Rehberim

Psikolojinin Tanimi Ve Konusu

Ansiklopedi bölümü P-Q-R-S / Psikolojinin Tanimi Ve Konusu konusu gösteriliyor Özet:PSİKOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU PSİKOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU:"Psikoloji" sözcüğü ruh anlamına gelen "Psykhe" ve bilgi anlamına gelen "logos" sözcüklerinin bileşiminden ...


Go Back   Rehberim > EĞİTİM VE KÜLTÜR REHBERİM > Yardımcı Kaynaklar > Ansiklopedi > P-Q-R-S

Psikolojinin Tanimi Ve Konusu

Açılış Sayfam Yap Reklam Kayıt ol Konuları Okundu Kabul Et

  Sponsorlu Bağlantılar

Konu Kapatılmıştır

Seo Seçenekler Stil
  #1  
Okunmamış 07-01-2008, 12:10 PM
Msn Messenger
Standart Psikolojinin Tanimi Ve Konusu

PSİKOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU


PSİKOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU:"Psikoloji" sözcüğü ruh anlamına gelen "Psykhe" ve bilgi anlamına gelen "logos" sözcüklerinin bileşiminden oluşmuştur. Türkçeye "Ruhbilimi" olarak çevrilebilir. Ancak buradaki "ruh" kavramı, bedenden bağımsız ayrı bir varlığa sahip güç anlamında değildir. Bu anlamda ruh, dinlerin ve felsefenin konusu olabilir. Psikolojide ruh, beyinin bedene canlılık veren ve yaşama gereksinimlerini karşılamaya yönelik işlevlerinin bir ürünüdür.Psikolojinin en genel anlamda tanımı şöyle yapılabilir:Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir.Bu tanımda geçen davranış ve bilim sözcüklerinin açıklanması, psikolojinin içeriğinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır.Davranış, organizmanın iç ya da dış uyarıcılara karşı yaptığı gözlenebilir tepkilerdir. Psikoloji objektif, deneye dayalı bir bilimdir. Bu nedenle konusu olan insanı incelerken, objektif (nesnel) bilgilere ulaşabilmesi, davranışlarını incelemekle mümkündür.Bilim, sistemli bilgiler bütünüdür. Psikoloji konusu olan insanı incelerken, kullandığı yöntem ve ulaştığı bulgular bilimsel niteliğe sahip olmalıdır. Gözlem ve deneye dayanmayan, kanıtlanamayan subjektif (öznel) yargılar bilimsel değer taşımaz.Psikolojinin hayvan davranışlarını incelemesinin temel nedeni, hayvanları inceleyerek insana ilişkin çıkarımlara ulaşabilmektir.
Sponsorlu Bağlantılar

Konu UYAL tarafından (23-04-2010 Saat 09:59 PM ) değiştirilmiştir.
  #2  
Okunmamış 23-04-2010, 09:59 PM
UYAL
Standart Cevap: Psikolojinin Tanimi Ve Konusu

Hayvanlar daha basit organizmalar olduklarından incelenmeleri kolaydır. Bunun yanısıra insanlar üzerinde yapılamayan bazı deneysel araştırmalar hayvanlar üzerinde yapılabilmektedir

.B) PSİKOLOJİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİBütün bilimler birbirleriyle ilişki içerisinde olmak zorundadır. Ancak konusu benzer olan bilimler arasıdaki ilişki daha sıkıdır. İnsanı konu edinen psikoloji, aynı konuya değişik boyutlarda yaklaşan diğer bilimlerle sıkı ilişki içerisindedir.

Bu bilimlerin başlıcaları şunlardır:

1. Fizyoloji: Organizmanın organ ve dokularının yapısını ve işlevlerini inceler. Davranışa etki eden fizyolojik etkenlerin incelenmesinde (beyin, sinir sistemi, hormonlar v.b) psikoloji fizyolojiden yararlanır.

2. Sosyoloji: Toplumu konu edinir. İnsan davranışları üzerindeki toplumsal etkinin incelenmesinde psikoloji sosyolojiden yararlanır.

