Rehberim

Eğitimciler için Örnek Dilekçeler

EĞİTİM VE KÜLTÜR REHBERİM bölümü Öğretmenler Odası / Eğitimciler için Örnek Dilekçeler konusu gösteriliyor Özet:T.C. GERGER KAYMAKAMLIĞI Taraksu İlköğretim Okulu Müdürlüğü Sayı : 200/6 30.06.2005 Konu : Ramazan BAŞKAYA’nın Görevden Ayrılması. İLÇE MİLLİ EĞİTİM ...


Go Back   Rehberim > EĞİTİM VE KÜLTÜR REHBERİM > Öğretmenler Odası

Eğitimciler için Örnek Dilekçeler

Açılış Sayfam Yap Reklam Kayıt ol Konuları Okundu Kabul Et

  Sponsorlu Bağlantılar

Cevapla

Seo Seçenekler Stil
  #1  
Okunmamış 23-09-2007, 01:01 AM
TÜRKO
Standart Eğitimciler için Örnek Dilekçeler

T.C.

GERGER KAYMAKAMLIĞI
Taraksu İlköğretim Okulu Müdürlüğü

Sayı : 200/6 30.06.2005

Konu : Ramazan BAŞKAYA’nın Görevden Ayrılması.
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : 28.06.05 tarih ve B.08.MEM.4.02.03-243/1484 sayılı yazınız

Okulumuz öğretmeni iken İlgi yazıyla Kahta/Horik İlköğretim Okuluna atanan Ramazan BAŞKAYA 30/06/ 2005 tarihinde okulumuzdaki görevinden ayrılmıştır.
Gereğini arz ederim.Ramazan BAŞKAYA

Taraksu İ.Ö.O.Md.

Görevden Ayrılma Dilekçesi
Sponsorlu Bağlantılar
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Okunmamış 23-09-2007, 01:07 AM
TÜRKO
Standart Sınava katılmayan öğrencilere mazeret dilekçesi (veliye)

T.C.
.................... VALİLİĞİ
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı :510/ . ./... /200...
Konu :
Sayın Veli,..........................................

Velisi bulunduğunuz ......../..... sınıfından .............numaralı............................. ................
.../.../2005 tarihinde yapılan ....................dersi sınavına katılmamıştır. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 38. maddesi gereği en geç beş gün içinde geçerli mazeretinizi okul idaresine yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.Aksi halde öğrenciniz bu sınavdan ( 0 ) sıfır notu alacaktır.
Gereğini rica ederim.

.................................................. .............................................................
.............Öğretmeni .................................................. . Okul Müdürü

Konu TÜRKO tarafından (23-09-2007 Saat 01:15 AM ) değiştirilmiştir.
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Okunmamış 23-09-2007, 01:18 AM
TÜRKO
Standart İsteğe bağlı yerdeğiştirmelerde harcırah almak için dava dilekçesi

ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE,
BİSMİLOkulunuzda Matematik Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Daha önce görev yaptığım Bingöl ili Merkez 75. Yıl İlköğretim Okulundan kendi yazılı isteğimle 18.07.2005 tarihinde ayrılarak 19.07.2005 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesi Atatürk İlköğretim Okulunda göreve başladım.

Atamam isteğe bağlı olarak yapılmıştır. Ancak, 6245 sayılı Harcırah Kanunun 10. maddesinin (1) numaralı bendinde 12.08.2003 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 4969 sayılı kanunla değişiklik yapılmış ve kanuna eklenen “Kendi yazılı talepleri üzerine bir başka görev yerine gönderilen kamu görevlilerine harcırah ödenmez.” hükmüne bağlı olarak tarafıma harcırah ödenmemiştir.

Ancak, isteğe bağlı atamalarda harcırah ödenmeyeceği ile ilgili Harcırah Kanunu 10. maddesinin (1) numaralı bendi Anayasa Mahkemesi tarafından 04.05.2005 tarihinde 2004/54 Esas ve 2004/24 Karar Sayısı ile iptal edilmiş ve iptal kararı 26 Kasım 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu durumda yasal olarak tarafıma yolluk ödenmesi gerekmektedir.

