Rehberim

Yazım Kuralları ses uyumları ünlü düşmesi heceleme noktalama deyimler yazılışlar

Ödev Kaynakları bölümü Türkçe - Edebiyat / Yazım Kuralları ses uyumları ünlü düşmesi heceleme noktalama deyimler yazılışlar konusu gösteriliyor Özet:Türkçede kelime içinde iki ünlü arasındaki ünsüz, kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: a-ra-ba, bi-çi-mi-ne, in-sa-nın, ka-ra-ca, alt-lık, al-dı. Kelime içinde ...


Go Back   Rehberim > EĞİTİM VE KÜLTÜR REHBERİM > Yardımcı Kaynaklar > Ödev Kaynakları > Türkçe - Edebiyat

Yazım Kuralları ses uyumları ünlü düşmesi heceleme noktalama deyimler yazılışlar

Açılış Sayfam Yap Reklam Kayıt ol Konuları Okundu Kabul Et

  Sponsorlu Bağlantılar

Cevapla

Seo Seçenekler Stil
  #16  
Okunmamış 08-02-2008, 03:47 PM
Facebook Oyunları
Standart Hece Yapısı ve Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi

Türkçede kelime içinde iki ünlü arasındaki ünsüz, kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: a-ra-ba, bi-çi-mi-ne, in-sa-nın, ka-ra-ca, alt-lık, al-dı.
Kelime içinde yan yana gelen ünsüzlerden sonuncusu kendisinden sonraki ünlüyle, diğerleri kendilerinden önceki ünlüyle hece kurar: bir-lik, sev-mek, Türk-çe, Kork-maz.
Batı kökenli kelimeler, Türkçenin hece yapısına göre hecelere ayrılır: band-rol, kont-rol, port-re, prog-ram, sant-ral, sürp-riz, tund-ra, volf-ram.
Türkçede satır sonunda kelimeler bölünebilir, fakat heceler bölüne­mez. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur.
Burasını ilk defa görüyormuş gibi duvarlara, perdelere, möblelere, eş-
yalara bakıyor, hayret ediyordu. Bütün bu muhitte Türk hayatına, Türk ruhu-
na ait bir gölge, bir çizgi bile yoktu. Birden Bursa'daki çocukluğunun geçti-
ği babaevini hatırladı; sofada rahat ve beyaz örtülü divanlar vardı.

(Ömer Seyfettin)
Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: ba-şöğ-ret-men, il-ko-kul, Ka-ra-os-ma-noğ-lu.
Ayırmada satır sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz:
.................................................. .................................................. ....... u-
çurtma değil,
.................................................. .................................................. ..uçurt-
ma;
.................................................. ................................................ müdafa-
a değil,
.................................................. .................................................. . müda-
faa;
Kesme işareti satır sonuna geldiğinde yalnız kesme işareti kul­lanılır; ayrıca çizgi kullanılmaz.
.................................................. ................................................. Edirne'
nin...
.................................................. ................................................ Ankara'
dan...
.................................................. .................................................. . 1996'
da...
Sponsorlu Bağlantılar
Alıntı ile Cevapla
  #17  
Okunmamış 08-02-2008, 03:49 PM
Facebook Oyunları
Standart Kısaltmalar