3. Antropoloji: İnsanın doğada ortaya çıkışından günümüze değin geçirdiği fiziksel ve kültürel değişimleri konu edinir. Psikoloji, özellikle antropolojinin ilkel kültürlere ilişkin araştırmalarından yararlanır.
  #3  
Okunmamış 23-04-2010, 10:00 PM
UYAL
Standart Cevap: Psikolojinin Tanimi Ve Konusu

4. Psikiyatri: Tıp biliminin, anormal davranışların teşhis ve tedavisiyle ilgilenen dalıdır. Aynı konunun psikolojinin de alanına girmesi aralarındaki ilişkiyi zorunlu kılmaktadır.

C) PSİKOLOJİDE EKOLLER (YAKLAŞIM BİÇİMLERİ)

Ekol, bilimlerde ve sanatta benzer görüşlere sahip olanların oluşturduğu bütündür. Psikolojideki ekollerin hepsinin amacı, konusu olan insana ilişkin güvenilir bilgilere ulaşmaktır. Aralarındaki fark ise, bunun nasıl yapılabileceği konusunda değişik yolları önermeleridir.

Psikolojideki ekollerin başlıcaları şunlardır:

1. Yapısalcılık (Strüktüralizm)Temsilcileri Wundt ve Titchener'dir. Bu ekole göre, Psikoloji, insanı anlamak için onun zihinsel yapısını incelemelidir. Bu nedenle konusu; duygu, düşünce, tutum gibi zihnin öğeleri olmalıdır. Zihnin öğelerini araştırmak üzere geliştirdikleri yönteme içebakış (iç gözlem) denir. İçebakış, kişinin kendi kendisini anlatmasına dayanır.

2. İşlevselcilik (Fonksiyonalizm)Temsilcileri James ve Dewey'dir. Bu yaklaşıma göre, zihinin yapısını oluşturan ögelerin ne olduğundan çok ne işe yaradığı (işlevi) önemlidir. Psikolojinin amacı, insanın çevreye uyumunu sağlayan bilgilere ulaşmak olmalıdır. Bu ise, uyumu bozan öğelerdeki işlev bozukluklarının düzeltilmesiyle mümkündür.

3. Davranışçılık (Bihevyorizm)Temsilcileri Watson ve Pavlov'dur. Bu yaklaşıma göre, objektif bir bilim olan psikolojinin, yöntemi de objektif olmalıdır. Subjektif (öznel) değerlendirmeler içeren içebakış yöntemine bu yüzden şiddetle karşı çıkarlar. Onlara göre insan hakkında objektif verilere ulaşmak ancak davranışların incelenmesiyle mümkündür.
  #4  
Okunmamış 23-04-2010, 10:01 PM
UYAL
Standart Cevap: Psikolojinin Tanimi Ve Konusu

4. Psikodinamik Yaklaşım: (Psikanaliz)Kurucusu S.Freud'dur. Bu yaklaşıma göre insanın özü bilinçaltıdır. Bu nedenle psikoloji bilinçaltını incelemelidir. Bilinçaltı, bilinç düzeyine geldiğinde kişiyi rahatsız eden, olumsuz yaşam tecrübelerinin, doyuma ulaşması engellenen güdülerin bilinçten uzaklaştırılarak bastırılmasıyla oluşur. Freud'un bilinçaltını incelemek üzere geliştirdiği yönteme, "serbest çağrışım" denir. Bu yöntemle, kişinin geçmiş yaşamına dönülerek bastırılmış duygu, düşünce ve güdülerin açığa vurulması amaçlanır. Ona göre ruhsal hastalıkların kaynağı bilinçaltıdır.