Bu yüzden yolluğumun Bingöl Valiliğinden (İl Milli Eğitim Müdürlüğünden) istenmesini istiyorum.

Yukarıda belirttiğim Anayasa Mahkemesi kararı çerçevesinde yolluğumun (harcırahımın) ödenmesi için gereken işlemin yapılmasını bilgilerinize sunar; gereğini arz ederim.


01.12.2005Metin YILMAZ


ADRES:

Atatürk İlköğretim Okulu
21500 Bismil/DİYARBAKIR


Mebsis No: 7948476
İlk Göreve Başlama Tarihi: 24.09.2002
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Okunmamış 23-09-2007, 01:23 AM
TÜRKO
Standart Ücretsiz izin istek Formu

ÜCRETSİZ İZİN İSTEK FORMU
T.C. KİMLİK NO :………………………………………………………

ADI SOYADI :………………………………………………………

BRANŞI VE GÖREVİ :………………………………………………………

GÖREV YERİ VE ADRESİ :………………………………………………………

………………………………………………………..

Doğum Tarihi :………………………………………………………

Memuriyete Başlama Tarihi :………………………………………………………

Arşiv Numarası :………………………………………………………
………………………….…………….. dolayı …../…../20…. Tarihinden itibaren ücretsiz izne ayrılmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Tarih – İmza
EKİ:


NOT: Ek Bölümüne Eklenecek Belgeler
*Askere Gidecekler Askerlik Sevk Belgesi
*Doğum Nedeniyle Ayrılacaklar Doğum Raporunu
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Okunmamış 23-09-2007, 01:25 AM
TÜRKO
Standart Askerlik Tecili istek Formu

ASKERLİK TECİLİ İSTEK FORMU
T.C. KİMLİK NO :………………………………………………………

ADI SOYADI :………………………………………………………

BRANŞI VE GÖREVİ :………………………………………………………

GÖREV YERİ VE ADRESİ :………………………………………………………

………………………………………………………..

Doğum Tarihi :………………………………………………………

Memuriyete Başlama Tarihi :………………………………………………………

Arşiv Numarası :………………………………………………………
…../……/20…. Tarihinde Aday olarak göreve başladığımdan dolayı, Stajyerliğim kaldırılıncaya kadar Askerliğimin tehir edilmesini istiyorum.

Gereğini arz ederim.


Tarih – İmza


EKİ:

NOT: Ek Bölümüne Eklenecek Belgeler
1. EK-A Belgesi
2. Askerlik Belgesi
3. Diploma Fotokopisi
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5. Hizmet Cetveli
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Okunmamış 23-09-2007, 01:27 AM
TÜRKO
Standart Ek-A Askerlik Tecili İstek Dilekçesi

HİZMETE ÖZELMİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA
(Asker Alma Dairesi Başkanlığı)


1- ……………………………………………’de kamu personeli olarak görevli olan aşağıda kimliği yazılı yükümlünün hizmetinin özelliği sebebiyle sevkinin tehirine ihtiyaç duyulmuştur. Yükümlünün görevli olduğu kurum 08 HAZİRAN 1984 tarih ve 217 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname Kapsamına girmektedir.

2- 1111 Sayılı kanunun 35/E Maddesi gereğince adı geçenin askere sevkinin tehir
edilmesini………………………rica ederim.(İMZA)EKLER :
EK-A (Askerlik Durum Belgesi)
EK-B (Diploma Sureti)

Hizmetine ihtiyaç duyulan personelin
Görevine Başladığı Tarih :
Sevk Tehirinin Yapılacağı Tarih :

KİMLİĞİ (NÜFUS CÜZDANINA GÖRE) :
Adı ve Soyadı :

Baba Adı :

Doğum Tarihi :

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl :

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe :

Köy ve Mahallesi :

Yerli Askerlik Şubesi :

HİZMETE ÖZEL
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Okunmamış 23-09-2007, 01:28 AM
TÜRKO
Standart Yurt Dışına Çıkış İzin İstek Formu

(EK-3)


YURT DIŞINA ÇIKIŞ İZİN İSTEK FORMUT.C. KİMLİK NO :………………………………………………………

ADI SOYADI :………………………………………………………

BRANŞI VE GÖREVİ :………………………………………………………

GÖREV YERİ VE ADRESİ :………………………………………………………

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve İlçe :………………………………………………………

Doğum Tarihi :………………………………………………………

Memuriyete Başlama Tarihi :………………………………………………………

Arşiv Numarası :………………………………………………………

Pasaport No :……………………………………………………………………………. Nedeniyle ………………… iznimi …./…./20… - …./…./20…

tarihleri arasında aşağıda adı yazılı ülkede geçirmek istiyorum.