Kısaltma; bir kelime, terim veya özel adın, içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesidir. Kısaltmalarla ilgili kurallar şunlardır:
1. Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları genellikle her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), TDK (Türk Dil Kurumu), ABD (Amerika Birleşik Devletleri); KB (Kutadgu Bilig); TD (Türk Dili), TK (Türk Kültürü), TDED (Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi); B (batı), D (doğu), G (güney), K (kuzey); GB (güneybatı), GD (güneydoğu), KB (kuzeybatı), KD (kuzeydoğu).
Ancak bazen kelimelerin, özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltmaya alındığı da görülür. Bazen de aradaki kelimelerden hiç harf alınmadığı olur. Bu tür kısaltmalarda, kısaltmanın akılda kalabilmesi için yeni bir kelime oluşturma amacı güdülür: BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi), İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği), TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi).
Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.
2. Element ve ölçülerin uluslararası kısaltmaları kabul edilmiştir: C (karbon), Ca (kalsiyum), Fe (demir); m (metre), mm (milimetre), cm (santimetre), km (kilometre), g (gram), kg (kilogram), l (litre), hl (hektolitre), mg (miligram), (metre kare), cm² (santimetre kare).
3. Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla element ve ölçülerin dışında kalan kelime veya kelime gruplarının kısaltılmasında, ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. Kısaltılan kelime veya kelime grubu; özel ad, unvan veya rütbe ise ilk harf büyük; cins isim ise ilk harf küçük olur: Alm. (Almanca), İng. (İngilizce), Kocatepe Mah. (Kocatepe Mahallesi), Güniz Sok. (Güniz Sokağı), Prof. (Profesör), Dr. (Doktor), Av. (Avukat), Alb. (Albay), Gen. (General); is. (isim), sf. (sıfat), hzl. (hazırlayan), çev. (çeviren), ed. (edebiyat), fiz. (fizik), kim. (kimya).
* * *
Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır: cm'yi, kg'dan, mm'den, YKr’un. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısalt­manın son harfinin okunuşu esas alınır: BDT'ye, TDK’den, THY'de, TRT'den, YTL’nin. Ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır: ASELSAN'da, BOTAŞ'ın, NATO'dan, UNESCO'ya.
Sonunda nokta bulunan kısaltmalar kesmeyle ayrılmaz. Bu tür kı­saltmalarda ek, noktadan sonra ve kelimenin okunuşuna uygun olarak yazılır: Alm.dan, İng.yi, vb.leri.
Tonsuz (sert) ünsüzle biten kısaltmalar, ek aldıkları zaman oku­nuşta tonsuz ses tonlulaştırılmaz: AGİK'in (AGİĞ'in değil), CMUK'un (CMUĞ'un değil), RTÜK'e (RTÜĞ'e değil), TÜBİTAK'ın (TÜBİTAĞ'ın değil).
Ancak birlik kelimesiyle yapılan kısaltmalarda söyleyişte k'nin yumuşatılması normaldir: ÇUKOBİRLİK'e (söylenişi ÇUKOBİRLİĞE), FİSKOBİRLİK'in (söylenişi FİSKOBİRLİĞİN).

KISALTMALAR DİZİNİ
A
Alay
AA
Anadolu Ajansı
AAFSE
Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri (Allied Air Forces Southern Europe)
AAM
Atatürk Araştırma Merkezi
AB
Avrupa Birliği
ABD
Amerika Birleşik Devletleri
ABS
Motorlu taşıtlarda fren sistemi (Antilock Braking System)
ADSL
Asimetrik sayısal abone hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line)
AET
Avrupa Ekonomik Topluluğu
AFP
Fransız Basın Ajansı (Agence France Press)
Age
Adı geçen eser
AGİK
Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı
AGİT
Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı
agm.
Adı geçen makale
agy.
Adı geçen yayın
AI
Uluslararası Af Teşkilatı (Amnesty International)
AID
Uluslararası Kalkınma Ajansı (Agency for International Development)
AIDS
Edinilmiş bağışıklık yetersizliği belirtisi (Acquired immune deficiency syndrome)
AİHM
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AİHS
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
AK
Avrupa Konseyi
AKBİL
Akıllı bilet
AKDTYK
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
AKM
Atatürk Kültür Merkezi
AKPM
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
AKUT
Arama Kurtarma Teşkilatı
Alb.
Albay
Alm.
Almanca
anat.
Anatomi
ant.
Antropoloji
AO
Anonim ortaklık
AOÇ
Atatürk Orman Çiftliği
AÖF
Açıköğretim Fakültesi
AP
ABD Haber Ajansı (Associated Press)
APS
Acele Posta Servisi
Apt.
Apartman, apartmanı
Ar.
Arapça
ARGE
Araştırma geliştirme
Arş. Gör.
Araştırma Görevlisi
ark.
Arkeoloji
As.
Asker, askerî, askerlik
Asb.
Astsubay
ASELSAN
Askerî Elektronik Sanayii
As. İz.
Askerî İnzibat
ASKİ
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi
ASO
Ankara Sanayi Odası
AST
Ankara Sanat Tiyatrosu
astr.
Astronomi
astrol.
Astroloji