5. Bütünlükçü Yaklaşım (Gestalt Ekolü)Temsilcileri Koffka ve Köhler'dir. Bu yaklaşım öncelikle diğer yaklaşımların insanın belirli bir yönünden hareketle (bilinçaltı, davranış, zihinsel yapı v.b) bütününü açıklamaya çalışmalarına karşı çıkar. Çünkü, "bütün", kendisini oluşturan parçaların toplamından farklı ve büyüktür. Sözgelimi, ayrı ayrı şekerin, unun ve yağın tadını alarak, helvanın tadını anlayamayız. Bu nedenle insana ilişkin doğru bilgilere ulaşmak bütün olarak incelenmesiyle mümkündür.6. Hümanist YaklaşımKurucusu Maslow'dur.

Bu yaklaşıma göre, insanın doğumla başlayan, ölüme değin süren temel gereksinimleri vardır. Bunlar beslenme gibi fizyolojik gereksinimlerin yanında, güven, sevgi, saygı, kendini gerçekleştirme gibi toplumsal gereksinimlerdir. Her insan özde iyidir. Olumsuz kişilik özelliklerinin, ruhsal hastalıkların nedeni, bu temel gereksinimlerin doyuma ulaşmasının engellenmesidir. İnsan özgün bir varlıktır. Bu nedenle, her insan ayrı bir varlık olarak incelenmelidir. Bunun için gözlem ve deney yetersiz kalır.

Sezgi yöntemi kullanılmalıdır.7. Bilişsel YaklaşımKurucusu Piaget'dir. Bu yaklaşıma göre psikoloji insanın algı, dikkat, bellek gibi bilişsel işlevlerini incelemelidir. Biliş kavramından, insanın dünyayı tanıma ve anlamaya yönelik zihinsel etkinlikleri kastedilmektedir.8. Biyolojik YaklaşımEn önemli temsilcisi Meyer'dir.

Bu yaklaşıma göre davranışların kaynağı, fizyolojik anlamda organ ve dokuların yapı ve işlevlerinde aranmalıdır. Bu nedenle bu alanda, biyoloji, psikoloji ve sosyoloji birlikte çalışmalıdır.
  #5  
Okunmamış 23-04-2010, 10:01 PM
UYAL
Standart Cevap: Psikolojinin Tanimi Ve Konusu

D) PSİKOLOJİDE UZMANLIK ALANLARI

Psikolojinin uzmanlık alanlarının başlıcaları şunlardır:1. Klinik PsikolojiRuhsal hastalıkların teşhis ve tedavisiyle ilgilenir. Aynı alanda çalışan Psikiyatriden farkı, tıp doktoru olmadıklarından, tıbbi müdahale ve ilaçla tedavi yapamamalarıdır.2. Psikolojik DanışmanlıkRuhsal hastalık düzeyine ulaşmamış, normal sınırları içerisinde kalan ancak uyumsuzluk sorunları olan kişilerle ilgilenirler.

Öğrencilerin okul yaşamlarındaki sorunları, evlilik uyumsuzlukları, emeklilik ve yaşlılıkta uyumsuzluk sorunları gibi.3. Toplumsal (Sosyal) Psikolojiİnsanın davranışta bulunurken toplumsal çevreden etkilenmesi, insan davranışlarını incelerken bu etkileşimi gözönünde bulundurmayı gerektirir.

Toplumsal Psikoloji, insan ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi konu edinir. Reklâm, propaganda, liderlik, moda gibi kişi-toplum etkileşimine ilişkin konularda araştırma yapar.4. Eğitim PsikolojisiPsikolojinin, öğrenme, düşünme, güdülenme, zekâ gibi konulardaki bulgularının eğitime uygulanmasıyla doğmuştur. Öğrencilerin zeka ve yetenekleri doğrultusunda en uygun dalda eğitim görmesi, okul yaşamındaki sorunlar, daha etkili ve kalıcı öğrenmenin koşullarının belirlenmesi gibi konularda araştırma ve uygulama yapar.5. Gelişim Psikolojisiİnsanın döllenmeden başlayarak, ölüme değin süren gelişim dönemleriyle, davranış arasındaki ilişkiyi konu edinir. Çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık psikolojisi olmak üzere dört bölüme ayrılır.