Pasaport, döviz ve diğer bütün masraflarım kendime ait olacaktır.

Gereğini arz ederim.

Tarih – İmza
İZNİMİ GEÇİRMEK İSTEDİĞİM ADRES:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Okunmamış 23-09-2007, 01:35 AM
TÜRKO
Standart Askere sevk dilekçe örneği

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
GERGER…………..2005 celbinde askere gideceğimden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108. maddesi gereğince ücretsiz izne ayrılmak istiyorum. Askere sevk edildiğime dair Sevk Belgesi, dilekçem ekindedir.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.…./…./…….

İmza
Adı Soyadı
EK :
1- Askere Sevk Belgesi.


T.C. KİMLİK NO


ADI SOYADI


GÖREV YERİ


GÖREVİ
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Okunmamış 23-09-2007, 01:37 AM
TÜRKO
Standart Meb personeline ait izin onay belgesi

Alıntı ile Cevapla
  #10  
Okunmamış 23-09-2007, 01:43 AM
TÜRKO
Standart Göreve başlama yazısı dilekçe örneği

T.C.
GERGER KAYMAKAMLIĞI
Karük İlköğretim Okulu Müdürlüğü
Sayı : 243/ 9 28.11.2005

Konu :Ahmet Elmacı’nın Göreve Başlaması.


İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE


Okulumuz sınıf öğretmeni Ahmet ELMACI 28.11.2005 tarihinde okulumuzdaki görevine başlamıştır.


Gereğini arz ederim.Ahmet ELMACI
Okul Müdürü


Alıntı ile Cevapla
  #11  
Okunmamış 23-09-2007, 01:49 AM
TÜRKO
Standart Veli toplantısı için okul idaresine dilekçe

SAADET ONART İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
KONAK- İZMİR

22.02.2006 tarihinde 6- A sınıfında saat 11:50 ‘de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere veli toplantısı yapmak istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.20.02.2006

Melahat TARHAN
Sınıf Rehber Öğrt.


GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış ve yoklama
2.Öğrencilerin başarı durumları ile ilgili velilere bilgi verilmesi
3.Öğrencilerin davranışları ile ilgili velilere bilgi verilmesi
4.6-A sınıfının ihtiyaçları ile ilgili konuşulması
5.Göz tarama testi sonuçları ile ilgili velilere bilgi verilmesi
6.Okul rehber öğretmenin konuşması
7.Öğrencilerin kılık kıyafet ve beden temizlikleri ile ilgili konuşulması
8.Velilerin çocukları ile ilgili söylemek istediklerinin dinlenmesi
9.Dilekler ve kapanış
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla

Etiketler
dilekce, dilekçe örnekleri

Seçenekler
Stil


Eğitimciler için Örnek Dilekçeler

Eğitimciler için Örnek Dilekçeler konusu, EĞİTİM VE KÜLTÜR REHBERİM/Öğretmenler Odası bölümünde tartışılıyor .Benzer Konular

Konu Kategori
Sahabe Efendilerimizin hayatları... Hz. Muhammed (s.a.v.)
xp yi hızlandırmak için 3-5 adım.. kod.. İstek ve Sorunlar
Hızlı bir xp için ipuçları İstek ve Sorunlar
Unix Arka Kapıdan Korunmak İçin Neler Yapmalıyız? Hosting Genel Bilgi
ÖlÜm Hakkindakİ Hadİsler İslam ve insan


Gündemden Başlıklar

Konu Kategori
Evden eve nakliyat Liseler & Üniversiteler
Şehir ve Firma Rehberi Tatil ve Oteller
Tatil ve Oteller Seo

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 12:21 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Tynt Script Sponsored by Information Technology Salary
Bütün Hakları Saklıdır 2005-2011 Rehberim.net