Anonim şirket
AŞTİ
Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi
AT
Avrupa Topluluğu
Atğm.
Asteğmen
atm.
Atmosfer
ATO
Ankara Ticaret Odası

Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi
Av.
Avukat
B
Batı, bay
BAE
Birleşik Arap Emirlikleri
bağ.
Bağlaç
BAĞ-KUR
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
BBC
İngiliz Radyo Televizyon Kurumu (British Broadcasting Corporation)
BCG
Verem aşısı (Bacillus Calmette Guèrin)
Bçvş.
Başçavuş
BDDK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
BDT
Bağımsız Devletler Topluluğu
BE
Büyükelçi
belgeç
Belgegeçer (faks)
bitb.
Bitki bilimi
biy.
Biyoloji
bk.
Bakınız
Bl.
Bölük
bl.
Bilişim
BM
Birleşmiş Milletler
Bn.
Bayan
Bnb.
Binbaşı
bot.
Botanik
BOTAŞ
Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
Böl.
Bölüm
bs.
Baskı, basım
Bşk.
Başkan, başkanlık, başkanı, başkanlığı
BUE
Avrupa Birliği Bankası (Bank of Union European)
Bul.
Bulvar, bulvarı
Bulg.
Bulgarca

Boğaziçi Üniversitesi
C
Cilt
Cad.
Cadde, caddesi
CAEC
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (Consultative Assembly of European Council)
cal
Kalori
CAO
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (Civil Aviation Organization)
CC
Konsolosluk birimi (Corps Consulaire)
CD
Kordiplomatik (Corps Diplomatique)
CDH
Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı (Cour Europeenne des Droits de l’Homme)
CE
Avrupa Konseyi (Council of Europe)
CENTO
Merkezî Antlaşma Örgütü (Central Treaty Organization)
CIA
ABD Merkezî Haber Alma Teşkilatı (Central Intelligence Agency)
CIF
Maliyet-sigorta-navlun (cost, insurance, freight)
CIOS
Uluslararası Bilimsel Organizasyon Konseyi (Conseil International pour l’Organisation Scientifique)
CIP
Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim
CIP
Ticaretle uğraşan önemli kişiler (Commercially Important Person)
cm
Santimetre
CMUK
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
CNRS
Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (Centre National de la Recherche Scientifique)
coğ.
Coğrafya
COMECON
Doğu Bloku Ülkeleri Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi (Council for Mutual Economic Asistance)
cos
Kosinüs
CSO
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Cum. Bşk.
Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı

Cumhuriyet Üniversitesi
ÇAYKUR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
çev.
Çeviren
ÇS
Çimento Sanayisi
ÇUKOBİRLİK
Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
ÇÜ
Çankaya Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi
Çvş.
Çavuş
D
Doğu
dal
Dekalitre
dam
Dekametre
DAP
Doğu Anadolu Projesi
db.
Dil bilimi
dbl.
Dil bilgisi
DDT
Böcek öldürücü (Dichloro-diphenol-trichloro-ethane)
DDY
Devlet Deniz Yolları
DEÜ
Dokuz Eylül Üniversitesi
dg
Desigram
DGM
Devlet Güvenlik Mahkemesi
DGS
Dikey Geçiş Sınavı
DHMİ
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
DİE
Devlet İstatistik Enstitüsü
dk.
Dakika
dl
Desilitre
DLH
Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü
dm
Desimetre
DMO
Devlet Malzeme Ofisi
DNA
Deoksirübo nükleik asit
Doç.
Doçent
doğ.
Doğum tarihi
DPT
Devlet Planlama Teşkilatı
Dr.
Doktor
drl.
Derleyen
DSİ
Devlet Su İşleri
DSÖ
Dünya Sağlık Örgütü
DT
Devlet Tiyatroları
DTCF
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
DTÖ
Dünya Ticaret Örgütü