6. Endüstri PsikolojisiEndüstride, en üst düzeyde verime ulaşabilmek için, işe uygun personel seçimi, işyeri koşullarının düzenlenmesi, çalışanların işyerindeki sorunları gibi konulara, psikolojinin yöntem ve bulgularının uygulanmasından doğmuştur.
  #6  
Okunmamış 23-04-2010, 10:02 PM
UYAL
Standart Cevap: Psikolojinin Tanimi Ve Konusu

E) PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Yöntem (Metod): Bilimde amaca ulaşmak için izlenilen genel yola yöntem denir.

Psikolojide kullanılan yöntemlerin başlıcaları şunlardır:

1. GÖZLEM

Bilimsel araştırmaların ilk aşamasıdır. İki tür gözlem vardır.a. Doğal gözlem: Araştırmacının olup biten olaya herhangi bir müdahalede bulunmaksızın sadece varolanı gözlemlemesidir. Ancak, ses ve görüntü kayıt araçlarından faydalanılabilir.b. Sistematik gözlem: Araştırmacı olaya bir ölçüde müdahale eder. Olaya ilişkin koşullara etkide bulunur. Ancak olayın oluşması ve gelişmesine müdahele etmez.

2. GÖRÜŞME (Mülakat): Karşılıklı, yüzyüze konuşmaya dayanır. Danışmanlık psikolojisi ve klinik psikolojide sıkça kullanılır.

3. VAKA İNCELEMESİ (Biyografi)Bir kişi hakkında yapılan çok yönlü araştırmadır. Kişinin özgeçmişi, geçirdiği hastalıklar, yaşadığı önemli olaylar, okul-iş-evlilik yaşamı gibi konularda ayrıntılı bilgileri içeren araştırma yöntemidir.

4. TESTLER VE ANKETLER

Daha önce hazırlanarak standart hale getirilmiş sorulara verilen yanıtları yorumlamaya dayanır. Test yöntemiyle bireylerin yetenekleri, ilgileri, başarı ve zekâ düzeyleri ölçülür. Anketler ise çok sayıda kişiye ulaşabilmeye olanak verir.

5. DENEYSEL YÖNTEMİ

ncelenen olayın oluşması için gerekli koşulların araştırmacı tarafından meydana getirildiği, istenildiğinde tekrarlanabilen ve değişkenler arasında neden-sonuç bağıntısını kurabilme olanağı veren yöntemdir.

Deneysel yönteme ilişkin kavramlar:

Hipotez (Varsayım): Doğruluğu kanıtlanmamış geçici açıklama ya da görüşe denir.

Değişken: Farklı değerler alabilen olay ya da durumdur.

Örneğin: Yaş, boy, başarı, zeka, kişilik insandan insana farklılık gösteren değişkenlerdir.Bağımsız Değişken: Bir araştırmada, araştırmacının denetimi altında bulunan, neden-sonuç ilişkisi içerisinde "neden" olan, sonucu belirleyen değişkendir.

Bağımlı Değişken:Araştırıcının denetimi altında olmayan, neden-sonuç ilişkisinde "sonuç" olan ve bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkendir.

Örneğin: Zeka Başarı ilişkisinde, başarı, zekâya (neden) (sonuç)bağımlıdır. Nedeni oluşturan "Zekâ" bağımsız değişken, ondaki değişime bağlı olarak değişen "Başarı" bağımlı değişkendir.Deney GrubuBağımsız değişkenin uygulandığı gruptur.Kontrol GrubuBağımsız değişkenin uygulanmadığı gruptur. Kontrol grubu diğer özellikleri açısından deney grubuyla aynı olmalıdır.
  #7  
Okunmamış 23-04-2010, 10:02 PM
UYAL
Standart Cevap: Psikolojinin Tanimi Ve Konusu

Kontrol grubu oluşturmanın amacı, deney grubundaki bağımsız değişkenin, bağımlı değişkene etki derecesini ölçebilmektir.Örneğin: Ders çalışırken müzik dinlemenin öğrenmeye etkisine ilişkin araştırmada, öncelikle öğrenme üzerindeki diğer etkenler açısından (zekâ, güdülenme v.b) birbirine denk olan iki grup oluşturulur.Bu deneyde;Nedeni oluşturan

