilmiştir.
İŞLEMLERİN YAPILMASI
1. Kayıt tarihi ve verilen fatura veya vesikanın tarihi 02.09.2006 olarak ilgili sütunlara
yazılır. Sebest meslek makbuz numarası 00001 yazılır. “Ücretin Kimden Alındığı” sütununa
Ayşe Narlı yazılır, “Gelirin Tutarı “ sütununa 250YTL yazılır. KDV hariç hesaplaması (
250*0,18=45 YTL) olarak yapılır ve “ Hesaplanan KDV” sütununa 45 YTL yazılır.
2. Kayıt tarihi ve verilen fatura veya vesikanın tarihi 11.09.2006 olarak ilgili sütunlara
yazılır.
Sebest meslek makbuz numarası 00002 yazılır. “Ücretin kimden alındığı” sütununa
Ahmet Kazanır yazılır, “Gelirin Tutarı “ sütununa 325YTL yazılır. KDV hariç hesaplaması
( 325*0,18=58,5 YTL ) olarak yapılır ve “ Hesaplanan KDV” sütununa 58,5YTL
yazılır.
3. Kayıt tarihi ve verilen fatura veya vesikanın tarihi 13.09.2006 olarak ilgili sütunlara
yazılır.
Sebest meslek makbuz numarası 00003 yazılır. “Ücretin kimden alındığı” sütununa
Rukiye Bayram yazılır, “Gelirin Tutarı “ sütununa YTL yazılır.
KDV dâhil hesaplaması( 1.250/1,18=1.059 YTL ) olarak yapılır ve
“ Hesaplanan KDV” sütununa (1.250–1.059=191YTL ) yazılır.
4. Kayıt tarihi ve verilen fatura veya vesikanın tarihi 15.09.2006 olarak ilgili sütunlara
yazılır. Serbest meslek makbuz numarası 00004 yazılır. “Ücretin kimden alındığı” sütununa
Aslan Hakyemez yazılır, “Gelirin Tutarı “ KDV dâhil hesaplaması ( 580/(1+0,18)=684,4
YTL “Gelirin Tutarı” sütununa 475,6 YTL yazılır, (580–475,6= 104,4) olarak yapılır ve “
hesaplanan KDV sütununa 104,4 YTL yazılır.
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla

Seçenekler
Stil


Serbest Meslek Kazanç Defteri Kayıtları

Serbest Meslek Kazanç Defteri Kayıtları konusu, Muhasebe, Ekonomi, Finans, Borsa/Muhasebe bölümünde tartışılıyor .Benzer Konular

Konu Kategori
Futbol Oyun Kuralları Spor Genel
Serbest bölge kavramı Diğer Ders Ödevler
İdari Yapı Diğer Ders Ödevler
meslek tanıtımı İstek ve Önerileriniz
Muhasebe İle İlgİlİ Tanimlar Uygulama & Döküman


Gündemden Başlıklar

Konu Kategori
Evden eve nakliyat Liseler & Üniversiteler
Şehir ve Firma Rehberi Tatil ve Oteller
Tatil ve Oteller Seo

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 11:52 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Tynt Script Sponsored by Information Technology Salary
Bütün Hakları Saklıdır 2005-2011 Rehberim.net