Dicle Üniversitesi
Dz. Kuv.
Deniz Kuvvetleri
Dz. Kuv. K.
Deniz Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
dzl.
Düzenleyen Edat
EAC
Avrupa İş Birliği Örgütü (European Association for Cooperation)
EAT
Eski Anadolu Türkçesi
EBU
Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union)
Ecz.
Eczacı
ed.
Edebiyat, editör
EEG
Beyin akım grafiği (Elektroensefalogram)
EFT
Elektronik fon transferi
EFTA
Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi/Birliği (European Free Trade Area/Association)
EGO
Elektrik, Gaz, Otobüs İşletmeleri (Ankara Belediyesi)
EİEİ
Elektrik İşleri Etüt İdaresi
EKG
Kalp akım grafiği (Elektrokardiyogram)
ekon.
Ekonomi
EMG
Kas akım grafiği (Electromyographie)
EMK
Elektromotor kuvvet
Ens.
Enstitü, enstitüsü
EPA
Avrupa Parlamenterler Örgütü (European Parliamentary Association)
EPDK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
ERDEMİR
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları
Erm.
Ermenice
ESA
Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency)
ESHOT
Elektrik, Su, Hava Gazı, Otobüs, Tramvay İşletmeleri (İzmir Belediyesi)
ET
Eski Türkçe

Ege Üniversitesi
F
Fiyat, fiyatı
f.
Fiil
Fak.
Fakülte
FAO
BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (Food and Agriculture Organization)
Far.
Farsça
FBI
ABD Federal Araştırma Bürosu (Federal Bureau of Investigation)
fel.
Felsefe
FIBA
Uluslararası Basketbol Federasyonu (Fédération Internationale de Basketball Association)
FIDE
Uluslararası Satranç Federasyonu (Fédération Internationale des Échecs)
FIFA
Uluslararası Futbol Federasyonu (Fédération Internationale de Football Association)
FILA
Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu (Fédération Internationale des Luttes Associées)
FIR
Uçuş hattı düzenlemesi (Flight Information Region)
fil.
Filoloji, filolojisi
FİSKOBİRLİK
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
fiz.
Fizik
fizy.
Fizyoloji
FKB
Fizik, kimya, biyoloji
FM
Frekans modülasyonu (Frequency Modulation)
Fr.
Fransızca

Fırat Üniversitesi
G
Güney
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla

Seçenekler
Stil


Yazım Kuralları ses uyumları ünlü düşmesi heceleme noktalama deyimler yazılışlar

Yazım Kuralları ses uyumları ünlü düşmesi heceleme noktalama deyimler yazılışlar konusu, Ödev Kaynakları/Türkçe - Edebiyat bölümünde tartışılıyor .Benzer Konular

Konu Kategori
Ünlülerin Nitelikleri Türkçe - Edebiyat
Ses Bilgisi Türkçe - Edebiyat
Ses Olayları Türkçe - Edebiyat


Gündemden Başlıklar

Konu Kategori
Evden eve nakliyat Liseler & Üniversiteler
Şehir ve Firma Rehberi Tatil ve Oteller
Tatil ve Oteller Seo

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:18 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Tynt Script Sponsored by Information Technology Salary
Bütün Hakları Saklıdır 2005-2011 Rehberim.net