MÜZİK DİNLEME

Bağımsız değişken,Sonucu oluşturan ÖĞRENME Æ Bağımlı değişkendir.Deney grubu, bağımsız değişkenin uygulandığı grup olduğundan, ders çalışırken aynı zamanda müzik dinler.Kontrol grubu ise, müzik dinleme dışında aynı koşullarda ders çalışırlar. Deney sonrasında yapılan testle öğrenme düzeyleri ölçülür. Sözgelimi, test sonrasında deney grubunun not ortalamasının 75, kontrol grubunun 87 olması; ders çalışırken müzik dinlemenin öğrenmeyi olumsuz etkilediğini gösterir. Oysa, kontrol grubu oluşturulmasaydı, deney grubunun aldığı puanı kıyaslayabileceğimiz bir ölçüt olmazdı.

6. İSTATİSTİKSEL YÖNTEMİ

istatistik bilimi, sayısal verilerin yorumlanmasına ilişkin yöntem ve teknikler geliştirir. Psikoloji sayısal olarak ifade edilebilen verilerin yorumlanmasında istatistiğin analiz yöntemlerini kullanır. Psikoloji açısından önemi, verilerin objektif olarak ifade edilebilmesine olanak vermesidir.

Korelasyon (Bağıntı): İki değişken arasında varolduğu düşünülen ilişkidir. Korelasyon derecesi, korelasyon katsayısıyla gösterilir. Korelasyon katsayısı, (1.00 ..... 0.00 ..... 1.00) arasında değerler alır.Korelasyon katsayısının 0.00 olması iki değişken arasında bağıntı olmadığını gösterir. Sözgelimi; göz rengi zekâ ya da cinsiyet zekâ değişkenleri arasında bağıntı yoktur.

Korelasyon katsayısının (0.00 ..... 1.00) aralığında değerler olması, değişkenler arasındaki bağıntının doğru orantılı olduğunu gösterir. Pozitif korelasyon olarak adlandırılır.Örneğin: Derse ilgi Başarı değişkenleri arasındaki bağıntıda, derse ilgi arttıkça başarı da artar, derse ilgi azaldıkça başarı da azalır.Korelasyon katsayısının (1.00 ..... 0.00) aralığında değerler alması, değişkenler arasındaki bağıntının ters orantılı olduğunu gösterir. Negatif korelasyon olarak adlandırılır.Örneğin: Devamsızlık Derslerde başarı değişkenleri arasındaki bağıntıda, devamsızlık arttıkça, derslerdeki başarı düşer, devamsızlık azaldıkça başarı yükselir.Korelasyon katsayısının 1.00 ya da 1.00 olması en üst düzeyde bağıntıyı gösterir. Mükemmel korelasyon olarak adlandırılr. 1.00 ve 1.00 dan 0.00'a yaklaştıkça bağıntının gücü azalır.Korelasyon katsayısının eksi ya da artı değer almasının bağıntının gücü açısından önemi yoktur. Sadece bağıntının ters orantılı ya da doğru orantılı olduğunu gösterir. Sözgelimi, 0,75, 0.70 den daha güçlü bir bağıntıyı gösterir.
Yeni Konu aç Konu Kapatılmıştır

Etiketler
psikoloji, psikolojinin tanımı

Seçenekler
Stil


Psikolojinin Tanimi Ve Konusu

Psikolojinin Tanimi Ve Konusu konusu, Ansiklopedi/P-Q-R-S bölümünde tartışılıyor .
Gündemden Başlıklar

Konu Kategori
Evden eve nakliyat Liseler & Üniversiteler
Şehir ve Firma Rehberi Tatil ve Oteller
Tatil ve Oteller Seo

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 05:58 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Tynt Script Sponsored by Information Technology Salary
Bütün Hakları Saklıdır 2005-2011 Rehberim.net